NSS: Úkolem advokáta je poučit klienta, že jeho podání nesmí být vědomě nepravdivá

Advokát je součástí justice a má nezastupitelnou úlohu v nalézání spravedlnosti. Zprostředkovává postoj klienta soudu v kvalifikované podobě. Jde o vztah partnerů, nikoliv podřízeného a nadřízeného. Advokát má proto odmítnout věcně nepravdivá tvrzení klienta, která by chtěl uvádět u soudu. To se nestalo u kasační stížnosti, kterou proti rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem podalo město Milovice. Vyplývá to z nedávného rozhodnutí volebního senátu Nejvyššího správního soudu.

Na rozhodnutí Ars 3/2022 – 56 upozornil na svém twitteru člen senátu Petr Mikeš, který dříve sám působil jako advokát. „K úloze advokáta patří – kromě toho, že do sporu vnáší svou znalost práva – i to, aby argumentoval uměřeně, s profesionálním odstupem od věci, a aby se pokud možno distancoval od emocí, které by po soudní prohře snad mohl pociťovat jeho klient,“ stojí v rozhodnutí, pod kterým je podepsán předseda senátu Tomáš Langášek.

Advokát podle soudců musí klientovi vysvětlit, jaké podání má u soudu šanci uspět, případně jaké je nevhodné. „Ačkoliv obsah podání může být výrazně ovlivněn klientovými pokyny, je úkolem advokáta poučit klienta o tom, že jím činěná podání mají být věcná, střízlivá, a nikoliv vědomě nepravdivá. Pokud by chtěl klient tuto hranici překročit, je advokát povinen jeho pokyn odmítnout,“ uvádí dál NSS s odkazem na etický kodex České advokátní komory (ČAK).

Zkoumání podpisů krajský soud provedl správně Nejvyšší správní soud se zabýval rozhodování o dalším využití Hakenova stadionu ve městě Milovice. Přípravný výbor chtěl dosáhnout konání referenda. Městský úřad opakovaně uvedl, že podpisové archy mají vady, proto se přípravný výbor pro konání referenda obrátil na soud.Krajský soud uvedl, že úředníci v některých případech podpisy označili jako vadné neoprávněně a výbor tak nakonec získal dostatek platných podpisů. Proti tomuto rozhodnutí město podalo kasační stížnost a trvalo na tom, že některé podpisy byly vadné. Podle NSS stížnost nebyla důvodná – krajský soud při projednávání věci procesně nepochybil a i jeho hmotněprávní závěry jsou…

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Eva Paseková

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit