Foto: Pixabay

Covid-19 může být z nakažlivých nemocí vyřazen dříve

S vypuštěním covidu-19 ze seznamu nakažlivých nemocí, jejichž zaviněné šíření je trestné, stát nakonec nebude čekat až do července. Ministerstvo spravedlnosti vyhovělo připomínce ministerstva zdravotnictví a v návrhu změny příslušného nařízení vlády upravilo účinnost na den následující po dni vyhlášení návrhu. Změna je nezbytná pro zrušení povinné sedmidenní izolace po pozitivním testu na covid. Podle náměstka ministra zdravotnictví Josefa Pavlovice může pravděpodobně platit od poloviny dubna. Bude ale ještě záležet na Legislativní radě vlády a dalších procesech.

„Na základě analýzy vývoje epidemiologické situace ve výskytu onemocnění covid-19 a s tím souvisejícím vyhodnocením dopadů tohoto onemocnění na populaci v České republice již z pohledu ochrany veřejného zdraví není odůvodnitelné ponechání stávajícího stavu až do července 2023,“ konstatovalo ministerstvo spravedlnosti v aktualizovaných doprovodných materiálech k návrhu.

Účinnost navrženou od 1. července 2023 spravedlnost původně zdůvodňovala „předpokládanou délkou legislativního procesu“. Argumentovala zákonem o Sbírce zákonů, podle nějž právní předpisy nabývají účinnosti k 1. lednu nebo k 1. červenci kalendářního roku. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek přitom dříve odhadoval, že by změna ohledně povinné izolace mohla platit už od dubna.

Spravedlnost nyní uznala, že možnost uvolnění striktně nastavených pravidel o povinné izolaci lze považovat za naléhavý obecný zájem. Umožňuje proto stanovit dřívější den nabytí účinnosti než k 1. lednu nebo k 1. červenci.

Onemocnění covid-19 zařadila vláda předchozího premiéra Andreje Babiše na seznam nakažlivých nemocí na jaře 2020. Spravedlnost v nynější důvodové zprávě připomněla, že tehdy bylo o covidu velmi málo relevantních informací, zejména o jeho zdravotních dopadech a důsledcích pro veřejné zdraví. „V této době nebyla k dispozici ani účinná léčba tohoto onemocnění, ani vhodná preventivní opatření,“ napsalo ministerstvo.

„V současné době však již tento důvod odpadá, neboť v mezidobí se již podařilo shromáždit dostatečné množství poznatků o tomto onemocnění a je možné zajistit jeho účinnou léčbu a prevenci závažných život ohrožujících stavů,“ uvedli předkladatelé návrhu. Šíření onemocnění covid-19 tak už podle nich nedosahuje takové úrovně společenské škodlivosti, jakou má šíření jiných nemocí uvedených v seznamu.

Ministerstvo zdravotnictví chce, aby se léčení covidu-19 vrátilo do rukou lékařů. O tom, zda nakaženého člověka pošlou do izolace, mají rozhodovat podle míry rizika – konkrétně podle zdravotního stavu pacienta, jeho okolí nebo vykonávané práce.

ČTK