Čtvrtek, 9. prosince, 2021

Statistici: Muži jsou pro zdravotní pojišťovny dražší po šedesátce

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Muži jsou pro zdravotní pojišťovny dražšími klienty než ženy od dovršení šedesátky až do konce života. Víc zaplatí pojišťovny také za chlapce od narození do devíti let věku. V teenagerovském věku se náklady na dívky a chlapce velmi blíží, od 20 do 49 let pak jsou pro pojišťovny nákladnější ženy, což hodně souvisí s těhotenstvím a porodem. Vyplývá to z čerstvých dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) za roky 2010 až 2013.

 

Zatímco za hochy do devíti let věku vydaly v roce 2010 pojišťovny v průměru 12.888 korun, za dívky stejného věku 10.244 korun. V průběhu sledovaných čtyř let náklady vzrostly, stále ale vyšší byly na hochy – 14.478 korun, zatímco za dívky v průměru daly pojišťovny v roce 2013 jen 12.603 koruny.

Největší rozdíl v nákladech na zdravotní péči pro muže a ženy je ve skupině 30 až 39 let, kdy pojišťovny v roce 2010 vydaly na muže tohoto věku 9472 korun a na ženy 15.043 korun. Zde se nejvíc projevují náklady na mateřství žen. Rozdíl zůstal zachován i v dalších letech, v roce 2013 tak v průměru stála péče o muže daného věku 10.405 korun a o ženy 15.497 korun.

Výdaje pojišťoven na muže stoupají až po šedesátce, kdy je více postihují infarkty a mrtvice, což ženy čeká obvykle až o desetiletí později.

V roce 2010 vydaly pojišťovny za muže mezi 60 a 69 lety věku v průměru 40.512 korun a mezi 70 a 79 lety věku 54.370 korun, za ženy 32.994 korun a 46.146 korun. V roce 2013 se náklady na muže mezi 60 až 69 lety věku držely na zhruba stejné výši, činily 40.614 korun a na ženu mírně klesly na 31.850 korun. Rovněž ve věkové skupině 70 až 70 let v roce 2013 narostly náklady jen na muže, a to na 56.763 korun, zatímco na ženy stejného věku klesly na 45.432 korun.

Za čtyři sledované roky stouply průměrné roční náklady podle ČSÚ na jednoho pojištěnce, tedy napříč věkovými skupinami, z 19.502 korun na 20.555 korun a na jednu pojištěnkyni z 21.738 korun na 22.608 korun.

-čtk-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY