Zdravotnický program má v České republice hned několik výrobců. Ti dodávají složkám integrovaného záchranného systému i armádě, většinu jejich produkce však tvoří export. Foto: Pixabay

„Situace s covid-19 změnila celkový náhled na potřebu být vybaven“ zní z Asociace obranného průmyslu ČR

Česko má velmi dobrou pověst v oblasti ochrany proti následkům zasažení CBRN zbraní, tedy skupině zbraní chemických, biologických, radioaktivních a nukleárních. Mezinárodně uznávaná je také úroveň integrovaného záchranného systému. Výrobci v oblasti urgentní medicíny pro krizové situace a katastrofy dodávají těmto složkám i armádě, většinu jejich produkce však tvoří export. Tyto firmy sdružuje v České republice Asociace obranného průmyslu ČR (AOBP). Ta se zabývá výzkumem, vývojem, výrobou, obchodem a marketingem s obrannou a bezpečnostní technikou, materiálem a službami.

Zkratka CBRN je spojením prvních písmen anglických názvů představitelů této skupiny. Do této skupiny tedy patří látky chemické (C), biologické (B), radioaktivní (R) a nukleární (N). Jedná se o látky, které nesou vážné riziko vzhledem k ohrožení osob a moderní společnosti a které představují bezpečnostní hrozbu například v podobě zbraní hromadného ničení, zaměřených na kritickou infrastrukturu a civilní populaci.

Zdravotnický program má v České republice hned několik výrobců. „Jedná se o výrobky pro plné využití v krizových situacích, které odebírá jak armáda, tak i civilní sektor, tedy hasiči, policie, nemocnice, a podobně,“ uvádí Adolf Kapic, zástupce AOBP. Mezi tyto produkty patří podle něj samozřejmě rychloobvazy, speciální škrtidla a jednorázové injekce.

Dále jsou to konkrétní výrobky těchto společností:

výrobceprodukty
AVEC CHEM s.r.o.filtry do osobních masek i k zajištění filtrací pro polní medicinská zařízení
EGO Zlín spol. s r.o.izolační a transportní prostředky, izolační komory, obleky biologické ochrany, dekontaminační zařízení a vakuové fixační prostředky
Gumárny Zubří a.s.ochranné pro různá prostředí (např. infekce, covid-19)
GUMOTEX  Coating s.r.o.nafukovací stany pro polní nemocnice a ošetřovny, dekontaminační sprchy
MALINA Safety s.r.o.produkty v oblasti ochrany dýchacích cest, filtroventilační jednotky a ochranné masky
Vakuform s.r.o.vakuové fixační prostředky, speciální brašny a tlumoky pro polní ošetření, transportní vaky, fixační prostředky pro neodkladnou přednemocniční péči, transportní prostředky zdravotnické záchranářské služby, speciální batohy, zdravotnické tašky, ledvinky, speciální individuální lékárničky civilní a armádní, speciální zdravotnická pouzdra, pomůcky pro třídění pacientů při hromadných neštěstích
Zdroj: AOBP ČR

„Předpokládáme navýšení státních rezerv“

Řada členských firem AOBP se zároveň aktivně podílela na zvládání pandemie koronaviru, která měla bezpochyby vliv na další vývoj trendů v této oblasti. „Situace s covid-19 změnila celkový náhled na potřebu být vybaven pro neočekávané případy, kdy firmy neměly dostatečné kapacity na vykrytí tak velké poptávky pro ochranných prostředcích,“ poukazuje Adolf Kapic.

Reakcí firem na tuto situaci je podle něj zvýšení skladových zásob materiálů. „Předpokládáme, že i centrální orgány přijmou stejné rozhodnutí pro státní rezervy. Co se týče vývoje výrobků, firmy se zaměřují na poskytnutí vyšší ochrany jejich produktů v rámci opatření Biosafety level 4,“ dodává. Úroveň biologické bezpečnosti 4 (BSL-4) je nejvyšší úroveň opatření biologické bezpečnosti a je vhodná pro práci s látkami, které by mohly být snadno přenášeny aerosolem v laboratoři a způsobit těžké až smrtelné onemocnění u lidí, pro které neexistují žádné dostupné vakcíny nebo léčby.

Dalším výrazným trendem je také stále užší spolupráce mezi obranným a bezpečnostním průmyslem (včetně zdravotnických firem) a akademickou sférou, univerzitami, výzkumnými ústavy a obecně s oblastí vědy, výzkumu, vývoje a inovací.

Že se jedná o odvětví s vysokým exportním potenciálem, dokazuje fakt, že u většiny firem tvoří export významnější část příjmu než tuzemský prodej. „Export tvoří 90 % produkce českého obranného a bezpečnostního průmyslu,“ dodává zástupce AOBP.

Na území České republiky také již 15 let funguje vojenský orgán NATO a mnohonárodně sponzorovaná organizace Joint CBRN Defence Centre of Excellence (JCBRN Defence COE), která nabízí uznávané odborné znalosti a zkušenosti ve prospěch Aliance a dalších partnerů. Jeho činnost je zaměřena na transformační proces NATO, operační podporu poskytováním poradenství v oblasti CBRN obrany a podporu vzdělávání, výcviku a cvičení v této oblasti.

Silvie Purmová