Čtvrtek, 29. září, 2022

Klíčovým hráčem v komunikaci očkování jsou lékaři, shodli se odborníci na včerejší konferenci VZP

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

„Očkování jako způsob imunizace je druhým ze tří nejdůležitějších nástrojů v ochraně veřejného zdraví za posledních 120 let,“ uvedl na včerejší konferenci VZP na téma Jak a proč lépe komunikovat očkování ředitel české kanceláře Světové zdravotnické organizce (WHO) Srdan Matic. Ačkoli tato procedura dokáže velmi efektivně zabránit ztrátám na životech, stala se v posledních letech nejen v případě covidu-19 terčem dezinformačních kampaní. O tom, jak zlepšit povědomí o očkování, jak se vyrovnat se zavádějícími informacemi a co je možné udělat pro zvýšení proočkovanosti diskutovali na včerejší konferenci připravené za spolupráce se Zdravotnickým deníkem zástupci ministerstva zdravotnictví, zdravotní pojišťovny i odborné společnosti.

„V otázce, jak správně vést komunikaci, je důležité si uvědomit, kdo je klíčovým hráčem komunikace a kdo utváří pohled veřejnosti. Ukazuje se, že je to oblast primární péče, tedy praktičtí doktoři, praktičtí doktoři pro děti a dorost a zdravotní sestry,“ řekl úvodem konference náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček. Podobně zásadní je podle něj také role médií. Jak s oběma těmito skupinami pracovat v pozitivní rovině i ve smyslu zamezení šíření dezinformace bude předmětem mezinárodní konference pořádané ministerstvem zdravotnictví v rámci českého předsednictví v Radě EU, která se uskuteční v druhé polovině listopadu tohoto roku v Praze.

Celoevropská záležitost

Očkování, zejména proti covidu-19, má být také součástí programu mezinárodního setkání ministrů zdravotnictví, které proběhne 7. září v Praze. Ačkoli zdravotnictví bylo podle Dvořáčka vždy výhradní zónou jednotlivých členských států, nyní dochází podle něj v této oblasti k zásadní změně. „Na tuto změnu se těším, jelikož jsem přesvědčen, že zdravotnictví je celoevropská záležitost. Málokdy budeme schopni zvládat takovéto krize epidemie samostatně, ale jako Evropa máme úplně jinou pozici a vyjednávací dovednosti než jednotlivé členské státy,“ uvedl náměstek.

Mgr. Jakub Dvořáček, náměstek ministra zdravotnictví ČR

Dva roky trvající pandemie a probíhající české předsednictví dává podle něj zároveň příležitost k čerpání ze zkušeností a znalostí, které získala nejen Česká republika, ale celá Evropa. Tyto zkušenosti mají být promítnuty do nové kampaně ministerstva zdravotnictví k očkování proti covidu-19, jež má být spuštěna začátkem příštího týdne. Chystaná kampaň má směřovat na veřejnost zejména v kontextu nové vlny očkování, v této souvislosti má být opět spuštěn registrační systém k očkování.

Je nezbytné studovat data

Podle zástupce WHO Srdana Matice je covid-19 nemocí, v jejímž případě není možné dosáhnout naprosté kolektivní imunity a k vyhlazení viru je tedy nezbytné zaujmout více strategický přístup, který však musí být opřený o kvalitní data. „V oblasti imunizace je nezbytné studovat data, abychom dobře chápali, co se ve společnosti děje a co je problém s komunikací problémů,“ uvedl Matic.

Dr. Srdan Matic, ředitel české kanceláře WHO

Nedávný výzkum WHO potvrdil, že zdroj informací, kterému lidé nejvíce důvěřují, jsou právě lékaři, lékařské komunity a instituce. Zatímco těm důvěřuje až 80 procent Čechů, České televizi věřilo přibližně 50 procent a ministerstvu zdravotnictví 45 procent populace. „Jedná se velmi široké spektrum toho, komu dávají lidé důvěru. Je nezbytné tato data zvážit, a to zejména ve vztahu k dezinformačním a falešným kampaním,“ upozornil Matic.

Z hlediska připravenosti českého zdravotního systému pro další případné epidemie nebo pandemie je podle Matice nezbytné zaměřit se zejména na komunikaci očkování jako zájmu celé společnosti, na zlepšení kapacit a školení odborníků a posílení investic do jejich vzdělávání.

K jednotlivým přednáškám a navazující panelové diskuzi se vrátíme ve Zdravotnickém deníku v dalších článcích.

Na videozáznam celé konference se můžete podívat zde:

Silvie Purmová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY