Insolvence nyní hrozí 40 procentům nemocnic v celém Německu. Foto: Pixabay

Německé nemocnice znovu volají o finanční pomoc. Nejkritičtější je situace v Sasku

Nejprve dva roky trvající pandemie koronaviru, nyní raketový růst cen energie a dalšího materiálu, který je zapotřebí k provozu nemocnic. Německé kliniky znovu varují, že jejich situace vyžaduje okamžitou finanční injekci ze strany státu, jinak hrozí neřešitelné ekonomické potíže. První nemocnice v Braniborsku již vyhlásila insolvenci a další by mohly následovat, uvedl odborný deník Deutsches Ärzteblatt.

„Pomoc je nutná, jinak je ohrožena péče o pacienty,“ uvedl pro deník Deutsches Ärzteblatt generální ředitel Německé nemocniční společnosti (DKG – Deutsche Krankenhausgesellschaft) Gerald Gaβ pro deník Deutsces Ärzteblatt.

Podle něho se řada německých klinik dostává do neřešitelné situace, kdy jediným východiskem už může být jen insolvence. Ta nyní hrozí 40 procentům nemocnic v celém Německu, varoval Gaβ. A vedle zvýšených nákladů v důsledku drahých energií se mnoha nemocnicemi šíří obavy z nové vlny pandemie koronaviru, která by mohla přijít během podzimu nebo zimy.

Pandemie, energie, pandemie

Právě s pandemií měly totiž nemocnice zvýšené výdaje. Na pandemii de facto plynule navázala energetická krize, a nemocnice tak neměly čas ani prostor vytvořit si případné rezervy na další neočekávanou negativní událost.

Pravděpodobně nejhorší je nyní situace nemocnic ve spolkových zemích Sasko a Durynsko. Právě z těchto spolkových zemí zaznívají apely na urychlenou finanční pomoc nejčastěji. „Situace v Sasku je v současnosti napjatější a nervóznější mnohem více než kdykoli předtím a nadále se vyvíjí hrozivým směrem,“ sdělil deníku Deutsches Ärzteblatt generální ředitel Nemocniční společnosti Sasko (KGS) Sven Langner. Jen v saských nemocnicích se propast mezi výnosy a náklady podle KGS zvětšila až na 400 milionů eur (v přepočtu necelých 10 miliard korun).

Vedle enormního zdražení energií rostou také ceny zdravotnického materiálu, bez něhož nelze nemocniční péči fakticky poskytovat. Nemocniční společnost Sasko spočítala, že jen na materiál budou náklady v příštím roce vyšší asi o 150 milionů eur (cca 3,7 miliardy korun). A velmi pravděpodobně náklady na zdravotnický materiál nezůstanou zvýšené jen v roce příštím, ale půjde o dlouhodobý problém.

Saské nemocnice proto opakované žádají po spolkové vládě finanční kompenzace zvýšené inflace a dražších energií a také apelují na urychlené provedení strukturálních reforem, které by vedly ke změně systému financování nemocnic.

Chybí stovky milionů eur

Kromě toho saské nemocnice požadují, aby státní rozpočet na příští rok počítal s výrazným zvýšením peněz pro investice, jelikož německé kliniky dlouhodobě trpí podinvestováním. Kliniky v Sasku se již zapojily do kampaně „Červený poplach“, což je celostátní kampaň Německé nemocniční společnosti, jež má za cíl na masivní ekonomické hrozby pro německé nemocnice upozornit.

Podobné požadavky zaznívají také z Durynska. Podle deníku Deutsches Ärzteblatt se ve středu v Erfurtu shromáždilo před zemským parlamentem kolem 350 zaměstnanců durynských nemocnic, kteří demonstrovali za finanční podporu kvůli rostoucím provozním nákladům.

Durynská nemocniční společnost (LKHG – Landeskrankenhausgeselschaft Thüringen) odhaduje, že jen v letošním roce bude durynským nemocnicím scházet kolem 71 milionů eur (1,7 miliardy korun). V roce příštím se ale finanční mezera ještě zvětší, protože v důsledku drahých energií vzniknou dodatečné náklady ve výši přibližně 280 milionů eur (necelých 7 miliard korun), na které ale nemocnice nemají zajištěno financování.

Spremberg padl, kdo bude další?

Durynským a saským nemocnicím tak chybí v součtu téměř 20 miliard korun, které budou potřebovat k pokrytí zvýšených nákladů na energie a zdravotnický materiál. Pokud jim nepomohou zemské vlády nebo vláda spolková, lehce se tak může začít rozrůstat seznam klinik, které zamíří do insolvence.

První takový případ nastal v braniborském Sprembergu, jak informoval Zdravotnický deník. Tamní zařízení velikosti a významu okresní nemocnice, které je téměř z poloviny vlastněno městem, vyhlásilo insolvenci začátkem tohoto týdne.

„Kvůli přetrvávajícím problémům s likviditou se akcionáři společnosti Spremberger Hospital GmbH, tedy Förderverein Hospital a Město Spremberg, rozhodli, že požádají o ochranu před věřiteli a nemocnice se podrobí restrukturalizaci,“ uvedla na svých webových stránkách radnice města Spremberg.

Reforma financování nemocnic je stále naléhavější

Braniborská ministryně zdravotnictví Ursula Nonnemacherová uvedla, že rozhodně nejde o jediný případ v celém Německu, kdy nějaké nemocnici bezprostředně hrozí insolvence. „Mnoho německých nemocnic je ekonomicky zatlačeno do kouta. Přemrštěné zdražování v posledních měsících opět enormně zvýšilo tlak na jejich finanční stránku,“ uvedla Nonnemacherová v prohlášení k oznámené insolvenci spremberské nemocnice.

Podle ní rozhodnutí nemocnice ve Sprembergu o vyhlášení insolvence jasně ukazuje, jak naléhavě je zapotřebí reformovat systém financování nemocnic. „V této existenční situaci musí nyní spolková vláda vytvořit podmínky pro rychlou a nebyrokratickou podporu nemocnicím. Patří mezi ně energetický příplatek a kompenzace inflace, kompenzační platby související s koronavirovou pandemií a financování nezbytných nákladů na údržbu a provoz,“ dodala braniborská ministryně zdravotnictví.

Petr Musil