Úterý, 3. srpna, 2021

Volby do Spolkového sněmu: Strany představily plány pro financování zdravotnictví

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Směřuje německé zdravotní pojištění k univerzálnosti, nebo zůstane zachován duální systém postavený na zákonném a soukromém pilíři? Jednotlivé strany, které se v září budou ucházet o hlasy ve volbách do Spolkového sněmu, představily své plány.

Politické strany, které v Německu kandidují ve volbách do Spolkového sněmu, rozjíždějí horkou část předvolební kampaně. A podobně jako v České republice, i u našich západních sousedů je jedním z témat financování zdravotnictví. A z ní pramenící otázka, nakolik jej chtějí kandidující politické subjekty změnit.

Portál Finanzen.de se proto zaměřil na konkrétní body programu jednotlivých stran, které se týkají právě zdravotnictví. Kdo chce stávající systém zdravotního pojištění měnit? A kdo naopak che zachovat status quo a případně jen upravit jeho parametry? Zásadní otázkou je, zda má systém směřovat k univerzálnímu zdravotnímu pojištění pro všechny (Bürgerversicherung – občanské pojištění, určitá obdoba českého modelu zákonného zdravotního pojištění), nebo ne.

Občanské pojištění, nebo stávající duální systém?

Pokud by totiž bylo občanské pojištění zavedeno, přestal by existovat stávající systém, který je v Německu založen na zákonném zdravotním pojištění (GKV – Gesetzliche Krankenversicherung) a soukromém zdravotním pojištění (PKV – Private Krankenversicherung). Došlo by k odstranění zvláštních předpisů, jako je limit povinného pojištění pro osoby s vyššími výdělky a do občanského pojištění by rovněž byly začleněny osoby samostatně výdělečně činné. „Státní“ systém by pak získal dodatečné finanční zdroje, které by přispěly k jeho stabilizaci.

Cílem občanského pojištění je vytvořit sociální spravedlnost ve zdravotnictví. Občanské pojištění je často považováno za řešení problému takzvané „dvoustupňové medicíny“. To je ale v rozporu se zájmy soukromých pojišťoven a také samotných pojištěnců, kterým by se zřejmě zúžil okruh možností při čerpání zdravotní péče.

CDU/CSU, FDP a AfD: Současný systém neměnit

Vládní křesťanští demokraté (CDU/CSU) ani opoziční svobodní demokraté (FDP) nechtějí o zrušení duálního systému a jeho nahrazení občanským pojištěním ani slyšet. CDU/CSU si namísto toho klade za cíl „udržování našeho velmi dobrého zdravotnického systému“. CDU/CSU dokonce ve svém volebním programu v roce 2017 uvedla, že občanské pojištění jasné odmítá a pro letošní volby láká voliče na „zlepšování stávajícího systému“.

Jak už bylo řečeno, rovněž pro FDP je občanské pojištění nepřijatelné. Naproti tomu svobodní demokraté chtějí prosadit, aby si větší okruh lidí mohl vybrat, zda chce být součástí zákonného, nebo soukromého pojištění. Současně chtějí, aby lidé mohli i mezi těmito systémy přecházet, tedy aby volba nebyla jednorázová na celý život, nýbrž aby se dala účast v jednom systému vyměnit za druhý.

Pro žádnou revoluci v systému financování zdravotní péče není ani Alternativa pro Německo. (AfD). Ve svém programu píše, že „stávající duální systém, skládající se ze zákonného a soukromého zdravotního pojištění musí zůstat zachován“. Pokud chce systém zákonného pojištění zabránit lépe vydělávajícím pojištěncům v přechodu do soukromého pilíře, může podle AfD zatraktivnit svou nabídku hrazené zdravotní péče a tím pádem se systém GKV od PKV nemusí příliš lišit.

Levicové strany svorně prosazují solidaritu

Naproti tomu pro zavedení občanského pojištění jsou vládní sociální demokraté (SPD), Zelení a Levice (die Linke). SPD ve svém volebním programu uvádí: „Zavedeme občanské pojištění. To znamená rovný přístup ke zdravotní péči pro všechny, solidární financování a vysokou kvalitu pro všechny. Zdraví není zboží, proto musíme zavést systém, kde občané budou stát v jeho středu“.

V podobném duchu se k financování zdravotnického systému staví Zelení. „Naším cílem je občanské pojištění, v němž každý dostane potřebnou péči bez ohledu na jeho příjem,“ uvádí ve svém programu pro podzimní parlamentní volby. Zelení slibují, že tento systém bude výhodný i pro osoby samostatně výdělečně činné s nízkými příjmy, protože nebudou muset odvádět tak vysoké příspěvky jako nyní.

Postkomunistická Levice pak proti duálnímu systému otevřeně brojí. „Potřebujeme pojištění zdravotní a dlouhodobé péče založené na solidaritě. Měli by být do něho zahrnuti všichni. Soukromé zdravotní pojištění jako plné pojištění bude zrušeno. To snižuje sociální a regionální rovnost,“ píše Levice ve zdravotnické části svého programu pro podzimní volby do Spolkového sněmu.

Petr Musil

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY