Neděle, 11. dubna, 2021

Správní rada VZP nevystupuje jednotně, podle odborníka to pojišťovnu může poškodit

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Správní rada největší zdravotní pojišťovny – Všeobecné zdravotní pojišťovny – mívá po svých jednáních pravidelné briefingy s médii. Jediný člen tohoto kolektivního orgánu, zástupce Pirátů  Zdeněk Hřib, který je zároveň kandidátem na primátora Prahy, na konferencích nevystupuje. Po jejich skončení má své vlastní prohlášení. Podle oslovených odborníků je takové chování neobvyklé a mohlo by pojišťovnu poškodit.

Neobvyklé chování bývá vidět po jednání Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny. Členové Rady jsou k dispozici novinářům – nejdříve přednesou to, na čem se na skončeném jednání shodli a pak odpovídají na dotazy. Po skončení tohoto briefingu je však ještě jeden briefing. Na něm hodnotí uplynulé jednání zástupce Pirátské strany Zdeněk Hřib. Označuje se za opozici i ve Správní radě a proto považuje své jednání za opodstatněné. Odmítá, že by Správní rada VZP měla případné problémy řešit za zavřenými dveřmi a na veřejnosti vystupovat jednotně, tak jak je to u podobných orgánů ostatních pojišťoven, či bank obvyklé.

Ekonomický analytik a komentátor Štěpán Křeček ze společnosti BH Securities považuje takové jednání za nedospělé a nehodné funkce člena správní rady VZP. „Smyslem správy významných společností jako je VZP není získávání politických bodů, nýbrž profesionální a strategické vedení, které umožňuje další rozvoj společnosti. Je žádoucí předkládat alternativní návrhy a argumenty přímo na jednání kolektivních orgánů. Po rozhodnutí by však všichni členové správní rady měli hájit většinově přijaté postoje. V opačném případě hrozí, že se sníží důvěryhodnost celé společnosti, což v případě zdravotní pojišťovny je zcela nežádoucí,“ míní Křeček.

Podle dalších Ekonomickým deníkem oslovených analytiků může takové chování člena správní rady vést k negativnímu obrazu VZP u zákazníků pojišťovny – pojištěnců. Zdravotní pojišťovny si navzájem do značné míry konkurují a pojištěnci mohou vnímat demonstrativně prezentované rozmíšky ve vedení pojišťovny jako problém. Takové chování zhoršuje pozici VZP oproti jiným zdravotním pojišťovnám, jejichž členové správních rad se takto nechovají. “Banky a pojišťovny jsou konzervativní finanční instituce, pro které je jejich reputace klíčová. Představa, že by někdo z představenstva banky, byť s majetkovou účastí státu, vystupoval na tiskových konferencích proti rozhodnutím vedení banky je absolutně nemyslitelná z podstaty věci. Donedávna tomu tak bylo i ve zdravotních pojišťovnách. Vždyť takové chování přímo odhání pojištěnce a nahrává je konkurenčním zdravotním pojišťovnám” uvedl jeden z oslovených analytiků. VZP přitom mnoho let bojovala s odlivem pojištěnců k menším oborovým a zaměstnaneckým pojišťovnám. Tento trend se ji podařilo v posledních létech zvrátit a počet jejich pojištěnců roste. Podle ekonomických analytiků to ale může neuvážené počínání Zdeňka Hřiba negativně ovlivnit.

Podle Hřiba by jednání Správní rady VZP mělo být veřejné, tak jak je to obvyklé v řadě jiných kolektivních orgánů.“ Chystám se v tomto smyslu navrhnout novelu jednacího řádu správní i dozorčí rady VZP. Z našeho pohledu by měly být zdravotní pojišťovny samosprávnými institucemi, podobně jako například kraje. Dostávají totiž také od státu určitou část přerozdělených daní a s nimi zajišťují určitou veřejnou službu (u kraje je to třeba stavba silnic, u pojišťoven nákup zdravotních služeb). Jednání zastupitelstva kraje, které rozhoduje například o nadlimitních veřejných zakázkách, podobně jako správní rada VZP, je ze zákona veřejné a to je ten model, ke kterému je nutné se přiblížit,“ uvedl Zdeněk Hřib na dotazy Ekonomického deníku, co ho motivuje k popsanému jednání.

Jeho postoje jsou o to víc zarážející, že byl nedávno představen jako lídr Pirátů do pražských komunálních voleb. Nabízí se tedy otázka, jestli by i jako člen Rady Hlavního města Prahy, či snad primátor, volil stejný postup. „Pokud budou Piráti jakkoliv podporovat po volbách radu Prahy, tak to bude výhradně na základě názorového souladu s ostatními partnery v radě. Další rozdíl je ten, že v radě Prahy nezasedá třetina vládních trafikantů, jako je tomu ve VZP. Já ve správní radě VZP oponuji primárně těmto vládním trafikantům, kteří nezastupují zájmy pojištěnců VZP,“ dodal Hřib.

Správní radu VZP tvoří celkem 30 členů, z čehož je 10 členů jmenovaných vládou a 20 členů volených Poslaneckou sněmovnou Parlamentu. Správní rada rozhoduje hlasováním, kdy k přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů Správní rady. Správní rada VZP dále jmenuje a odvolává ředitele VZP, schvaluje zásady smluvní politiky a objem úhrad poskytovatelům, nebo rozhoduje o použití prostředků rezervního fondu. Veškeré činnosti a pravomoci Správní rady jsou stanoveny zákonem č. 551/1991 Sb.

Kandidát Pirátů na primátora Zdeněk Hřib ke svému počínání ve Správní radě VZP:

Zdeněk Hřib. Foto: www.pirati.cz

Jak je známo, správní rada je kolektivní orgán, ale Vaše vystupování, kdy komentujete výroky rady na vlastních tiskových brífincích je hodně individualistické. Nedomníváte se, že pravidelným a opakovaným rozporováním výsledků jednání poškozujete obraz pojišťovny v očích pojištěnců?

Režimu, ve kterém neexistuje právo na opoziční názor, se říká diktatura. Piráti jsou liberální demokratická strana a proto ctí právo opozice na rozdílný názor a to jak v parlamentu, tak i v jiných orgánech, kde zasedají volení zástupci. Já jsem byl zvolen zástupcem pojištěnců ve VZP a zastupuji tedy dle zákona na správní radě zájmy více než 10% pojištěnců, kteří jsou zároveň voliči Pirátů. VZP na úkor ostatních ZP poškozena být nemůže, protože ostatní ZP nemají ve svých správních radách vůbec žádné reálné zástupce pojištěnců. U ostatních pojišťoven tedy tahají pojištěnci už z principu vždy za kratší konec provazu než u VZP, protože tam je nezastupuje nikdo.

Neměly by se případné námitky členů Správní rady VZP řešit na uzavřeném jednání a rada by pak měla prezentovat konsensus? Tak je obvyklé v řadě jiných kolektivních orgánů.

Naopak jednání VZP by mělo být veřejné, tak jak je to obvyklé v řadě jiných kolektivních orgánů. Chystám se v tomto smyslu navrhnout novelu jednacího řádu správní i dozorčí rady VZP. Z našeho pohledu by měly být zdravotní pojišťovny samosprávnými institucemi, podobně jako například kraje. Dostávají totiž také od státu určitou část přerozdělených daní a s nimi zajišťují určitou veřejnou službu (u kraje je to třeba stavba silnic, u pojišťoven nákup zdravotních služeb). Jednání zastupitelstva kraje, které rozhoduje například o nadlimitních veřejných zakázkách, podobně jako správní rada VZP, je ze zákona veřejné a to je ten model, ke kterému je nutné se přiblížit.

VZP hospodaří ročně s cca 180 miliardami veřejných peněz, takže si to nepochybně veřejnou kontrolu zaslouží.

Vzhledem k tomu, že kandidujete jako lídr Pirátů na Magistrát hlavního města Prahy, zvolil byste tento postup i v případě, že byste se stal primátorem či radním? Tedy, že bude jednat Rada hl. města, sdělí výsledky jednání a vy pak budete mít vlastní briefing, kde budete sdělovat své názory?

Pokud budou Piráti jakkoliv podporovat po volbách radu Prahy, tak to bude výhradně na základě názorového souladu s ostatními partnery v radě. Další rozdíl je ten, že v radě Prahy nezasedá třetina vládních trafikantů, jako je tomu ve VZP. Já ve správní radě VZP oponuji primárně těmto vládním trafikantům, kteří nezastupují zájmy pojištěnců VZP.

Jak se zachováte v případě, že budete zvolen do Rady hl. města v souvislosti s Vaším působením ve Správní radě VZP? Piráti v minulosti kritizovali kumulace placených funkcí. Vzdal byste se tedy postu ve VZP?

Jak jsem avizoval již v rámci pirátských primárek, tak v případě, že se stanu primátorem Prahy, tak členství ve správní radě VZP přeruším a nastupuje za mě dle zákona náhradník. Tím je prof. Arenberger, který byl již dříve vybrán v otevřeném řízení a mimochodem není ani členem Pirátů. Ten souběh funkcí není možný, protože Praha potřebuje, aby se jí radní věnovali na plný úvazek bez melouchů a neodskakovali si třeba do sněmovny na jednání podvýboru pro kosmonautiku. Dalším důvodem je nepřípustný střet zájmů, protože Praha zřizuje například záchranku a ta posílá VZP faktury. Není tedy zjevně možné, aby primátor Prahy seděl zároveň ve správní radě instituce, která ty faktury pak hradí. Bohužel ve správní radě VZP sedí celá řada osob v takovémto konfliktu zájmů, včetně například spolumajitele holdingu nemocnic, který tam byl jako „zástupce pojištěnců“ nominován ze strany ODS.

Jiří Reichl

Článek je převzat z portálu Ekonomický deník, který patří do portfolia vydavatele Zdravotnického deníku 

 

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY