Ilustrační foto: Pixabay

Centrum provázení začne pomáhat rodinám s těžce nemocnými dětmi i v Olomouci

Pětici českých a moravských nemocnic, kde rodičům, jimž se narodí dítě s nízkou porodní hmotností, vzácným onemocněním nebo těžkým zdravotním postižením, nabízí zdravotně-sociální poradenství přímo ve zdravotnickém zařízení Centrum provázení, doplnila od začátku letošního roku také Fakultní nemocnice Olomouc. O nové službě, která je hrazena ze zdravotního pojištění a zahrnuje plánování péče o dítě v domácím prostředí, pomoc při zajištění pomůcek hrazených zdravotní pojišťovnou nebo při zajištění podpory ze strany státu a nadací, informovala nemocnice v tiskové zprávě.

Centrum provázení nabízí podporu rodinám v období mezi sdělením závažné diagnózy dítěte a jejich předáním do následných služeb od roku 2015. Tehdy jeho služby jako pilotní projekt poprvé nabídla Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. O tři roky později začala fungovat další dvě při fakultních nemocnicích v Hradci Králové a Brně a za další dva roky se rozšířila i do Ústavu pro matku a péči o dítě v Praze-Podolí a do Fakultní nemocnice v Ostravě. Od letošního roku přibylo šesté ve Fakultní nemocnici Olomouc.

„Období přípravy, sdělování a následné péče po sdělení závažné a nepříznivé zdravotní diagnózy je naprosto zásadní v životě dítěte i jeho rodiny. Zajištění odpovídající podpory v těchto okamžicích je proto naším důležitým úkolem. Zkušenosti z praxe jasně ukazují, že nezbytným předpokladem úspěšné léčby je informovaná, spolupracující a podporující pečující osoba,“ zdůraznila při této příležitosti náměstkyně nelékařských oborů FN Olomouc Andrea Drobiličová, která otevření Centra provázení iniciovala společně s Janem Hálkem z Podpůrného a paliativního týmu.

„Rodičům pomůžeme s orientací v nových informacích a také s krizovou komunikací. Snáz pak reagují na situaci, v níž se ocitli, spolupracují s lékaři a jsou tak schopni zajistit co nejlepší péči o dítě,“ dodává Dana Balutová, vedoucí Sociálního oddělení FN Olomouc, pod něž Centrum provázení spadá.

Centrum může provázet až dva roky

Provázení se odvíjí podle aktuálních individuálních potřeb rodiny a ošetřujícího personálu. Trvá zpravidla jeden až šest měsíců, u závažných diagnóz i déle. „Nejdéle je možné poskytovat provázení dva roky u dětských pacientů se stejnou diagnózou,“ doplňuje pracovnice centra Hana Heroldová. Rodiny dětských pacientů se na ni mohou obrátit například v náročném období, kdy čekají na diagnózu, při změně zdravotního stavu dítěte, při zvládnutí hospitalizace dítěte a plánování péče v domácím prostředí a v řadě dalších situací, s nimiž není lehké se vyrovnat.

Služby poskytované Centrem provázení jsou již dva roky vybraným poskytovatelům specializované péče hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění, předtím financovala činnost Centra nezisková organizace Nadace Sirius.

Zakladatel a vedoucí Centra provázení Jan Michalík  z Ústavu speciálně pedagogických studií Univerzity Palackého v Olomouci se již dříve vyjádřil, že s ohledem na počet poskytovatelů poskytujících vysoce specializovanou centrovou péči pro děti s velmi závažnými onemocněními v ČR je konečným cílem Centra poskytovat své služby na třinácti až patnácti pracovištích.

-sed-