Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil Foto: Radek Čepelák

Národní protidrogový koordinátor Vobořil: Princip harm reduction budu v průběhu českého předsednictví prosazovat také v oblasti kontroly tabáku

Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil chce následujících šest měsíců českého předsednictví EU využít k propagaci principu harm reduction, neboli snižování rizik. To se týká kromě jiných oblastí také kontroly tabáku, kde má český model boje se závislostmi pomoci naplnit ambiciózní cíle Evropské unie, které si stanovila. „Jedná se o účinnou politiku, která může vést k reálnému snížení počtu kuřáků klasických cigaret, a tím i počtu úmrtí a společenských nákladů,“ řekl Vobořil v rámci kulatého stolu na téma České předsednictví EU a moderní politika prevence závislostí, který proběhl minulý týden na půdě Anglo-americké vysoké školy.

Prevence a redukce výskytu zhoubných nádorových onemocnění je jednou z hlavních priorit nadcházejícího českého předsednictví Rady EU, které začíná již v červenci. Tím vzrůstá i důležitost odborné debaty zaměřené na existující klíčové inciativy v této oblasti. Mezi ty hlavní patří Evropský plán boje proti rakovině, jehož součástí je kromě jiných cílů také dosáhnutí „beztabákové generace“, kdy bude do roku 2040 v Evropské unii méně než 5 % kuřáků.

Odborníci však varují, že za stávající situace těchto cílů není možné dosáhnout. Jediný stát v Evropě, který má k dnešnímu dni okolo 5 % kuřáků klasických cigaret, je Švédsko. Podle odborníků je nízký počet kuřáků především důsledkem dostupností méně škodlivých alternativ. Právě tabák je jedním z nejvýznamnějších rizikových faktorů pro nemocnost a úmrtnost populace, zejména v rozvinutých zemích. V ČR jde na vrub kouření celá pětina celkové úmrtnosti. Kouří zhruba čtvrtina Čechů, pětina jsou pak denní kuřáci.

„Veřejné politiky byly dlouho zaměřeny na abstinenci. Ta se však opakovaně ukazuje jako nástroj, který má extrémní rizika a kýženou nulovou prostupnost k obyvatelům. Naopak, přináší jiná rizika,“ uvedl při představení českého modelu boje se závislostí Jindřich Vobořil. Jistým řešením v boji se závislostí se podle Vobořila ukázaly například regulace WHO nebo cenotvorba, kdy se určité výrobky se stanou natolik drahé, že část uživatelů množství užívání redukuje, nebo od něj dokonce upustí.

 „Co se ale v posledních letech ukazuje jako cesta, kterou se v naší politice chceme a již delší dobu snažíme vydat, je harm reduction, neboli minimalizace rizik a škod. Tento princip stojí proti abstinenční politice, kdy na jedné straně máme nerealistická očekávání světa bez drog, tabáku a alkoholu a na straně druhé rizikové, někdy patologické užívání. Realistické očekávání podle nás leží někde uprostřed. Toto vnímáme jako headline této politiky,“ dodal Vobořil.

Řešíme závislost, nebo dopady závislosti?

V oblasti nelegálních drog dokazují studie již desetiletí, že substituční možnosti jsou pro uživatele z celkového hlediska výrazně lepší možností, než pouze abstinenční léčba. „V oblasti tabáku máme dnes vyloženě revoluci. Alternativy cigaretám ukazují, že jsou správnou cestou, jak ovlivnit zásadní dopady ve společnosti v oblasti závislosti na tabáku. Klíčové však je si uvědomit, co přesně je předmětem debaty. Řešíme závislost, nebo dopady závislosti? Jsme přesvědčeni, že to, co má trápit stát jako instituci, která má právo lidem něco regulovat, tak jsou pouze dopady,“ zdůraznil Jindřich Vobořil.

Politika závislostí a prevence onemocnění má být podle národního protidrogového koordinátora založena na vědeckých důkazech, také však má být realistická a mít jasné finanční krytí. „Toto chci jako národní koordinátor prosazovat jako základní linku celé politiky každé oblasti, ve které pracujeme.“

Snižování rizik by mělo být součástí evropské legislativy

Pokud myslí Evropská komise své plány na snížení počtu kuřáků a dopadů kouření vážně, musí podle Vobořila začít brát v potaz koncept snižování rizik také v oblasti kouření. „K uplatňování tohoto přístupu se již zavázala i Vláda ČR ve svém programovém prohlášení. V průběhu českého předsednictví EU jej budu prosazovat i pro revizi evropské tabákové směrnice. Jedná se o účinnou politiku, která může vést k reálnému snížení počtu kuřáků klasických cigaret, a tím i počtu úmrtí a společenských nákladů,“ uzavřel Vobořil.

Vládní programové prohlášení:

„Při řešení problematiky závislostí budeme uplatňovat politiku postavenou na vědecky ověřeném a vyváženém konceptu prevence rizik a snižování škod, přičemž zajistíme dostatečné financování jak preventivních programů, tak i služeb a regulace návykových látek, které bude odpovídat míře jejich škodlivosti.“

Silvie Purmová