Čtvrtek, 29. září, 2022

NSZ: Znalců je málo, policie nekriticky přejímá závěry nekvalitních posudků

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Fundovaných znaleckých posudků v trestním řízení je málo a jejich vyhotovení trvá dlouho. Například Vrchní státní zastupitelství v Praze (VSZ) poukazuje na nedostatek znalců ke stanovení výši škody v unikátní věci. Obvinění předkládají soudům obvykle vadné posudky ve snaze znepřehlednit do té doby pro policii a státní zastupitelství jasnou důkazní situaci, tvrdí také VSZ v Praze. Dlouhodobé zneužívání znaleckých posudků v trestním řízení podle žalobců pokračuje. Ministerstvo spravedlnosti chce nyní činnost znalců zlepšit razantním zvýšením odměn.

Nový zákon o soudních znalcích, znaleckých kancelářích a ústavech nepřinesl změnu k lepšímu, kterou politici očekávali. Navíc vyvolal spory o platby znalcům. Vyplývá to z aktuální Zprávy o činnosti Nejvyššího státního zastupitelství za rok 2021. O Zprávě Česká justice už informovala.

Setrvalý stav, co se týče kvality znaleckých posudků, konstatuje Zpráva o činnosti NSZ i poté, co vstoupila v účinnost nová právní úprava zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a ústavech. NSZ ve Zprávě přináší tyto poznatky: „Znalecké posudky pro své ryze odborné hodnocení posuzované problematiky představují nezastupitelný důkazní prostředek v trestním řízení. Jejich úroveň bývá rozkolísaná, navíc nedostatek soudních znalců v některých exponovaných oborech způsobuje, že se soudní znalci ocitají pod vyšším tlakem, pro nedostatek času vyhotovují znalecké posudky s delší časovou prodlevou, případně zpracování nově zadaného posudku pro zaneprázdněnost zcela odmítnou.“

Ministerstvo spravedlnosti chce nyní zvýšit odměnu pro soudní znalce z dosavadních 300 až 450 korun za hodinu na 800 až 1000 korun za hodinu. Soudní tlumočníci mají nově dostávat 750 korun za hodinu, překladatelé pak 550 Kč za každou započatou normostranu textu. Návrhy příslušných vyhlášek rozeslal úřad do připomínkového řízení. Kvalita posudků by se podle resortu měla zlepšit.

Na chybné otázky, chybné odpovědi

Podle státních zástupců je současná situace velmi špatná. „Objevují se posudky velmi kvalitní a fundované, k jejichž předložení ovšem dochází až s výrazně delším časovým odstupem (i kolem 1 roku) od přibrání znalce, nebo znalecké posudky nepříliš kvalitní, méně podrobné, šablonovité, které bývají vyhotoveny v kratší době od okamžiku přibrání znalce. K předložení části vyžádaných znaleckých posudků z odvětví psychiatrie, klinické psychologie, znalci přistupují s vědomím nedostatečné doby vyšetření probanda (obviněného, poškozeného),“ popisuje situaci Zpráva.

Zdravotní posudky pak musí korigovat státní zástupce, neboť policejní orgán často neví, jak a na co se znalce zeptat: „Posudek nezřídka závěry nedostatečně komparuje se zdravotnickou dokumentací vyšetřované osoby resp. reaguje na chybně položené otázky policejního orgánu v zadání znaleckého úkolu, nejsou-li včas korigovány ze strany dozorového státního zástupce,“ stojí dále ve Zprávě. Přesto znalecké posudky podle Zprávy většinou u soudu obstojí: „Znalecké posudky ojediněle neobstojí již před nalézacím soudem, načež je přibrán znalecký ústav, jehož závěry pak nebývají zpochybňovány,“ uvádí v úvodu kapitoly o znalcích a posudcích Zpráva NSZ. „I nadále lze však pozorovat dlouhodobé nadužívání znaleckého dokazování v trestním…

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit