Úterý, 5. července, 2022

Je důležité, aby dlouhodobá zdravotní i sociální péče byla legislativně lépe ukotvena, míní Ivana Mádlová

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Poslankyně hnutí ANO 2011 Ivana Mádlová je novou členkou sněmovního Výboru pro zdravotnictví. Zvolena byla v Plzeňském kraji, kde si ji hnutí ANO vybralo jako jedničku své kandidátky. V současné době působí jako ředitelka pražského centra ALZHEIMER HOME Modřany, v předchozích letech zastávala funkci zastupitelky města Plzeň a také městského obvodu Plzeň 1. Zde byla Ivana Mádlová po dobu čtyř let i první místostarostkou. Zdravotnický deník pokračuje v anketě mezi poslanci zdravotního výboru, která mapuje jejich očekávání a cíle v aktuálním volebním období.  

Jaké jsou Vaše osobní cíle v tomto volebním období, jaké téma nebo řešení byste ráda prosadila?

Oblast, které se chci věnovat především, je dlouhodobá péče, zahrnující péči zdravotní, sociální a zdravotně-sociální. Důležité je, aby dlouhodobá péče zdravotní i sociální byla legislativně lépe ukotvena a bylo dobře nastaveno její financování.

V současnosti je dlouhodobá péče rozdělená mezi Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo práce a sociálních věcí, takže je i rozdílné posuzování kvality péče, protože každý z resortů má svá kritéria. Odlišnost je i ve financování a v dokumentaci. Je důležité, aby probíhala meziresortní spolupráce a našel se konsenzus i se zdravotními pojišťovnami.

Jaké nejdůležitější zákony v oblasti zdravotnictví bude třeba novelizovat? V čem?

Kromě dlouhodobé péče, o které jsem se už zmiňovala, jde hlavně o prevenci onkologických, kardiovaskulárních a dalších onemocnění, které mimo jiné souvisí s životním stylem českých občanů. Očekávám tedy, že se budeme zabývat legislativou, která posílí prevenci těchto onemocnění.

Probíhá také reforma psychiatrické péče, která musí reflektovat možnosti jejího financování a mezinárodní standardy. Pandemie zároveň zvýraznila nedostatky a potřeby zdravotnické legislativy. Tady nemohu nezmínit například zákon o ochraně veřejného zdraví.

Co očekáváte od nového ministra a ministerstva v exekutivní oblasti?

Od profesora Válka a jeho týmu očekávám v nejbližší době představení kompletní a konkrétní strategie pro boj s pandemií koronaviru, ale zároveň i predikci toho, jakými reformami české zdravotnictví po dvouletém boji s nemocí projde.

Léčba onemocnění stála české zdravotníky mnoho sil a nákup vakcín i léků nás všechny mnoho peněz. Jakékoli reformy samozřejmě musí být prováděny s ohledem na udržení vysoké kvality zdravotní péče. Je důležité se proto bavit o budoucnosti financování našeho zdravotnictví, které každoročně spotřebovává více a více peněz. S tím souvisí právě i struktura a financování dlouhodobé péče, která bude stále nákladnější díky demografii a nezdravému životnímu stylu. Očekávám, že ministr bude legislativně reflektovat naše mezinárodní závazky a mezinárodní kontext v oblasti zdravotní péče.

Co Vám chybí v koaliční dohodě v oblasti zdravotnictví?

Koaliční smlouvu uzavřely strany vládní koalice v listopadu loňského roku, tedy v období, kdy epidemie onemocnění covid-19 znovu sílila. Je s podivem, že část věnovaná zdravotnictví neobsahuje ani zmínku o tom, jakou strategii vláda zvolí pro boj s onemocněním a jeho dopady na zdravotní stav české populace. V kapitole ekonomika zdravotnictví mi zcela chybí konkrétní plán, jak dál financovat systém zdravotní péče. To by měla být priorita této vlády.

Jak by měl vypadat valorizační mechanismus za státní pojištěnce?

Nastavení automatické valorizace plateb za pojištěnce státu jsme navrhovali již v minulosti a dokonce byl tento náš návrh těsně před schválením, avšak tehdejší pandemická situace naše snahy zastavila. Během koronavirové krize byly platby valorizovány jednorázově. V současné době je nutné zvážit rozpočtové možnosti České republiky, potřeby zdravotnických zařízení a názory příslušných odborníků. Přiznejme si, že samotná automatická valorizace nijak zásadně neřeší problematiku příjmů veřejného zdravotního pojištění.

Valorizační mechanismus plateb za státní pojištěnce musí reflektovat celkovou ekonomickou situaci země, finanční rezervy zdravotních pojišťoven, ale současně musí existovat možnost upravovat platby v reakci na mimořádné situace.

-pur-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY