Čtvrtek, 27. ledna, 2022

Pandemii bude v Německu řídit expertní rada. Kdo tvoří tým, který bude radit spolkové vládě?

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Spolkovému ministru zdravotnictví Karlu Lauterbachovi a celé spolkové vládě, kterou řídí novopečený kancléř Olaf Scholz, bude s protiepidemickými opatřeními radit nová devatenáctičlenná expertní rada. Skládá se ze zástupců několika německých univerzit, profesních sdružení nebo renomovaných klinik.

„Jako spolková vláda chceme boj proti pandemii koronaviru více založit na vědeckých poznatcích,“ řekl při svém nástupu do úřadu nový spolkový ministr zdravotnictví Karl Lauterbach (SPD). Současně oznámil, že protiepidemická opatření chce úzce konzultovat s devatenáctičlennou expertní radou, se kterou také hodlá na jejich přípravě spolupracovat.

„Chceme zajistit, aby opatření vznikala na základě konsensu,“ uvedl ve vysílání televizní stanice ARD spolkový kancléř Olaf Scholz (SPD). K samotné expertní radě pak Scholz v tiskovém prohlášení dodal: „V naléhavých zdravotních situacích musí politici činit dalekosáhlá a rychlá rozhodnutí s obecně omezeným a neustále se měnícím stavem znalostí. Vzhledem k tomu má velký význam příprava a podpora politických rozhodnutí ze strany vědců. Tímto způsobem lze lépe osvětlit a zahrnout různé aspekty – ale zejména důsledky – rozhodnutí. Zároveň chceme zajistit a transparentnost a kvitování opatření ze strany veřejnosti.“

Předsedou je šéf berlínské univerzity

Expertní rada (Vědecké grémium expertů) vznikla 14. prosince, tedy jen necelý týden poté, co Olaf Scholz se svou vládou, složenou ze sociálních demokratů (SPD), Zelených a Svobodných (FDP) získal důvěru ve Spolkovém sněmu. Kdo ale ve zmíněném grémiu zasedá?

Předsedou rady je jedenašedesátiletý profesor farmakologie Heyo K. Kroemer. Kroemer má na kontě působení na nejrůznějších univerzitách nejen v Německu. Od září 2019 je výkonným ředitelem berlínské lékařské univerzity Charité.

Místopředsedkyní rady je sedmačtyřicetiletá Melanie Brinkmannová. Jde o renomovanou viroložku, která zastává poměrně tvrdou pozici v otázce šíření dezinformací o koronaviru a covidu-19. V této souvislosti uvedla, že „virus falešných informací“ je možná více smrtelný než samotný koronavirus. Brinkmannová vědecky pracuje v Institutu genetiky na Technické univerzitě v Braunschweigu a prakticky celý svůj profesní život se zabývá právě viry a imunitou. Je rovněž profesorkou.

„Známá firma“ Drosten

Profesorů má expertní rada celkem šestnáct. Zřejmě nejpopulárnějším členem rady je Christian Drosten. Tento známý německý virolog vystudoval medicínu na Univerzitě Johanna Wolfganga Götheho ve Frankfurtu nad Mohanem, poté svou vědeckou kariéru zaměřil na virologii a imunologii. Pracoval na různých univerzitách v Německu i mimo něj. Od roku 2017 vede Institut virologie na berlínské lékařské univerzitě Charité.

Drosten vešel širší veřejnosti ve známost právě v souvislosti s pandemií koronaviru. S dalšími světovými virology se například podílel na popisu pracovního postupu diagnostického PCR testu, jenž byl mimo jiné akceptován Světovou zdravotnickou organizací. Drosten také k problematice pandemie a strategii jejího potlačování veřejně vyjadřuje a platí nejen v Německu za uznávanou autoritu v souvislosti s pandemií SARS-CoV-2.

Tandem z Institutu Roberta Kocha

K dalším „těžkým vahám“ skupiny expertů, jež bude spolkové vládě Olafa Scholze radit s bojem proti pandemii, patří také Lothar H. Wieler. Šedesátiletý veterinář a mikrobiolog je od roku 2015 prezidentem Institutu Roberta Kocha (RKI). Institut je v Německu jednou z nejvyšších autorit v oblasti zdraví a zdravotnictví, takřka na úrovni ministerstva zdravotnictví. Wieler před svým nástupem do Institutu Roberta Kocha pracoval jako profesor Freie Universtität v Berlíně, kde rovněž vedl Institut mikrobiologie a epizootologie.

Institut Roberta Kocha má v expertní radě ještě jednoho zástupce. Je jím Thomas Mertens, předseda Stálé očkovací komise (STIKO – Ständige Impfkommission), která právě pod RKI spadá. Mertens je vystudovaný virolog a v tomto vědním oboru se také habilitoval a později získal titul profesor. A podobně jako další členové expertní rady s profesorskou hodnotí má i Mertens na kontě zkušenosti s působením na několika německých univerzitách.

Petr Musil

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY