Foto: Pixabay

Umělá inteligence pomáhá včas odhalit hrozící slepotu

Včasný záchyt téměř jakékoliv nemoci je jedním z hlavních předpokladů k její úspěšné léčbě. Platí to i pro diabetickou retinopatii, onemocnění cév oční sítnice, které v případě zanedbání léčby může vést až k oslepnutí. Se včasnou indikací lékařům od roku 2021 pomáhá i speciální software Aireen, který pro diagnostiku využívá neuronovou síť umělé inteligence. Systém vyvinula česká startupová společnost a již ho stačila registrovat jako zdravotnický prostředek. Jak vyšetření probíhá a jaké další plány mají s Aireen její zakladatelé?

Dosud platilo, že pokud chtěl lékař zjistit, zdali pacient netrpí diabetickou retinopatií, musel mu nejdříve rozkapat oči, aby lépe viděl cévy v sítnicích. Pacient po takovém vyšetření zpravidla ještě několik hodin viděl rozmazaně. Díky softwaru Aireen trvá samotné vyšetření 30 sekund a hlavně bez nutnosti nepříjemné aplikace kapek. Oftalmologovi stačí mít pouze klasickou fundus kameru (stolní měřící přístroj) vybavenou fotoaparátem a potom zmíněný program s umělou inteligencí, který ze snímků sítnic obou očí vyhodnotí, zdali pacient onemocněním trpí, či nikoliv. K tomu využívá kaskádu neuronových sítí. Pro samotné modely detekce diabetické retinopatie vývojáři Aireen použili téměř 1,2 milionu snímků očí, přičemž za zajímavost stojí, že většina snímků pocházela ze zahraničí.

Nízký podíl chybných diagnóz

Aireen je podle jejích zakladatelů schopná diagnostikovat diabetickou retinopatii již v rané fázi onemocnění, tedy ještě v době, kdy pacient dosud netrpí žádnými příznaky. Má proto velký prostor pro uplatnění v prevenci. Autoři programu navíc vyzdvihují vysokou senzitivitu a malý podíl falešně pozitivních snímků. „Ten podíl se pohybuje do deseti procent,“ řekl pro Zdravotnický deník ředitel společnosti Aireen, Jan Hlaváček. Podíl falešně negativních, tedy těch, kde program onemocnění neodhalil, je prý ještě nižší, a to kolem šesti procent. „Všechny ale byly ještě v počátečním stádiu,“ vysvětlil Hlaváček.

Jak už název nemoci napovídá, diabetickou retinopatií jsou ohroženi zejména diabetici, neboť vzniká v důsledku vysoké hladiny cukru v krvi. Onemocněním v současnosti trpí asi 13 procent diabetiků, přičemž po deseti letech se projeví až u poloviny z nich. Každý rok pak v České republice přibližně sto diabetiků oslepne, a to právě v důsledku pozdě odhalené diabetické retinopatie.

Pomůže i na jiná onemocnění?

Vyšetření pomocí Aireen v současnosti provádí několik specializovaných pracovišť. Test na diabetickou retinopatii pomocí umělé inteligence mohou pacienti podstoupit na celkem sedmi místech v Česku (na dvou v Praze, třech v Brně a okolí, a po jedné v Olomouci a Sokolově) a na třech na Slovensku (v Bratislavě, Trnavě a Popradu). Zástupci startupu však pro Zdravotnický deník již nyní předeslali, že ještě v tomto roce plánují navázat spolupráci s desítkami dalších diabetologických pracovišť. Zároveň pracují na rozšíření využitelnosti Aireen i pro detekci dalších onemocnění, konkrétně makulární degenerace (AMD) a zeleného zákalu. „Již máme modely, které to detekují, ale registrační proces je náročný,“ sdělil dále ředitel společnosti.

Svůj jedinečný program si tvůrci Aireen zaregistrovali v roce 2020 jako zdravotnický prostředek na Státním ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL), čímž je schválen i pro trh celé Evropské unie. Šlo o první český zdravotnický prostředek založený na umělé inteligenci. Od té doby společnost stihla získat řadu ocenění. Získala například zvláštní cenu společností Profinit, Roche i Vodafone a v neposlední řadě zvítězila v kategorii Machine Learning & AI při Microsoft Partner Awards.

Filip Krumphanzl