Aklamací zvolený předseda podvýboru SANT Bartosz Arłukowicz a 1. místopředseda Tudor Ciuhodaru. Foto Evropský parlament

Evropský podvýbor SANT zvolil předsednictvo a má velké plány

Členové nově zřízeného podvýboru Evropského parlamentu pro veřejné zdraví (SANT) na svém ustavujícím zasedání zvolili pětičlenné předsednictvo. A jeho předseda, Polák Bartosz Arlukovic, hned po zvolení představil vysoké cíle. „Musíme vypracovat společnou evropskou strategii, odstranit disproporce mezi různými částmi Evropy, zrušit nepoměr v rychlosti diagnostiky a účinnosti léčby,“ prohlásil. Cesta k jejich naplnění však bude složitá.

Do předsednictva podvýboru SANT byli kromě předsedy Bartosze Arłukowicze (z frakce EPP), který byl donedávna předsedou zvláštního výboru BECA pro boj s rakovinou, zvoleni aklamací i další čtyři členové předsednictva – Rumun Tudor Ciuhodaru (S&D), Slovinka Irena Joveva (Renew Europe), lucemburská politička Tilly Metz (Zelení) a Polka Joanna Kopcińska (ECR).

Třicetičlenný podvýbor SANT se v rámci schváleného mandátu bude zabývat Evropskou agenturou pro léčivé přípravky a Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí, farmaceutickými a kosmetickými výrobky, ale například i zdravotními aspekty bioterorismu. První řádné zasedání je plánováno na 20. dubna 2023 ve Štrasburku.

Zdraví je to, co musíme řešit

Nový předseda Bartosz Arłukowicz zřízení nového podvýboru SANT označil za historický okamžik, který ukazuje, že evropští politici chápou, jaké jsou nejdůležitější potřeby evropských občanů. Lidé podle něj posílají své zástupce do politiky proto, aby měnili realitu, nikoliv aby se jí přizpůsobovali. „Pandemie covidu a rostoucí výskyt rakoviny ukazují, že zdraví je to, co musí Evropský parlament řešit,“ tvrdí.

Jednou z největších výzev pro nadcházející měsíce je dle Arłukowicze nová farmaceutická strategie pro Evropu, která by měla zaručit rovný a trvalý přístup k lékům všem obyvatelům členských zemí EU, což je pro zdraví občanů v Evropské unii zásadní prvek. Kromě toho je však podle něj potřeba vypracovat společnou evropskou strategii, která odstraní disproporce mezi různými částmi Evropy, zrušit nepoměr v rychlosti diagnostiky a účinnosti léčby v různých státech. „Proto jsme komunita, abychom se společně starali o to, co je pro zdraví a život nejdůležitější,“ dodává.

Činnost podvýboru SANT, jehož vznik byl schválen v únoru letošního roku, ovšem bude komplikovat poměrně slabý mandát, zodpovědnost za posuzování legislativních návrhů a hlasování o nich totiž zůstává v pravomoci mateřského výboru ENVI pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin.

-les-