Úterý, 28. září, 2021

Pět výzev ministra Němečka v roce 2015 a jak to s ním nakonec dopadne

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD) má před sebou nejtěžší rok své kariéry. Je to rok druhý v čele nevděčného rezortu a tedy nejkrizovější. Němečkovi se zatím daří, průběžně plní vládní programové prohlášení, ustál několik kritických okamžiků, kdy byl pod obrovským tlakem, paradoxně nikoliv kvůli nynějšímu působení, ale kvůli předcházející roli ředitele fakultní nemocnice. Zdravotnický deník vybral z mnoha důležitých oblastí, s nimiž se bude muset ministr letos poprat, pět problémových a tipnul si, jak se mu je podaří zvládnout.

 

 1. Střet s Andrejem Babišem a hnutím ANO

Ministr financí a předseda hnutí ANO chce posílit své kompetence v oblasti zdravotnictví, například, aby jeho úřad měl působnost i v oblasti stanovování úhrad a časové dostupnosti zdravotní péče (psali jsme o tom zde) anebo, aby převzal cenotvorbu léčiv, která dnes patří do kompetence Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Kromě toho Andrej Babiš volá po transparentnosti a efektivitě zdravotnictví, má své vlastní představy a dokonce i svůj tým, který mu připravuje analýzy a zřejmě i návrhy, jak postupovat (psali jsme o tom například zde). Na sklonku minulého roku vznikla společná pracovní skupina ministerstev zdravotnictví a financí, která se má těmito třecími plochami zabývat. Němeček přichází s různými legislativními a organizačními návrhy (transparenční novela, zákon o neziskových nemocnicích, centrální nákupy atd. – viz dále), které by měly takříkajíc vzít ministru financí vítr z plachet. Bude to stačit? Vrátí se Andrej Babiš i k osobním útokům a jak dopadne trestní oznámení ve věci nákupu zdravotnické techniky ve Fakultní nemocnici Ostrava, které na kolegu z vlády Němečka podal?

Navíc, podle kuloárních informací existuje seznam nepřijatelných lidí na různých vysokých postech ve zdravotnictví, které předložilo hnutí ANO premiérovi i ministrovi. Nabídka může znít tak, že, pokud se chce Němeček udržet v křesle ministra a prosadit své návrhy ve sněmovně, musí se některých z nich zbavit. Předseda hnutí ostatně kritizuje například současného ředitele VZP. Zatím se ale zdá, že na takový výměnný obchod Němeček přistoupit nehodlá.

Odhad ZD: Ministr zdravotnictví bude pod velkým tlakem. Andrej Babiš je nejsilnější možný soupeř. Šance Svatopluka Němečka jsou ale přesto padesát na padesát. Jeho největší oporou v následujících měsících budou poslanci a senátoři ČSSD. Musí s nimi tedy komunikovat, musí je pro své návrhy získat. To by mělo mít dvojí efekt – průchodnost zákonů (občas účelově s pomocí opozice, jak ukázalo hlasování krátce před vánoci) a přízeň premiéra Sobotky. Přímým střetům s Andrejem Babišem a zvláště pak emotivním výměnám přes média, je nutné se vyhnout. Ministr udělal dobře, když si vzal Babišovo téma transparentnosti za své a s lidmi z ministerstva financí spolupracuje (pracovní skupiny pro DRG, nebo pro ceny léků).

 

2. Finanční stabilita resortu

Ministr odpovědně splnil předvolební slib ČSSD i programové prohlášení vlády a prosadil zrušení regulačních poplatků, zajistil i jejich kompenzaci zdravotníkům (ne všem k úplné spokojenosti, nicméně každý něco dostal).  Úhradovou vyhlášku koncipoval tak, aby bylo možné zvýšit v nemocnicích platy o pět procent (více zde a zde). Pustil více peněz do lázeňské péče. Všechny tyto změny dohromady ovšem zvýší finanční napětí ve zdravotnictví.

Rozpočet je našponovaný, bez rezervy. Stačí málo a systém se může dostat do deficitu. Doba je nejistá a makroekonomické odhady také. Otázkou je, zda se změní chování obyvatelstva po zrušení poplatků, zda se dostaví opačný efekt, než při jejich zavedení a dojde k „nadspotřebě“ zdravotní péče, lidově řečeno k většímu plýtvání. Zcela jistě budou vzneseny další požadavky na zvýšení platů a to zejména v kontextu zákoníku práce. Na nátlak odborářů zakázalo ministerstvo ve svých nemocnicích využívat práci tzv. na dohodu. Až v polovině roku dojdou hodiny, nastane problém. Odboráři zřejmě počítají s tím, že vládu dotlačí do mimořádné dotace, ta ale na něco takového určitě nepřistoupí, protože nebude mít ani chuť ani z čeho dávat. Bude se tudíž hledat nějaké řešení, nějaká česká ulička – pravděpodobně se potichu zase vrátí k nějaké podobě oněch dohod, ale ministrovi nastanou krušné chvilky.

Odhad ZD: Považujeme očekávání pana ministra za příliš optimistická. Tipujeme, že ke konci roku se dostane systém veřejného zdravotního pojištění do deficitu, protože příjmy a výdaje se budou vyvíjet jinak, než bylo predikováno. To se odrazí na přípravě úhradové vyhlášky pro rok 2016 a nutnosti přijmout restrikce, čím se dostane ministr do konfliktu se zájmovými skupinami. Zcela jistě se v polovině roku objeví krize kolem zákoníku práce a „zrušených“ prací na dohodu. Tam se bude lámat chleba. Nadějí naopak je, že deficit nebude příliš velký a snad, že i odboráři dostanou rozum, protože požadavkem na důsledné dodržování zákoníku práce a odporem vůči práci na dohodu nakonec připraví lékaře o peníze.

 

3. Zprůhlednění systému smluv a úhrad

Ministr s pomocí senátu ustál tzv. Hovorkův návrh na zveřejňování smluv mezi poskytovateli a zdravotními pojišťovnami a nedojde tak ke zbytečným komplikacím (více například zde). Připravil místo toho tzv. „transparenční novelu“ zákonů o zdravotním pojištění a pojišťovnách, kterou by měl parlament projednávat už v prvním čtvrtletí tohoto roku. Kromě zveřejňování smluv, bude řešit například poskytování informací ministerstvům zdravotnictví a financí, sankcionování porušení povinností zdravotními pojišťovnami, překážky pro výkon funkce ředitele a orgánů pojišťoven – podrobné informace o obsahu novely najdete zde.

Svatopluk Němeček už také ohlásil, že v nemocnicích přímo řízených ministerstvem zahájil centrální nákupy vybraných zdravotnických prostředků, konkrétně jde o spotřební zdravotnický materiál – jako jsou injekční stříkačky a jehly, filtry pro umělou ventilaci a hrudní drenážní systémy (více zde).

Odhad ZD: Transparenční novela projde, naplní „požadavky doby“ na boj proti korupci a přitom ani moc zdravotnictví neublíží. Centrální nákupy mohou skutečně přinést pozitivní efekt, pokud budou organizovány rozumně a jenom tam, kde mají smysl. Rizikem je případný odpor lékařů z klinik, dojdou-li k závěru, že se jim díky šetření dostává do rukou materiál, který není vyhovující, či nekvalitní.  Celkově by měla tato oblast přinést ministrovi kladné body a posílit jeho pozici vůči výtkám ministra financí.

 

4. Zákon o veřejných neziskových nemocnicích

Myšlenka neziskových nemocnic je klíčovou součástí programu ČSSD již několik let. Zákon, který kdysi prosadil ministr zdravotnictví David Rath, byl spíše než o neziskovosti, o tuhé centralizaci zdravotnictví. Obsahoval taktickou chybu, totiž seznam vyvolených nemocnic, které se měly stát tzv. neziskovými. To vyvolalo obavy a odpor těch zařízení, které na seznamu nebyly uvedeny a nakonec i zásah ústavního soudu, který sporné paragrafy nařídil odstranit. Svatopluk Němeček si toto riziko dobře uvědomuje a hodlá zákon postavit na dobrovolnosti. Rád by ale poskytl nemocnicím, které si vyberou neziskový model nějaké výhody, zejména pokud jde o garanci přístupu k penězům z veřejného zdravotní pojištění (více v rozhovoru ministrem). To může být zároveň kámen úrazu, pokud by šlo o automatický nárok, který by znevýhodňoval nemocnice v jiném režimu, třeba akciové společnosti (otázka nedovolené podpory, na kterou je citlivé evropské právo).

Odhad ZD: Zákon má velkou šanci projít, protože téma je vlajkovou lodí ČSSD a i ostatní strany vládní koalice se tváří, že neziskovost, či páteřní síť nemocnic, podporují. Napsat ovšem takový zákon opravdu dobře tak, aby nevyvolal právní i praktické problémy, je velice obtížné. Tipujme tedy, že legislativní proces nepodaří ještě letos dotáhnout do úspěšného konce.

 

5. Kontroverze veřejného zdraví

Omezení kuřáctví, očkování, boj proti léčitelům. Všechno záslužná témata ochrany zdraví populace, ale současně balíčky s mediálním dynamitem, u nichž ministr Němeček škrtá sirkou.

Již v lednu se ministr zdravotnictví ocitne ve víru kontroverzí, protože bude muset hájit zpřísnění tzv. protikuřáckého zákona (ve vládě) a obsáhlé změny v zákoně o veřejném zdraví, které obsahují mimo jiné drastické pokuty související s očkováním (ve zdravotním výboru sněmovny).  V médiích budou tato témata prezentována jako konflikt mezi ochranou zdraví a svobodou občana.

Ministr navrhuje zakázat kouření ve všech vnitřních prostorách provozoven stravovacích služeb bez jakýchkoliv výjimek. Ani užívání elektronických cigaret v restauracích, ani používání vodních dýmek v čajovnách nebude povoleno. Proti tomu se samozřejmě ozve část pravice, ale to nemusí ministra za ČSSD trápit.

Z jiného okruhu se budou šikovat odpůrci očkování. Vyděšené a rozhořčené matky jsou postrachem ministra každého rezortu a je lepší se konfliktu s nimi vyhnout.

Pokud jde o léčitele, Svatopluk Němeček se zatím neúspěšně pokouší vložit nějakou jejich odpovědnost za poškození zdraví do zákona. Narazil hlavně na ministerstvu spravedlnosti, ale také mnozí lékaři nepovažují tuto cestu za vhodnou. Je-li totiž po někom požadována odpovědnost, musí být legislativně někde definován a tím de facto uznán.

Odhad ZD: Ministr z těchto kontroverzí vybruslí s šikovností sobě vlastní. Protikuřácký zákon sice může teoreticky narazit i u některých poslanců ČSSD řekněme ze staré školy, ale trend valící se ze západní Evropy a levicové téma ochrany například zaměstnanců hospod vystavených kouři, nakonec zvítězí. Ač je S. Němeček zastánce očkování, lze předpokládat, že kritizované pokuty v návrhu zákona o ochraně veřejného zdraví zmírní (o tématu přineseme článek zítra).

Zřejmě by bylo lepší, kdyby se vzdal vize postihovat léčitele a více se třeba zaměřil na monitoring jejich činnosti a osvětu veřejnosti. Vyhne se zbytečnému neúspěchu.

 

Celková prognóza Zdravotnického deníku

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček je zkušený mazák, ošlehaný mnohými bitvami. Je také jedním z mála viditelných představitelů ČSSD, který dokáže veřejně oponovat Andreji Babišovi. Třebaže se mu zřejmě nepodaří naplnit všechny své záměry, bude mít dost splněných úkolů na to, aby se v křesle udržel a my si mohli své předpovědi na další rok znovu zopakovat.

Tomáš Cikrt

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY