Foto: Pixabay

Zbavíme nemocnice byrokracie, slibuje bavorská vláda. Pomůže to i řešit nedostatek personálu

Bavorské ministerstvo zdravotnictví v součinnosti s řadou odborníků připravuje ambiciózní plán. Instituce navrhují, jak nemocnicím ulevit od přílišné byrokracie. Vedle přínosu v podobě úbytku papírování by odbourání zbytečné administrativy mohlo pomoci i s řešením nedostatku nemocničního personálu. „Personální situace na klinikách je extrémně napjatá,“ uvedl pro odborný deník Deutsches Ärzteblatt bavorský ministr zdravotnictví Klaus Holetschek (CSU).

Právě nedostatek nemocničního personálu a zejména ošetřovatelských profesí je jeden z největších motivů pro odbourávání přebytečné byrokracie. „Problémem je nedostatek lidí, ale i časově náročná administrativa. Každá ruka u lůžka je nyní důležitější než ta u stolu,“ řekl deníku Deutsches Ärzteblatt bavorský ministr zdravotnictví Klaus Holetschek.

Na plánu pro debyrokratizaci bavorských nemocnic se Holetschek dohodl se zástupci Bavorské nemocniční společnosti, zdravotních pojišťoven a lékařské služby. „Došlo ke shodě o naléhavé potřebě na jedné straně zjednodušit současné specifikace ověřování a účtování a na straně druhé omezit budoucí předpisy pouze na to, co je absolutně nezbytné. A učinit je tak snadno vymahatelnými, jak jen to bude možné,“ dodal Holetschek.

Naděje na celonárodní řešení

Podotkl zároveň, že na úrovni zemské vlády bude chtít využít maximální prostor pro zjednodušování administrativy, nicméně rozhodující „páka“ bude ležet na spolkové vládě. Ve hře je například úprava limitů pro zajištění minimálního počtu ošetřujícího personálu s tím, že by mělo dojít ke sjednocení praxe.

Vedle toho Bavorská nemocniční společnost a zdravotní pojišťovny chtějí prověřit posunutí termínu aktivace smlouvy o elektronickém přenosu procesů, aby bylo možné začít zajišťovat technicky podporovaná řešení. Rovněž požadavky na nově zaváděnou přechodnou péči v nemocnicích mají být „koncipovány schůdně“.

Plán na snížení byrokracie v nemocnicích má být ještě posouzen dalšími partnery z oblasti zdravotnictví a následně co nejdříve zaváděn v rámci Bavorska. A v neposlední řadě existuje ambice předložit plán také spolkové vládě, která by jej případně mohla začít prosazovat na celonárodní úrovni, informoval deník Deutsches Ärzteblatt.

Postup Bavorské nemocniční společnosti, bavorské vlády a zdravotních pojišťoven už uvítala také Německá nemocniční společnost. „Nedostatek personálu souvisejícího s léčbou je pro nemocnice a jejich zaměstnance již měsíce obrovskou výzvou,“ uvedla místopředsedkyně Německé nemocniční společnosti Henriette Neumeyerová.

Byrokracie na úkor kvality?

Nedostatek lékařského i ošetřovatelského personálu v německých nemocnicích není ničím novým. Neutěšený stav se ale začíná projevovat na kvalitě péče. Expertní organizace Spolková zdravotní služba (MD – Medizinisher Diest) zveřejnila zprávu, ze které vyplynulo, že 37 procent kontrol kvality péče vedlo ke stížnostem.

Zpráva, ze které cituje deník Deutsches Ärzteblatt, popisuje stav z roku 2021. Nejčastěji se stížnosti týkaly základní neodkladné péče. Více než 44 procent zkoumaných zařízení požadavky na základní neodkladnou péči plně nesplňovalo. Na úrovni rozšíření tísňové péče to bylo dokonce bezmála 49 procent. Jako hlavní důvod nesplnění požadavků zpráva uvádí příliš dlouhou dobu, než se pacient dostal do rukou odborného lékaře.

„Pokyny vyžadují, aby někteří lékaři pracovali na pacientovi maximálně 30 minut. V některých případech to nebylo dostatečně zdokumentováno,“ uvádí zpráva Spolkové zdravotní služby. V některých případech pak nebylo jasně uvedeno, který lékař slouží na ambulanci nebo rozpisy služeb nebyly úplné, konstatují dále autoři zprávy. Ti ale také uvedli, že řada nesrovnalostí by se dala poměrně snadno odstranit. Jenže to už je opět otázka přílišné administrativy.

Petr Musil