Čtvrtek, 27. ledna, 2022

Dost peněz pro pediatrii, pohotovosti nebo porodnictví. To jsou plány nové německé vládní koalice ve zdravotnictví

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Nově vznikající spolková vláda chce v oblasti zdravotnictví dosáhnout takového systému zdravotní péče, který by byl založen na potřebách, zlepšených pracovních podmínkách pro zdravotnické profese a ošetřovatele nebo vytvoření lepšího prostředí pro inovace a digitalizaci. To vše má být spojeno s dlouhodobým stabilním financováním.

Takzvaná semaforová koalice sociálních demokratů, Zelených a Svobodných, která v Německu utvoří novou spolkovou vládu, představila koaliční smlouvu. V oblasti zdravotnictví chce mimo jiné zajistit dlouhodobou finanční stabilitu a zároveň s tím řešit nejpalčivější problémy, které německý zdravotnický systém sužují.

Strany budoucí vládní koalice se dohodly například na tom, že dojde ke změně financování praktických lékařů, a dále, že místní péče bude posílena rozšířením multiprofesních, integrovaných zdravotnických a pohotovostních center s odpovídající specifickou strukturou odměňování. Usnadnit by se mělo také zřizování komunálních středisek lékařské péče (MZV – Medizinischen Versorgungszentern) a jejich pobočkových ordinací.

Integrace zdravotních služeb

SPD, Zelení a FDP rovněž chtějí posílit inovativní formy zdravotní péče. A to pomocí rozšíření právního prostoru pro smlouvy mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli péče. V této souvislosti koaliční smlouva také počítá s podporou nízkoprahových poradenských služeb, jako jsou zdravotní kiosky, komunitní sestry nebo takzvaní zdravotní průvodci, jak upozornil deník Deutsches Ärzteblatt.

Budoucí spolková vláda dále plánuje začlenit záchranné složky jako oblasti integrované služby do sociálního zákoníku. V integrovaných pohotovostních centrech má docházet k užší spolupráci mezi lékaři spadajícími do systému zákonného zdravotního pojištění a nemocnicemi. Řízení záchranářů má být propojeno s řízením právě těchto lékařů.

Další plány nastupujícího spolkového kabinetu se týkají psychoterapeutických služeb. Designovaná vláda SPD, Zelených a FDP chystá jejich reformu s cílem výrazně zkrátit čekací lhůty na psychoterapeutickou péči, a to zejména u dětí a mládeže, a rovněž ve venkovských a strukturálně postižených regionech Německa. Zásadně zlepšit by se měla ambulantní psychoterapeutická péče, především u pacientů s těžkými a složitými duševními onemocněními.

Vládu čeká reforma nemocnic

Stranou zájmu budoucí vládní koalice nemá zůstat ani fungování německých nemocnic. Odborníci již poměrně dlouhou dobu před zářijovými volbami do Spolkového sněmu varovali, že nebude-li provedena reforma nemocnic, je ohrožena lůžková péče. A zdá se, že semaforová koalice tyto hlasy vyslyšela a reformu nemocnic představí.

Jakmile se nová vláda ujme funkce, měla by vzniknout vládní komise, která v krátké době vypracuje plán struktury nemocniční sítě, jež by se měl opřít o několik kritérií. Mezi ně patří například dostupnost nemocniční péče nebo předpokládaný demografický vývoj v daném regionu.

Změnami by měl projít také systém financování nemocnic. Ten stávající má být doplněn o systém rezervních paušálů, které budou diferencované podle stupňů zdravotní péče: primární, základní, standardní, maximální péče, fakultní nemocnice. Koaliční smlouva slibuje také zajištění „odpovídajícího financování pediatrie, pohotovostní péče a porodnictví“.

Rozvoj digitalizace či návrat výroby léků do Německa

Dosluhující spolková vláda Angely Merkelové, respektive ministr zdravotnictví Jens Spahn, dosáhli poměrně slušného pokroku v digitalizaci zdravotnictví v Německu. Nová vláda v tom hodlá pokračovat, a to na základě pravidelně aktualizované strategie digitalizace ve zdravotnictví a ošetřovatelství. Důraz má být kladen na řešení problémů se zásobováním léky.

Větší prostor mají dostat telemedicínské služby, včetně předepisování léků, léčebných a rehabilitačních pomůcek na dálku, jakož i videokonzultace, telemonitoring, zkrátka lékařská péče poskytovaná na vzdálený přístup. Rozvoj by měl nastat také v oblasti elektronické dokumentace pacienta a elektronického receptu.

Nová vláda by se rovněž dle koaličního programu měla zaměřit na posílení postavení lékáren, od čehož si slibuje zlepšení zásobování léky a léčivými přípravky. Nastupující koalice by rovněž chtěla zajistit dodávky inovativních léků a vakcín nebo podporovat návrat výroby účinných látek zpět do Evropské unie nebo do Německa.

Petr Musil

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY