Jana Pastuchová a Jiří Mašek, oba zdravotníci, oba z hnutí ANO a oba (opět) členy Výboru pro zdravotnictví. Foto: archiv poslanců s jejich souhlasem

Ombudsman pro nelékaře a metodický pokyn pro záchranky. To jsou některé z priorit členů sněmovního Výboru pro zdravotnictví za poslanecký klub ANO 2011

Jana Pastuchová , zastupitelka města Jablonce nad Nisou a lídryně hnutí v Libereckém kraji a Jiří Mašek, zastupitel města Hradec Králové a nyní již nestraník za ANO 2011, který kandidoval za kraj Královéhradecký. Poslankyně a poslanec, kteří jsou členy Výboru pro zdravotnictví a kteří odpověděli na anketní otázky Zdravotnického deníku. Ani u jednoho z nich se nejedná o první volební období – Jana Pastuchová je členkou zdravotnického výboru již od roku 2013 a stejně dlouho působí i ve Výboru pro sociální politiku, kde je nyní místopředsedkyní. Jiří Mašek je členem zdravotnického výboru od roku 2017, stejnou dobu je zároveň místopředsedou Výboru pro bezpečnost. Oba politici jsou zdravotníci. Jana Pastuchová vystudovala obor urgentní medicína a působila jako specializovaná sestra na ARO a později jako záchranářka, dvanáct let byla také ředitelkou mezinárodní konference a soutěže pro záchranné služby Jablonecká Rescue Ski. Jiří Mašek působil jako lékař urgentní medicíny a internista, pracoval mimo jiné u Letecké záchranné služby Hradec Králové. V letech 2011 až 2017 byl ředitelem Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje.

Jaké jsou vaše osobní cíle v tomto volebním období, jaké téma nebo řešení byste rádi prosadili?

Jana Pastuchová: Prioritou je pro mne podpora dostupné a kvalitní zdravotní péče včetně té preventivní, také nedostatek některých odborností (pediatři, stomatologové) začíná být velkým problémem. Ráda bych se zaměřila na podporu specializačního vzdělávání sester prostřednictvím tzv. rezidenčních míst v oborech intenzivní péče a hygiena a epidemiologie. Také je třeba přehodnotit a navýšit kompetence všeobecných sester ve vazbě na novelu vyhlášky o činnostech. To už se částečně daří – od nového roku mohou pomůcky k ošetřování ran, proužky do testerů pro diabetiky nebo například inkontinenční vložky samostatně předepsat zdravotní sestry. Mohly by toho ale dělat samy mnohem víc a ušetřit tak čas nejen pacientům a lékařům, ale i sobě.

Ráda bych přispěla k otevření diskuse o zavedení funkce ombudsmana pro řešení požadavků nelékařského zdravotnického personálu a je podle mne třeba zlepšit personální zabezpečení odborných praxí – někdy je problém, aby se studentům dostatečně věnoval jejich mentor, který to dělá nad rámec svých běžných pracovních povinností. Mentorů je tedy třeba zajistit víc a také je adekvátně finančně odměnit.

Jiří Mašek: Moji první snahou je nastavit racionální a účinné řešení covidové pandemie, připravit společnost na normální život s covidem. Dále se chci zabývat návazností přednemocniční a nemocniční akutní péče (jsem bývalý záchranář) a metodickými pokyny pro činnost zdravotnických záchranných služeb vytvářenými samostatným útvarem na ministerstvu zdravotnictví (pro Zdravotnickou záchrannou službu, lékařské pohotovosti a urgentní příjmy).

Poslankyně Jana Pastuchová. Foto: archiv J. Pastuchové
Jaké nejdůležitější zákony v oblasti zdravotnictví bude třeba novelizovat? V čem?

Jana Pastuchová: Není to až tak o novelizaci konkrétních zákonů – je třeba zajistit lepší finanční ohodnocení zdravotníků, zejména nelékařského personálu, zvýšit prestiž zdravotnických profesí, zajistit, aby lékaři a sestry po studiu zůstali v oboru a v České republice, a podobně.

Jiří Mašek: Jednak je to financování zdravotnictví – udržet % HDP, které vydávala na zdravotnictví vláda Andreje Babiše. Dále pak systémové řešení financování, zde zvážit úpravu dohodovacího řízení, a v neposlední řadě je také otázka možné fúze některých zdravotních pojišťoven.

Co očekáváte od nového ministra a ministerstva v exekutivní oblasti?

Jana Pastuchová: Nemám konkrétní očekávání. Zatím mne bohužel spíš zklamal.

Jiří Mašek: Nechám se překvapit.

Co vám chybí v koaliční dohodě v oblasti zdravotnictví?
Poslanec Jiří Mašek. Foto: archiv J. Maška

Jana Pastuchová: V tuto chvíli mi spíše přebývá – v současné době, kdy zdravotníci jedou na plný plyn a je odkládána elektivní péče odmítám jakoukoliv debatu o zavedení zdravotního připojištění. Takový krok by vedl ke dvěma odlišným úrovním zdravotní péče, což je podle mě nepřípustné.

Jiří Mašek: Garance dostupné bezplatné kvalitní zdravotní péče

Jak by měl vypadat valorizační mechanismus za státní pojištěnce?

Jana Pastuchová: Dopodrobna jsme o tom nediskutovali. Měl by ale minimálně respektovat růst inflace, pokud dosáhne určité hodnoty.

Jiří Mašek: To bude předmětem diskuze, možná ve vazbě na minimální mzdu, či na průměrný příjem v nepodnikatelské sféře.

-pur-