Úterý, 16. srpna, 2022

Britskou NHS čekají těžké časy. V roce 2024 může chybět až 40 tisíc zdravotních sester

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Nedostatek ošetřovatelského personálu ve zdravotnickém sektoru je celosvětový fenomén, v Británii však roste do nebývalých rozměrů. Tamní Národní zdravotní služba (NHS) by podle nové analýzy Health Foundation do roku 2024 mohla čelit nedostatku téměř 40 tisíc sester, do roku 2031 by se mělo jednat dokonce o 140 tisíc pracovníků ošetřovatelské péče. Vládní cíl k odvrácení krize v podobě náboru 50 tisíc zdravotních sester v příštích dvou letech je nedostatečný a neodráží skutečné potřeby zdravotního systému, varují odborníci.

Navzdory tomu, že počty ošetřovatelského personálu mírně stoupají, má na přelomu let 2023 a 2024 NHS scházet 38 tisíc registrovaných sester na plný úvazek. Podle analýzy nastane tato situace i za předpokladu, že se tamní vládě podaří v následujících dvou letech splnit svůj vlastní cíl v podobě náboru 50 tisíc zdravotních sester. Personální nedostatky se podle budou lišit v různých částech země a napříč různými lékařskými specializacemi.  

„Číslo, jenž si vláda stanovila za cíl je nahodilé a není založeno na počtu sester, které NHS reálně potřebuje,“ uvedla Anita Charlesworthová, ředitelka výzkumného úseku Health Foundation. Varovala, že vládní cíl nezvažuje přijetí sester do specializací, kde jsou největší mezery včetně sociální a komunitní péče, sester pracujících v ordinacích praktických lékařů a těch, které pracují v oblasti služeb s poruchami učení a duševního zdraví.

Ošetřovatelství se musí stát atraktivním oborem

Přestože vládní cíl je podle ní správným krokem, jedná se o „rychlé řešení“, které nepřináší dlouhodobý efekt a zlepšení situace. „Sestry jsou pro poskytování péče NHS nepostradatelné, avšak absence dlouhodobého plánování a přetrvávající vysoká míra neobsazených míst znamenají, že NHS nemůže lidem poskytovat odpovídající úroveň a kvalitu péče,“ upozornila Charlesworthová.

Pokud chce nový premiér přestavět NHS a vrátit ji na předpandemickou úroveň péče, musí podle Charlesworthové učinit z ošetřovatelství atraktivnější volbu povolání a zavést robustní, dlouhodobý plán na řešení nedostatku pracovních sil, který se bude opírat o výsledky nezávislých analýz a řešit reálné množství chybějícího personálu.

Pesimistický scénář

Vládní cíl podle provedené analýzy nedokázal včas rozpoznat nárůst poptávky po péči, zejména u lidí se složitějšími zdravotními potřebami a mezi staršími lidmi. Odhady založené na počtu personálu potřebného k poskytování předpandemické úrovně péče pacientům ve zdravotnictví v Anglii tak naznačují, že podle podle „pesimistického“ scénáře by kolem roku 2030 a 2031 mohlo systému chybět až 140 tisíc sester.  

„Tyto projekce ukazují, že nečinnost ministrů by mohla mít na britskou NHS apokalyptický dopad. Potenciální nedostatek 140 tisíc sester by byl pro péči o pacienty zničující. Nyní je čas, aby vláda změnila kurz,“ uvedla k analýze Patricia Marquisová, ředitelka odborové organizace pro pracovníky v oboru ošetřovatelství Spojeného království (Royal College of Nursing).

Podle Marquisové ministři léta nedokázali převzít odpovědnost za personální stavy ve zdravotnictví a sociální péči a přejít ke komplexnímu dlouhodobému plánování pracovní síly, které plně zohledňuje potřeby pacientů. „Ministři musí začít dbát varování těchto analýz a jednat. Ze zprávy vyplývá, že i když přibude padesát tisíc sester, stále jich budou chybět desítky tisíc. Jen za poslední rok opustilo v Anglii registr téměř dvacet tisíc sester, když si nemůžeme dovolit přijít o jediného jedince,“ upozorňuje.

Snadná řešení neexistují

K analýze se vyjádřila také Andrea Sutcliffe, generální ředitelka Rady pro ošetřovatelství a porodní asistenci: „Neexistují žádná snadná řešení. Ale Health Foundation se správně zaměřuje na nábor zaměstnanců, jejich udržení a blahobyt a národní a místní lídři v oblasti zdravotnictví a péče se také musí zaměřit na všechny tři tyto oblasti, pokud chceme překlenout propast mezi sestrami, které pravděpodobně budeme mít, a sestrami, které budeme v nadcházejících letech potřebovat.“

Podle mluvčího britského ministerstva zdravotnictví a sociální péče je v současné době v systému NHS o 9 600 sester více než v loňském roce. „Jsme v polovině cesty ke splnění našeho závazku přijmout do roku 2024 dalších 50 tisíc sester, což významně zvýší kapacitu ošetřovatelů napříč NHS. Pracujeme na udržení stávající pracovní síly, na posílení školicích a vzdělávacích center pro ošetřovatelství a využíváme mezinárodních náborových příležitostí k tomu, abychom NHS v oblasti ošetřovatelství dodali dlouhodobě udržitelnou pracovní sílu,“ slibuje britské ministerstvo.

Resort zároveň pověřil britskou NHS, aby vypracovala dlouhodobou strategii pracovních sil, která by v této oblasti přinesla do budoucna větší jistoty.    

Silvie Purmová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY