Sobota, 16. října, 2021

Připravte strategii pro digitalizaci zdravotnictví, vyzvala budoucí vládu Německá ošetřovatelská rada

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Německá ošetřovatelská rada a další zdravotnické organizace vyzvaly budoucí spolkovou vládu, aby co nejrychleji vypracovala národní strategický plán pro digitalizaci ve zdravotní a ošetřovatelské péči. Digitalizace totiž podle těchto organizací výrazně zefektivní poskytovanou péči a uleví personálu od zbytečného papírování.

Organizace sdružené v alianci Digitalizace v ošetřovatelství vyzvaly ve čtvrtek v Berlíně budoucí spolkovou vládu, aby okamžitě začala pracovat na strategii pro digitalizaci ve zdravotní péči a ošetřovatelství. Má se tím nejen zefektivnit poskytovaná péče, ale i přilákat do oboru další pracovní síla, které je nedostatek.

„Potřeba ošetřovatelských služeb stále roste, ale daná profese není vnímána jako dostatečně atraktivní, což vede k prohlubujícímu se nedostatku zaměstnanců v ošetřovatelské péči,“ uvedla aliance. Digitalizace proto podle ní nabízí velké příležitosti, jak ošetřujícímu personálu ulehčit, což se nakonec odrazí i v kvalitnější péči, a tedy větším benefitu pro pacienty a klienty.

Strategie digitalizace fakticky existuje

Německá ošetřovatelská rada (Deutsche Pflegerat) požaduje, aby vláda definovala minimální digitální vybavení pro všechna zařízení zdravotní (ambulantní i klinické) a ústavní péče. Náklady na digitalizaci by přitom měly nést také zdravotní pojišťovny, byť ne zcela.

Alianci Digitalizace v ošetřovatelství přitom budoucí spolkové vládě s přípravou strategie pro digitalizaci už tak trochu pomohla. Loni v srpnu vydala poziční dokument, v němž formuluje hlavní body digitalizační strategie. Nyní se na něj při apelu na budoucí vládu odvolává.

Vláda by podle autorů pozičního dokumentu měla v první řadě stanovit směr, kterým by se digitalizace ve zdravotní a ošetřovatelské péči měla ubírat. Dále je třeba zvolit koordinovaný přístup k digitalizaci. Určení směru digitalizace včetně vypracování příslušných směrnic a standardů by měla na starosti interdisciplinární komise odborníků.

Telemedicína a inteligentní domácí péče

Vznik strategie má být následován rozvojem základní infrastruktury pro digitalizaci. A to od širokopásmových mobilních sítí přinejmenším ve standardu 4G až po technické vybavení samotných zařízení, která budou k dispozici ošetřovatelskému personálu.

Organizace sdružené v alianci Digitalizace v ošetřovatelství navrhují také zřízení centrálního inovačního fondu, ze kterého by bylo možné podporovat zavádění nových technologií, a to mnohem jednodušším a méně byrokratickým způsobem než dříve. Zvláštní důraz by měl být kladen na řešení telemedicíny a telecare v kombinaci s inteligentní domácí péčí. „Protože ty slibují obzvláště vysokou přidanou hodnotu,“ uvádí autoři v návrhu digitalizační strategie.

Dále je prý nutné provést řadu změn ve financování tak, aby byly zajištěny dostatečné investice pro digitalizaci a zejména také pro její další rozvoj a pravidelnou údržbu technického nebo softwarového zařízení. S tím musí jít ruku v ruce vzdělávání v informačních technologiích, aby personál získal potřebné kompetence a dovednosti. Bez toho by se totiž potenciál digitalizace nedal dostatečně využít.

Vezme digitalizace lidem práci? Ne, jen ji ulehčí

Aliance Digitalizace v ošetřovatelství navrhuje, aby vzdělání v digitální oblasti bylo zakomponováno také do studijních programů, aby bylo možné se plnohodnotně rekvalifikovat a doplňovat si vzdělání i během vlastní profesní dráhy.

Autoři dokumentu také připomínají, že digitalizace ošetřovatelské a zdravotní péče bude znamenat do jisté míry nahrazení lidské práce například roboty. Nebude to ale znamenat, že kvůli tomu začnou o práci přicházet pravidelní zaměstnanci. Jde naopak spíše o to, že robot je dobrým pomocníkem, který může pracovní síle ušetřit spoustu námahy. Zaměstnanci se pak budou moci více soustředit na vlastní péči než na činnosti, které s ní souvisejí nepřímo. Nová spolková vláda zkrátka bude mít co na práci, sotva vznikne.

Petr Musil

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY