Člen sněmovního Výboru pro zdravotnictví a místopředseda Výboru pro obranu Josef Flek, člen hnutí STAN za Jihomoravský kraj. Foto: archiv Josefa Fleka s jeho svolením

Digitalizace zdravotnictví a podpora zdravotnických zařízení i zdravotníků samotných. To jsou cíle Josefa Fleka

Novým členem sněmovního Výboru pro zdravotnictví a zároveň místopředsedou Výboru pro obranu je Josef Flek, člen hnutí Starostové a nezávislí (STAN) za Jihomoravský kraj. Je zdravotníkem a pedagogem, v hnutí STAN Tišnov vede místní politickou buňku a je také místopředsedou oblastního sdružení. Ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 kandidoval jako člen hnutí STAN na kandidátce koalice Piráti a Starostové. Zdravotnický deník pokračuje v anketě mezi poslanci zdravotního výboru, která mapuje jejich očekávání a cíle v aktuálním volebním období. 

Jaké jsou Vaše osobní cíle v tomto volebním období, jaké téma nebo řešení byste rád prosadil?

Protože jsem civilním povoláním zdravotník a jsem členem Výboru pro zdravotnictví, týká se celá řada mých priorit právě této oblasti. Především jde o digitalizaci zdravotnictví. Je to pořád omílané téma, nicméně pokud se do něj pořádně nezakousneme, tak budeme prudce zaostávat. Chci se na pokroku v této věci aktivně podílet.

Budu se také zaměřovat na problematiku mladých profesionálů. Nechci, aby nám mladí doktoři, farmaceuti, sestřičky a další odcházeli do Německa. Řešením není přikovat je doma komunistickými návrhy o zpětném placení výdajů na vzdělávání, když odejdou. Musíme dosáhnout toho, aby zde chtěli zůstat, nenásilnými prostředky. Aby měli pocit, že mohou také promlouvat do reformy systému, ve kterém se dennodenně pohybují. Mám v plánu konzultovat s jejich organizacemi možnosti, jak zefektivnit přípravy na atestace, podmínky k jejich splnění a podobně. Podotýkám, že nejde o ulehčování, ale racionalizaci procesu.

Z dalších priorit mohu vyzdvihnout uchránění existence několika zdravotních pojišťoven. Nejsem příznivcem modelu jedné všemohoucí pojišťovny. Konkurenční tlak a zdravý boj o klienta je k jeho prospěchu. Mimo to si větší podporu zaslouží i krajské nemocnice.

S otázkou zdravotnictví pak souvisí prevence. Je to úzce navázáno i na lokální zemědělství a zkracování dodavatelských řetězců, třeba ve školním stravování. Lokální potravině od zemědělce, který je pár kilometrů od vás, budete věřit více, než různým polotovarům projíždějícím polovinu zeměkoule. Máte také o něco vyšší jistotu, že maso, ovoce a zelenina vypěstované nedaleko od vás budou zdravější a výživnější.

Rád bych se zasadil i o podporu zdravotnických start-upů, které mají potenciál zvednout úroveň českého zdravotnictví. Jejich existence totiž neprospěje jenom pacientům, pomůže také změně české ekonomiky z montovny na mozkovnu.

Jaké nejdůležitější zákony v oblasti zdravotnictví bude třeba novelizovat? V čem?

Vzal bych tuto otázku obecněji: bude řada zákonných i podzákonných předpisů, které by mohly projít změnami. Programové prohlášení vlády zmiňuje například vyhlášku o vzdělávání, tam plně souhlasím. Jsem v kontaktu s mladými doktory, ti často žasnou nad zkostnatělým systémem atestací, především množstvím nadbytečných úkonů. Některé požadavky povinných výkonů – provést náročnou operaci, ke které vás reálně pustí až po několika letech praxe – jsou absurdní. A tak je všeobecně známo, že se podpisy pod jejich splnění dávají jenom za účast. Takové nelogičnosti je potřeba vyřešit.

Co očekáváte od nového ministra a ministerstva v exekutivní oblasti?

Pan ministr je nepochybně odborník. Spolupráce mezi ním a Výborem pro zdravotnictví bude jistě přínosná. Jako každý ve zdravotnictví budu i já očekávat kvalitní úhradovou vyhlášku. Věřím, že pan ministr promyslí změnu systému vzdělávání tak, aby uchazeči o atestaci plnili opravdu jenom ty potřebné aktivity a nebyli zahlcováni např. účastmi na konferencích. Očekávám také systematičtější přístup k řešení neduhů českého zdravotnictví.

Co Vám chybí v koaliční dohodě v oblasti zdravotnictví?

Je třeba říct, že se jedná se o několik dokumentů. Koaliční smlouva řeší obecné mechanismy jednání na půdorysu pětikoalice. Programové prohlášení vlády udává hlavní principy a myšlenky, které chceme prosadit. Pravá práce ale začíná v samotném legislativním procesu, který zahrnuje řadu aktérů, jednání a následných čtení v obou komorách Parlamentu. Ve výše zmíněných dokumentech jsme zmínili všechny hlavní priority. Chci se soustředit na kvalitní legislativní proces, aby, když už něco pustíme mezi lidi, to mělo hlavu a patu.

Jak by měl vypadat valorizační mechanismus za státní pojištěnce?

V Programovém prohlášení vlády jsme se vyjádřili, že chceme do konce volebního období zavést pravidelnou valorizaci plateb za státní pojištěnce. Nechceme opakovat chyby minulosti, kdy se o částkách jednávalo ad hoc jako někde na tržišti. Stanovíme smysluplná ekonomicky podložená kritéria.

-pur-