Úterý, 28. září, 2021

Energetika v nemocnicích projde významnými změnami, chystá se zcela nový zákon i dotace

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Nový energetický zákon přinese zásadní změny na energetickém trhu, které povedou k decentralizaci energetiky. Jaké možnosti se tím otevírají pro nemocnice? Na to odpoví Konference Energetika ve zdravotnictví, která se uskuteční 24. června. Klíčové změny obsažené ve vládou schváleném záměru nového energetického zákona na ní přednese vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. O dotačních podporách nemocnicím na úspory energií a obnovitelné zdroje energií promluví ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Valdman. Konference se zúčastní rovněž ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Čím dál více nemocnic elektřinu nejen spotřebovává, ale také vyrábí či ukládá. Příkladem mohou být fotovoltaické zdroje na střechách nebo bateriové systémy. „Ve srovnání se současným stavem nepochybně dojde k dalšímu významnému posunu v kumulaci rolí fyzických a právnických osob. Zákazník tak může být v jednom okamžiku i výrobcem, provozovatelem zařízení na ukládání energie, poskytovatelem flexibility a současně dodávat elektřinu jinému zákazníkovi. Všechny tyto role pak může i nemusí činit jako nepodnikající osoba nebo osoba podnikající,“ říká ministerstvo průmyslu a obchodu k novému zákonu. Nová právní úprava podle něj zavede mimo jiné databázi energetických zařízení a subjektů provozujících tato zařízení, dále takzvaný institut aktivního zákazníka nebo takzvané energetické společenství, které pro své členy nebo společníky bude oprávněno vyrábět a dodávat elektřinu nebo zajišťovat dodávku elektřiny nakoupené od jiných účastníků trhu.

O praktických zkušenostech s energetikou v nemocnicích promluví na konferenci náměstci a ředitelé zdravotnických zařízení. Mezi řečníky budou ředitel Fakultní nemocnice Bulovka Jan Kváček, generální ředitel Nemocnic Pardubického kraje Tomáš Gottvald, ředitel Nemocnice Jihlava Lukáš Velev a další. Možnosti soukromého sektoru budou prezentovat mimo jiné Jakub Tobola, obchodní ředitel Veolia Česká republika, a.s. a Petr Oppenheimer z Pražské energetiky, a.s. O podpoře státu a připravovaných dotacích pohovoří zejména ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Valdman, náměstek ministra průmyslu a obchodu Marian Piecha a ředitelka odboru evropských fondů ministerstva zdravotnictví Kateřina Grygarová.

Pozvánku, celý program konference a kontakt pro přihlášení uvádíme níže:

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY