Čtvrtek, 29. září, 2022

Bludné balvany za vaginální detoxikaci, homeopatii i diskreditaci medicíny

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Šíření nesmyslů na poli medicíny se více než dařilo i v loňském roce. Vědecké anticeny Bludný balvan byly právě uděleny Českým klubem skeptiků Sisyfos  a putují například propagátorům vaginální detoxikace, k nimž se přidala i Česká gynekokogicko-porodnická společnost ČLS JEP, do Konzultačního a terapeutického institutu Praha „za posílení imaginární složky komplexní medicíny“ nebo do Homeopatické lékařské asociace „za usilovnou a všestrannou homeopatickou potenciaci medicínských znalostí“. Zkrátka nezůstali ani další propagátoři pavědeckých nesmyslů.

 

Před blátivým myšlením není v bezpečí dokonce ani odborná společnost, která by měla garantovat to, že je pacientům poskytována zdravotní péče na náležité vědecké úrovni. Ukazuje to letošní ročník udílení vědeckých anticen Bludných balvanů, které uděluje Český klub skeptiků Sisyfos. „Právě oblast medicíny je stále více ovlivňována iracionálním myšlením, což může vést k poškození zdraví pacientů nebo je dokonce přímo ohrozit na životě, a proto považujeme za nezbytné na tato rizika upozorňovat,“ říká Leoš Kyša, předseda Českého klubu Sisyfos s tím, že právě oblast různých „alternativních diagnostických a léčebných metod“ zůstává v centru pozornosti nejen českých skeptiků.

Úspěšná iracionální lékařská družstva

Zlatý Bludný balvan v kategorii družstev získala Společnost Miroslav Skalický-medicaHERBA a Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP za šíření a podporu svérázné metody detoxikace vagíny dle receptu tibetských mnichů. „Už samotný u veřejnosti a v alternativní medicíně oblíbený pojem detoxikace je pochybný. Vagína ve skutečnosti žádnou detoxikaci nepotřebuje. A už vůbec ne preparátem, který může v organismu vytvářet ideální podmínky pro rozvoj infekce,“ konstatují čeští skeptici. Právě na tuto podivnou metodu upozornil v loňském roce Zdravotnický deník.

„Detoxikační vaginální tělíska nejsou oficiálně lék, léčivý přípravek, ani zdravotnický prostředek. To by musel dovozce skutečně prokázat jeho účinnost a neškodnost. Nic takového se nestalo u nás ani nikde ve světě. Přesto Česká gynekologicko-porodnická společnost podlehla vábení mamonu nebo snad kouzlu trendu čínské medicíny a pomohla tak pochybnému byznysu,“ shrnují skeptici.

Také stříbrný Bludný balvan v této kategorii se týká oblasti medicíny. Byl udělen Konzultačnímu a terapeutickému institutu Praha za posílení imaginární složky komplexní medicíny. „ Trendem moderní medicíny je komplexní přístup k pacientovi. Podobně jako komplexní čísla v matematice, má i komplexní medicína svoji reálnou a imaginární složku. Průkopníkem aplikace, zejména té druhé složky, je AKTIP – Konzultační a terapeutický institut Praha v čele s MUDr. Jarmilou Klímovou,“ popisují skeptici oceněné pracoviště. Případný klient se zde podle nich setká s „ryze imaginární péčí v celé řadě oborů“. To v praxi znamená, že se působí například grafolog, expert na orientální diagnostiku, svůj dílek informací dodá i biorezonance. Pokud vše zklame, nastoupí zázračný přístroj ANESA, známý jako neinvazivní analyzátor krve AMP, za který byl udělen zlatý Bludný balvan za rok 2011 jeho tehdejšímu provozovateli.

„Klientka může podstoupit elektroimpedanční tomografii prsu jako alternativu mamografie; a to bez ohledu na to, že školometští radiologové říkají nepěkná slova o technických problémech a o malé senzitivitě. Aby to nebylo mužům líto, i oni mohou podstoupit vyšetření pulsu na přístroji KARDiVAR. O takovém množství parametrů, které jde vyčíst z krátkého záznamu EKG, se zkostnatělým internistům může jen zdát. Řádně imaginárně diagnostikovaný pacient pak podstoupí terapii v rukou zkušených homeopatů, čakrových aromaterapeutů, kineziologů, specialistů na řízenou a kontrolovanou detoxikaci organismu podle Jonáše a odborníků na reiki a na kraniosakrální terapii,“ oceňují skeptici „komplexnost“ pracoviště. Bez povšimnutí by neměla zůstat ani nejviditelnější tvář institutu, a to lékařka Jarmila Klímová. „Celá medicínská obec se tak měla možnost dozvědět, že koncept medicíny založené na důkazech je materiálně-biologicko-chemický, a proto není třeba ho brát vážně. Takto poučená medicínská obec by totiž brala vážně její zjištění, že za všechny nemoci si můžeme sami. Tak například nádory vznikají na podkladě autoagrese,“ vybírají z jejího díla skeptici.

I bronzové družstvo působí v oblasti medicíny. Je jím Homeopatická lékařská asociace, která byla oceněna za usilovnou a všestrannou homeopatickou potenciaci medicínských znalostí. „Věrni modernímu trendu medicíny založené na důkazech na svých internetových stránkách sdílí odkazy na několik klinických studií, které mají dokazovat klinickou efektivitu homeopatie. Zapšklí skeptici však postrádají zmínku o kvalitních metaanalýzách, ve kterých homeopatie selhala,“ dodávají skeptici. Asociace však nelení a snaží se homeopatii zařadit do systému medicíny. „Nekonečným světem za Avogadrovou mezí bloudí Homeopatická lékařská asociace, která se znovu a znovu vydává za tajemnými ultranízkými koncentracemi hledat nové možnosti homeopatického působení. Odvážně ředí tam, kde se ještě nikdo ředit neodvážil…,“ přibližují její práci skeptici. Asociace má k dispozici i velmi kvalitní odborníky: „MUDr. Jaroslav Čupera dává rodičům velmi dobrou radu. Na dětskou nespavost by se neměly dávat jakékoliv léky s výjimkou homeopatik. Jako zkušený anesteziolog a intenzivista má jistě s uspáváním pacientů velmi dobré zkušenosti. Přesto doufáme, že před chirurgickými zákroky v Ivančické nemocnici pacienty uspává nepotencovanými anestetiky.“

Kvalifikovaná diskreditace medicíny

Také ocenění jednotlivci mají k medicíně blízko. Příkladem je nositelka bronzového Bludného balvanu Erika Hájková, alias Erika Magdalena Peprná, která byla oceněna za „vysoce kvalifikovanou diskreditaci medicíny, jakož i jasnovidné šíření alternativ všeho druhu“. „Internetové noviny Protiproud, kde neúnavně publikuje, jsou nevyčerpatelným zdrojem blátivého myšlení a konspiračních teorií. Proto také za rok 2013 získaly bronzový Bludný balvan. Jejich šéfredaktor, otec paní doktorky, jej obdržel již v roce 2009 a dokonce zlatý. Letos tedy rodina Hájků se třemi balvany úspěšně dotahuje dosavadní rekordmany – rodinu Baudyšů,“ přibližují skeptici fascinující propojenost české iracionální scény.

Tato právnička, žena v domácnosti a homeopatka v jednom má vskutku originální názory: „Pravé neštovice prý nebyly vymýceny, ale přejmenovány na opičí. Je zbytečné očkovat proti tetanu, protože není přenosný z člověka na člověka (a vůbec nevadí, že se děcko může kdekoli infikovat drobným poraněním a že lidé mohou být přenašeči těchto bakterií). Dětská obrna také nebyla vymýcena, protože to, co bylo vymýceno, vůbec dětská obrna nebyla!! A ve skutečnosti po světě běhá stejně, ne-li více ochrnutých než kdysi. Že by je farmakolobby někde ukrývala??,” podivují se skeptici. Erika Hájková se pouští i do vědeckých konstatování: “„Bylo změřeno, že kolem rukou léčitelů jsou během léčení veliké fluktuace v magnetickém poli. Frekvence magnetického pole, které byly naměřeny, korelují s frekvencemi, které používají moderní magnetické přístroje pro nastartování léčivých procesů v lidských tkáních…“

Držitelem stříbrného Bludného balvanu se stal Libor Votoček, a to „za šíření pavědeckého kreacionismu, zejména mezi školní mládeží“. Tento někdejší pedagog se stal hlavním autorem a realizátorem i přednášejícím „unikátní putovní vědecko-historické výstavy“ GENESIS EXPO“. „Cílem výstavy je ‚vědecká‘ obhajoba biblického mýtu o stvoření, podle něhož je Země stará několik tisíců let, pozemský život včetně člověka vznikl božím stvořením, evoluce druhů neexistuje, fosilie jsou pozůstatkem biblické potopy…  Je to demonstrováno pomocí panelů, rozmanitých exponátů, knih, DVD, filmů a přednášek. Návštěvník výstavy je podroben taktice „Gish Gallop“ – je  zavalen kanonádou nesmyslných, zavádějících, a přímo nepravdivých tvrzení. Přiznejme si, že nejen žáci, ale zpravidla ani jejich učitelé nedokáží této kreacionistické propagandě racionálně čelit,“ upozorňují skeptici.

Vynechat nelze ani držitele ocenění nejcennějšího – Viliama Poltikoviče a Jiřího Vokáče Čmolíka, kteří si cenu vysloužili „za odhalení cest k řešení globálního nedostatku životních zdrojů“. „První z oceněných nás navádí, jak žít z vesmírné prány, tedy bez jídla a leckdy i bez vody nebo bez spánku. Těm, kterým prána nechutná, doporučujeme druhého laureáta, který dokáže naprogramovat váš mozek tak, že zbohatnete a pak se můžete kdykoli opulentně rozšoupnout. Národy se již nemusí stěhovat a válčit, budoucnost lidstva se rázem prosvětlí…,“ shrnují skeptici, kteří jsou si však vědomi toho, že jejich ocenění je pouze dočasné: „Bludný balvan propůjčujeme v naději, že laureáti vbrzku získají nejednu Nobelovu cenu, a tudíž dle našich pravidel budou muset naši cenu vrátit.“

Ludmila Hamplová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY