Berlínská pobočka Německé lékařské komory doporučila rodičům, aby využili všech možností, které jim zdravotnický systém nabízí, a došli se svými dětmi na preventivní prohlídky. Foto: Pixabay

Němečtí lékaři vybízejí k větší zdravotnické prevenci u dětí. A chtějí omezit reklamu na nezdravé jídlo

Berlínská pobočka Německé lékařské komory nabádá k většímu zaměření lékařské péče na prevenci u dětí. A to také kvůli následkům, které na zdravotním stavu dětí zanechala pandemie koronaviru. Někteří lékaři dokonce volají po omezení reklamy na nezdravé potraviny, která cílí právě na nejmladší generaci. S odkazem na odborné asociace to uvedl německý deník Deutsches Ärzteblatt.

„Pandemie posiluje stávající nerovnosti v oblasti zdraví, vzdělávání, participace a rozvojových příležitostí pro děti a mladé lidi,“ uvedl podle deníku Deutsches Ärzteblatt Peter Bobbert, prezident berlínské pobočky Německé lékařské komory. Odvolává se při tom na různé studie, které ukázaly, že kvalita života i zdravotní stav dětí se během pandemie koronaviru zhoršily.

Mezi časté důsledky pandemie podle Bobberta patří zejména přibírání na hmotnosti, nárůst výskytu úzkostných stavů, častější poruchy příjmu potravy, ale také nedostatek pohybu nebo nárůst rizikového používání sociálních sítí.

Nejhůře jsou podle deníku Deutsches Ärzteblatt postiženy zejména děti s nízkým socioekonomickým postavením a omezeným životním prostorem. Berlínská pobočka Německé lékařské asociace proto zdůrazňuje, že je nutné takovému vývoji čelit.

Vezměte své děti na prohlídku, apelují lékaři

Komora považuje za problematickou také skutečnost, že přijímací proces do škol, který byl často kvůli pandemii koronaviru přerušen a nekonal se standardním způsobem, nedokázal tyto nedostatky ve vývoji dítěte odhalit v rané fázi. A tím pádem na řešení těchto neočekávaných dopadů koronavirové pandemie není ani připraveno dost peněz ve veřejných rozpočtech.

„Musíme být velmi opatrní, abychom neztratili ze zřetele celou generaci. Motorické deficity, obezita nebo problémy se čtením a psaním jsou obvykle hendikepy, které přetrvávají celý život,“ uvedl viceprezident berlínské pobočky Německé lékařské komory. Podle něho je mimořádně důležité, „abychom dokázali zasáhnout včas“.

Berlínská pobočka Německé lékařské komory doporučila rodičům, aby využili všech možností, které jim zdravotnický systém nabízí, a došli se svými dětmi na preventivní prohlídky, kde by bylo možné zmíněné poruchy a následky pandemie odhalit.

Nedávno provedená studie na více než tisícovce dětí v Německu odhalila, že každé šesté dítě od začátku koronavirové pandemie ztloustlo. Nadváha se týkala především dětí ve věku 10 až 12 let, kde na váze přibralo jedno dítě ze tří. Na studii, do níž se zapojilo několik subjektů, včetně Technické univerzity v Mnichově, se odvolává deník Deutsches Ärzteblatt.

Pediatři žádají regulaci reklamy

Přibíráním na hmotnosti jsou přitom dvakrát více postiženy děti z rodin s nízkými příjmy než z rodin bohatých. 44 procent dětí je nyní méně aktivních než před pandemií, u dětí ve věku 10 až 12 let je podíl dokonce ještě větší, a to 57 procent.

Tělesná zdatnost se zhoršila u třetiny dětí, ve věkové skupině 10 až 12 se problém týká dokonce každého druhého. 70 procent dětí častěji tráví čas u nejrůznějších druhů médií a více než čtvrtina přiznala, že častěji sahá po cukrovinkách než před pandemií koronaviru.

A právě zvýšená konzumace nezdravých potravin včetně sladkostí zřejmě přiměla německé pediatry k akci. Připojili se totiž k výzvě spotřebitelské organizace Foodwatch, která žádá přijetí legislativy proti reklamě na nezdravé potraviny, která je zacílená na děti.

Už více než tři stovky německých dětských lékařů se podepsaly pod dopis spolkovému ministru zemědělství a výživy Cemu Özdemirovi (Zelení), aby se zmíněným druhem reklamy zatočil. Pediatři připomínají, že nezdravá strava je hlavním přispěvatelem k šíření dětské nadváhy a obezity a „agresivní marketingové praktiky potravinářského průmyslu jsou klíčovým hybatelem“, stojí v dopise, z něhož cituje deník Deutsches Ärzteblatt.

Co je nezdravé, ať určí WHO

Strany vládní koalice SPD, Zelení a FDP se přitom v koaliční smlouvě zavázaly, že reklamu na nezdravé potraviny, které jsou zacílené na děti, omezí. „Reklama zaměřená na děti na potraviny s vysokým obsahem cukru, tuku a soli nesmí v budoucnu existovat v pořadech a formátech pro děti do 14 let věku,“ píše se v dokumentu.

Příslušný návrh zákona ale dosud spolková vláda nepředložila, což organizace Foodwatch i němečtí pediatři ostře kritizují. A žádají především zákaz vysílání takové reklamy jak v televizi, tak na internetu mezi 6. a 23. hodinou.

„Nezdravé produkty jako velmi sladká nebo tučná jídla by již nemělo být dovoleno propagovat přímo dětem, například skrze komiksové postavy, hravé prezentace produktů nebo doplňky hraček,“ uvedla organizace Foodwatch. Co je, a co není zdravá potravina, by mělo podle Foodwatch vycházet z doporučení Světové zdravotnické organizace.

Petr Musil