Ministr terčem kritiky: lékařská komora odmítá úhradovou vyhlášku, lékárníci chtějí vyšší kompenzace

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček se snažil vyhovět všem, ale většina je nespokojena. Úhradová vyhláška je nástroj, který slouží k regulaci čerpání peněz z limitovaného balíku veřejného zdravotního pojištění, z principu tedy musí poskytovatele bolet. Jak se podaří z rébusu podobnému kulatému čtverci vykličkovat minstrovi tentokráte? Očekávání vzbudil svými prohlášeními v posledních měsících možná větší, než je schopen splnit. Foto: Koláž ZD

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD) se pokusil o nemožné: vyhovět všem. Ti „všichni“ jsou skupiny poskytovatelů zdravotních služeb, kteří se ucházejí o peníze z koláče veřejného zdravotního pojištění. A ministr, respektive jeho náměstek pro zdravotní pojištění Tom Phillip (KDU-ČSL), předložil k připomínkám úhradovou vyhlášku, podle níž by se měla hradit zdravotní péče příští rok. Je údajně prorůstová, z čehož by mohlo vyplývat, že každý poskytovatel by měl dostat něco navíc oproti minulému roku. Namísto jásotu se však ozývají nespokojené hlasy. Odboráři protestují, že růst platů o 5 procent je málo. Lékařská komora se postavila za soukromé lékaře, jimž by prý klesly příjmy, a vyhlášku odmítá. Lékárníci hlásí obrovské propady příjmů a požadují alespoň kompenzaci za zrušené poplatky ne 12 korun jako loni, ale plných 30 korun. A čas kvapí, letos mnohem zběsileji, než v minulých letech. Podle nového znění zákona totiž musí být vyhláška hotova o dva měsíce dříve, tedy již do konce října.

 

Některé skupiny zdravotníků (segmenty) se již na úhradách a jejich podmínkách dohodly s pojišťovnami individuálně v rámci dohodovacího řízení – laboratorní komplement, ambulantní gynekologové, zdravotnická dopravní služba, zdravotnická záchranná služba, hemodialyzační péče a praktičtí lékaři pro děti a dorost. Ministr slíbil, že bude dohodnuté podmínky ve vyhlášce akceptovat. Jiné segmenty se ještě pokusí s pojišťovnami (například právě lékárníci) dohodnout. Plátci však mají svázány ruce. Dokud nemá vyhláška definitivní podobu, nemohou vědět, jak velký prostor budou mít pro další přímá ujednání. A někde se jim ani dohodnout nechce.

Ekonomika šlape, sliby byly vysloveny, očekávání narostla. Balík peněz, který se dělí, sice letos dosáhl rekordní výše 258 miliard korun, ale pořád je to balík omezený. Podrobně jsme o úhradové vyhlášce informovali v sobotu zde. Uvedli jsme, že bezprostředně po jejím zveřejnění, proti ní protestovali ambulantní lékaři. V neděli pozdě večer rozeslala médiím své odmítavé stanovisko také Česká lékařská komora (ČLK).

Komora požaduje 5procentní růst pro ambulance

Komora návrh úhradové vyhlášky „zásadně odmítla“. Požaduje předělání textu tak, aby soukromým ambulantním lékařům garantovala při stejném objemu práce nárůst příjmů minimálně o 5 %, tedy stejný jaký vláda slibuje zdravotníkům zaměstnaným v nemocnicích. Prezident ČLK vyzývá ministra zdravotnictví k okamžitému jednání. To je pro Svatopluka Němečka nepříjemná situace, protože komora až dosud mnohé jeho kroky podporovala a on se jí vycházel maximálně vstříc. Jenže ani společným úsilím se nepodařilo přimět ministra financí Andreje Babiše (ANO), aby poslal do zdravotního pojištění navíc větší balík než 1,8 miliardy korun. Němeček by tak neměl prostředky ani na pětiprocentní navýšení platů a mezd, které slíbil zdravotníkům v nemocnicích. Zachránil ho ekonomický růst, díky kterému do systému připluly další miliardy. Na desetiprocentní růst platů to ale nestačilo. Vláda jako celek pak vzkázala zdravotníkům, že ostatní státní zaměstnanci dostanou přidána tři procenta, tak ať jsou za pět rádi.  Odboráře i komoru tím rozzlobila. Pro ČLK je pětiprocentní nárůst nedostatečný „Musíme s politováním konstatovat, že ani současná koaliční vláda nedodržuje závazky vyplývající z Memoranda podepsaného vpřed ukončením protestní akce Děkujeme-odcházíme“, vyčetla komora vládě (celé prohlášení ČLK je na konci článku).

Ministr se zcela jistě s prezidentem Kubkem setká. Pokusí-li se mu vyhovět a upraví vyhlášku tak, aby zvýšila příjmy ambulantních lékařů, bude muset někde jinde peníze vzít. Navýšení platů v nemocnicích slíbil, přes to takříkajíc nejede vlak. Bude tedy škrtat péči, poskytovanou pacientům? Mají se o své dohody obávat segmenty, jimž se je podařilo dosáhnout v rámci dohodovacího řízení?

Veřejné lékárny volají o pomoc

Zatímco většina zdravotníků si stěžuje na nízký nárůst příjmů, či maximálně stagnaci, lékárníci z veřejných lékáren čelí vyloženému finančnímu propadu. V posledních letech se nepočítá v procentech, ale v desítkách procent. Je dán především dramatickým poklesem cen léčiv, které patří k nejnižším v Evropě. Příjmy lékáren a tím pádem i lékárníků se totiž odvíjejí od obchodní přirážky k ceně léku. Proto nyní lékárnické organizace (Česká lékárnická komora, Grémium majitelů lékáren) usilují o zavedení odměny za zdravotnický výkony, podobně, jako je mají lékaři. Ministerstvo sice umožnilo historicky průlomové zakomponování této možnosti do legislativy, ale tím jeho zájem o lékárenství pohasl. Pro rok 2015 byl zaveden tzv. signální kód, což je pevná částka, kterou hradí zdravotní pojišťovny za výkon lékárníka. Momentálně slouží pouze k tomu, aby lékárnám kompenzoval výpadky příjmů za zrušené poplatky za recept. Jenže kompenzace je to jenom částečná ve výši 12, namísto 30 korun. Když se zástupci lékárníků letos dostavili na dohodovací řízení, byly z něj zkušenými matadory z ostatních segmentů vypuzeni, obrací se sice v této věci na soud, ale mezitím se balík rozdělil bez nich. Ministerstvo se v dalším rozvoji výkonů pro lékárníky nijak neangažuje, zvolilo nejjednodušší cestu a do vyhlášky navrhlo zopakovat pro rok 2016 letošní model, tedy opět signální kód za 12 korun. To je pro lékárníky nepřijatelné, protože se dál budou v příjmech propadat a znovu požadují plnou kompenzaci ve výši 30 korun. Zkoušejí teď vyjednávat přímo s pojišťovnami, obrací se na politiky. Valná většina z nich ovšem nepracuje ve státních zařízeních, nemají odbory, a proto ani nejsou silou, která by vládu, či kohokoliv jiného, budila ze spaní (blíže o odměňování lékárníků jsme psali například zde).

Při jednání s ministrem i zdravotními pojišťovnami, slyší lékárníci argument, že by jim oněch 30 korun mohlo být přiznáno, ale že ne všichni poplatky vybírali, takže si nezaslouží, aby jim byly kompenzovány. Poplatky ovšem nevybíraly nejprve kraje ve svých lékárnách a pak zejména řetězce. Jak ukázal sobotní lékárnický sněm, který proběhl v Brně a k jehož průběhu se ještě v ZD vrátíme, je nyní vztah mezi veřejnými a řetězcovými lékárnami napnutý k prasknutí. Lékárníci z veřejných lékáren míní, že je řetězce poškozují nekalou reklamou, cenovým podbízením a že právě kvůli nim není kompenzace stoprocentní. Nyní je navíc podezřívají z toho, že za jejich zády torpédují výkonový systém a snaží se udržet současné odměňovaní závislé výhradně na obchodní přirážce. Řetězce namítají, že výkony nejsou připraveny, a proto jen dočasně podporují návrat k původnímu systému (jsou dokonce proti signálnímu kódu). Dlouhodobě výkonový systém podporují. Lékárníci jsou ovšem přesvědčeni, že tento postoj je motivován snahou finančních skupin na pozadí dostat veřejné lékárny do existenčních problémů, snadno je skoupit a pak výhodně prodat celý řetězec.

Horký podzim

Ministra Němečka, jeho náměstka Phillipa a všechny možné vyjednavače napříč českým zdravotnictvím nyní čekají horké chvilky. Šibeniční termín si vyžaduje rychlá řešení, která se mohou ukázat v čase problematická. Jedno je jisté, spokojen opět nebude nikdo.

Tomáš Cikrt

 

Zaujal vás náš článek? Budeme rádi, když dáte svůj hlas Zdravotnickému deníku v anketě

Křišťálová lupa zde.   kl-hlasovani-button-88x31-1

Lékařská komora odmítá úhradovou vyhlášku

Zvýšení ceny lékařské práce zakomponované v Seznamu zdravotních výkonů o 10 % s účinností od ledna 2016 považuje ČLK za přijatelný kompromis. Česká lékařská komora však zásadně odmítá návrh tzv. úhradové vyhlášky předložený ministerstvem zdravotnictví, který by příjmy řady soukromých lékařů naopak snížil.

ČLK podpořila požadavek lékařských odborů na růst platů a mezd lékařů zaměstnanců v nemocnicích a léčebnách o 10%. Vládou slíbené pětiprocentní navýšení platů a mezd považujeme za nedostatečné a musíme s politováním konstatovat, že ani současná koaliční vláda nedodržuje závazky vyplývající z Memoranda podepsaného vpřed ukončením protestní akce „Děkujeme-odcházíme".

Pro ČLK je však zároveň nepřijatelné, aby druhým rokem po sobě rostly příjmy od zdravotních pojišťoven prakticky pouze lůžkovým zdravotnickým zařízením. Je prokázáno, že včasná ambulantní péče je v řadě případů levnější, efektivnější a pro pacienty komfortnější. Ministerstvem zdravotnictví předložený návrh úhradové vyhlášky je i tentokrát nespravedlivý vůči poskytovatelům ambulantních zdravotních služeb. V současné situaci klesajících reálných úhrad od zdravotních pojišťoven a přísných regulací se přitom právě dostupnost kvalitní ambulantní péče pro občany zhoršuje a objednací lhůty na plánovaná vyšetření se prodlužují. Lékařská komora vyzývá ministra zdravotnictví, aby přepracovat text úhradové vyhlášky tak, aby soukromým ambulantním lékařům garantovala při stejném objemu práce nárůst příjmů minimálně o 5 %, tedy stejný jaký vláda slibuje zdravotníkům zaměstnaným v nemocnicích.

ČLK upozorňuje, že předložený návrh úhradové vyhlášky je podle jejího názoru v rozporu s usnesením Ústavního soudu. Pokud nedojde k zásadním změnám v textu vyhlášky, bude lékařská komora nucena opět iniciovat stížnost k Ústavnímu soudu.

Lékařská komora své připomínky předá ministerstvu zdravotnictví ve stanoveném termínu.  Naším cílem není další eskalace problémů ve zdravotnictví. Prezident ČLK proto zároveň vyzývá ministra zdravotnictví dr. Němečka k okamžitému jednání s tím, že o průběhu a výsledcích těchto  jednání bude informovat předsedu vlády ČR.

MUDr. Milan Kubek

prezident ČLK