Porozumět Benedovi vyžaduje značné úsilí, napsal exministr Ludvík. Nečinný státní tajemník se ale dál drží svého křesla

Ivo Beneda. Ještě stále státní tajemník ministerstva zdravotnictví. Muž, kterého kritizovali tři ministři zdravotnictví i velká část zaměstnanců. Foto: Koláž ZD

Kritika státního tajemníka ministerstva zdravotnictví Ivo Benedy neutichá. Ministr i zaměstnanci jsou z něj zoufalí. Komunikace s ním je téměř nemožná, vyřízení individuálních žádostí prodlužuje na dlouhé měsíce a ministerstvo zdravotnictví je v personálním rozkladu. Zdravotnický deník zveřejnil již několik článků, které poukazují na trable, které v této souvislosti přináší služební zákon i na nechuť Benedova nadřízeného náměstka ministra vnitra Josefa Postráneckého řešit patovou situaci mezi ministrem a státním tajemníkem. Ivo Beneda nemá důvěru současného ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO) a hrubě nespokojen s ním byl i jeden z předchůdců Svatopluk Němeček (ČSSD). Postoj dalšího exministra Miloslava Ludvíka (ČSSD), ředitele FN Motol, byl až dosud neznámý. Nyní jsme ale získali od zdroje blízkého ministerstvu vnitra dokument, který dokládá, že i Ludvík měl k práci Benedy výhrady. Kromě toho do Zdravotnického deníku doputovaly nové podklady, jimiž zaměstnanci MZ dosvědčují nečinnost státního tajemníka a někteří jej dokonce obviňují z diskriminace a šikany.

 

„Dr. Ludvík konstatuje, že vyžadovalo značné úsilí, aby panu státnímu tajemníkovi porozuměl a stejně si musel sdělení pana státního tajemníka následně ověřovat. Nelze proto pana státního tajemníka hodnotit příliš dobrou známkou,“ píše se o hodnocení „srozumitelnosti projevu“ Iva Benedy v dopise, který ministr Vojtěch 26. dubna poslal náměstku pro státní službu Josefu Postráneckému. Vojtěch tak reaguje na Postráneckého požadavek, aby mu předložil podklady pro hodnocení Benedy. Jenže ty měl u sebe pouze Beneda a odmítal je Vojtěchovi vydat. To ministra ovšem nepřekvapilo. „…je málo pravděpodobné, aby státní tajemník vydával podklady proti sobě tomu, kdo navrhuje jeho negativní hodnocení, což se může státní tajemník na základě předchozí spolupráce důvodně domnívat,“ píše Vojtěch Postráneckému.

Odpovědný za personální destabilizaci

Ministr měl vytvořit hodnocení státního tajemníka za rok 2017, ale sám do funkce nastoupil až v prosinci. Snažil se proto  – jak píše v dopise – formálně i neformálně zjišťovat stanoviska příslušných odborů MZ. Co mu ale chybělo, bylo hodnocení jeho bezprostředního předchůdce Miloslava Ludvíka, který byl ministrem po většinu roku 2017. Když Vojtěch nepochodil s žádostí o podklady u Benedy, obrátil se přímo na Ludvíka a položil mu několik otázek. Kromě srozumitelnosti projevu státního tajemníka (což je jedno z kritérií hodnocení) se ho dotazoval na plnění úkolů, řešení personální krize na ministerstvu i spolupráci s ostatními náměstky.   Z odpovědí tak podle Vojtěcha lze dovodit, „že panu státnímu tajemníkovi byl opakovaně uložen úkol, aby aktivně hledal nové zaměstnance. Tuto situaci řešil pan státní tajemník vyvěšováním inzerce především na stránkách MZ, i když toto nebylo efektivní.“ Ludvík sice dále konstatuje, že Beneda plnil úkoly, ale současně  – podle Vojtěcha – z dalších odpovědí „vyplývá jednoznačná nečinnost“ státního tajemníka.  „Dovozuji, že některé neplnění úkolů zapříčinilo další personální destabilizaci ministerstva,“ píše Vojtěch a doplňuje ještě jednu informaci: „Pan dr. Ludvík také potvrzuje přístup pana státního tajemníka k ostatním náměstkům MZ, kdy se nedokázal s nimi dohodnout a spolupráci bylo možné označit za nekonstruktivní.“

Předložil návrh vládě bez konzultace s ministrem

Ludvíkovo hodnocení by mělo být dalším důležitým podnětem pro náměstka ministra vnitra Josefa Postráneckého, aby konal. Už od 12. února má také na stole návrh Adama Vojtěcha na kárné řízení proti tajemníkovi Benedovi. „Obdržený podnět jsem vyhodnotil jako podnět k zahájení kárného řízení a předávám jej příslušné kárné komisi,“ sdělil ještě v únoru Postránecký Zdravotnickému deníku.

Jak jsme nyní zjistili, Vojtěch náměstka ministra vnitra dopisem z 20. března informoval i o tom, že tajemník Beneda předložil vládě „Návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. dubna 2018“, aniž by jí s ním projednal. Přitom v paragrafu 17 odst. 2 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, je uvedeno, že při „vypracování návrhu systemizace ministerstva nebo jemu podřízeného služebního úřadu se postupuje v součinnosti s příslušným členem vlády“. Ministr Vojtěch proto požádal Josefa Postráneckého, aby přijal opatření dle zákona o státní službě.

Jak dále superúředník naloží s podněty ministra Vojtěcha, nebo s výhradami exministra Ludvíka, zatím nevíme, ale je známo, že se odmítl zabývat negativním hodnocením ze strany dalšího exministra zdravotnictví Svatopluka Němečka, který dokonce už v roce 2016 napsal Benedovi i tzv. vytýkací dopis. Jenže ten nebere Postránecký v potaz. „S obsahem dopisu jsem byl tehdejším ministrem zdravotnictví seznámen. Tento dopis jsem však nemohl považovat za výtku ve smyslu § 88 odst. 3 zákona o státní službě, neboť nebyl panu státnímu tajemníkovi doručen,“ odpověděl nám (to, že by měl být považován za doručený, ovšem potvrzuje záznam ve spisové službě ministerstva, i o tom jsme už psali).

Nečinnost, šikana, protizákonné jednání

Situace, kdy všichni tři ministři zdravotnictví, kteří se prostřídali za dobu, co je Ivo Beneda ve funkci, měli závažné výhrady k jeho práci, a on přesto nechce své křeslo opustit, je dlouhodobě neudržitelná, zvláště pak v kontextu personální devastace úřadu a nespokojenosti zaměstnanců. Ti, jak už jsme také dříve uvedli, vyjádřili svůj negativní názor na Benedu v anonymní anketě i v četných stížnostech, z nichž mnohé má Zdravotnický deník k dispozici. „Státní tajemník ministerstva zdravotnictví Ivo Beneda paralyzuje ministerstvo zdravotnictví a také hygienickou službu svojí nečinností. Úředníci, kteří jsou závislí na jeho rozhodnutích, se bouří. Tajemník nekomunikuje, zadává nelogické úkoly, neřeší nebo oddaluje stížnosti, téměř nevypisuje úřednické zkoušky, nesprávně si vykládá služební zákon,“ napsali jsme už v únoru, kdy si na Benedu oficiálně stěžovali čtyři ředitelé krajských hygienických služeb (KHS) a čtyři ředitelé odborů ministerstva.

Z novější várky stížností, která dorazila až do Zdravotnického deníku, uveďme například jednu rozsáhlou, jíž stěžovatelka uzavírá slovy, že je „dlouhodobě pod šikanózním jednáním, diskriminací a nerovným jednáním a především nerovným přístupem ze strany státního tajemníka k mé osobě jako ženě“. V jiné stížnosti zase jeden z úředníků hygienické služby žádá náměstka Postráneckého, aby „učinil opatření proti nečinnosti státního tajemníka“. Stěžovatel považoval za chybné a nezákonné rozhodnutí o svém platu, a proto podal v prosinci odvolání právě k Benedovi, jemuž to patří do kompetence. Ten o něm nerozhodl ještě ani v dubnu, tedy ani po téměř pěti měsících!

Jiná stížnost se zase týká služebního hodnocení, kdy je úřednice nucena státním tajemníkem skládat úřednickou zkoušku, přestože se na ní tato povinnost nevztahuje vzhledem k tomu, že je ve službě od začátku platnosti zákona a má služební poměr na dobu neurčitou. Stěžovatelka poukazuje na neznalost státního tajemníka i to, že není schopen ve svých právních úkonech odkazovat na příslušná právní ustanovení, o která se opírá.

Tento týden v pondělí Zdravotnický deník informoval o tom, že náměstek Postránecký musel zrušit  usnesení, jímž tajemník Beneda jednak zrušil výběrové řízení na ředitele SÚKL a jednak z něj vyřadil jedinou kandidátku Irenu Storovou. Podle Postráneckého jednal Beneda v rozporu se zákonem.

Podle kuloárních informací může současnou patovou situaci rozčísnout jmenování nové vlády. Pokud v ní bude Adam Vojtěch nadále ministrem zdravotnictví, bude to jasný signál jak pro náměstka Postráneckého, tak pro tajemníka Benedu, že už jí není únosné dále protahovat.

Tomáš Cikrt