Pokud bude pro výrobce ekonomicky neúnosné své léky do Česka dodávat, můžeme se dočkat stále většího počtu výpadků. Foto: Pixabay

Ceny léků jdou nahoru, zejména těch bez předpisu. Možné jsou i jejich častější výpadky

Inflace a zvyšující se náklady výrobců, distributorů i lékáren se promítnou do cen léků, potvrzují lékárníci. Vzhledem k tomu, že léky, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis, podléhají cenové regulaci, projeví se zdražování zejména na cenách léků volně prodejných. Nárůst jejich cen může být vyšší, než je inflace, upozorňuje Česká lékárnická komora.

„Ke zvyšování cen dochází, ale pouze částečně. Téměř vůbec se totiž netýká léků na předpis, jejichž ceny jsou regulované, zastropované maximální cenou a maximální přirážkou a mají stanovenu pevnou úhradu z veřejného zdravotního pojištění,“ uvádí mluvčí České lékárnické komory Mgr. Michaela Bažantová.

I lékárny však, stejně jako výrobci, čelí zvýšené ceně energií, požadavkům na vyšší mzdy zaměstnanců a obecně inflaci. „Ty se následně promítají do cen léků bez předpisu. Většina výrobců postupně zvyšuje ceny těchto léků a dalšího volně prodejného sortimentu. Vzhledem k tomu, že nelze zvýšené náklady promítnout do cen regulovaných léků na předpis a nedochází ani k valorizaci úhrad z veřejného zdravotního pojištění, může být paradoxně nárůst cen léků bez předpisu vyšší, než je inflace,“ vysvětluje Bažantová.

Fakt, že výrobci, distributoři i lékárny budou chtít pokrýt zvyšující se náklady a že se zdražování bude týkat zejména léků volně prodejných, potvrzuje také čerstvě zvolený předseda spolku Mladí lékárníci PharmDr. Lukáš Malý. „U regulovaných léků se stanovenou maximální cenou to není jen, že si někdo v distribučním řetězci navýší cenu a dojde ke zdražení léku. Léky hrazené z veřejného zdravotního pojištění i částečně jsou cenově velmi regulovány. U léků bez úhrady a volně prodejných žádná cenová regulace státem není a u takových je možné, že se cena zvýší, aby kompenzovaly náklady provozu zdravotnického zařízení,“ potvrzuje.

Zdražování pocítí zejména pacienti

Dojde-li ke zdražení léků výrobcem, dotkne se to podle Malého především pacientů. „Pokud s tím pojišťovny ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv nepodniknou kroky a nezvýší úhrady takových zdražovaných léků. A pokud bude pro výrobce ekonomicky neúnosné své léky do Česka dodávat, můžeme se dočkat stále většího počtu výpadků,“ upozorňuje.

Podle České lékárnické komory však pojišťovny zvyšování úhrad neplánují. „Zatím od pojišťoven pozorujeme zcela opačný přístup – v dohodovacím řízení pro rok 2023 přicházejí s návrhem zachování nebo pouze kosmetické úpravy stávající úhrady signálního kódu za výdej léčivých přípravků na recept. Přitom zároveň dochází k poklesu úhrad za léky vlivem revizí cen a úhrad. I to může mít negativní vliv na pacienty a jejich případné doplatky. Protože platí, že nižší úhrada z ceny léku znamená vyšší doplatek pacienta. Dříve tuto situaci řešili výrobci snížením svých cen, což vedlo k tomu, že spoluúčast na léky nevzrostla. Dnes ve světle zvyšujících se nákladů ztrácí výrobci prostor pro to, aby dobrovolně nevyužívali plnou výši maximální ceny léku, za níž mohou uvádět léky na trh. Je tak zřejmé, že mnozí výrobci budou muset řešit rentabilitu a ceny léků zvýší bez ohledu na dopad pro pacienty,“ uzavírá Bažantová.

-pur-