Ředitel Nemocnice Třinec Martin Sikora odchází. Odvolala ho v pondělí Mimořádná rada Moravskoslezského kraje. Foto: Nemocncie Třinec/Koláž ZD

Třinecká nemocnice je bez šéfa. Mimořádná rada kraje ho odvolala. Hrozil kolaps v celém kraji, tvrdí

Mimořádná rada Moravskoslezského kraje v pondělí s okamžitou platností odvolala ředitele nemocnice v Třinci Martina Sikoru. Sikora nepracoval na postu šéfa nemocnice dlouho, mezi ním a personální náměstkyní Janou Pająk a podřízenými se ale rozhořel tvrdý konflikt. Sikora odvolal osoby v klíčových manažerských pozicích, jejichž činnost byla podle personálu nemocnice pro její chod a provoz důležitá. Zaměstnanci vedení kraje proto informovali o tom, že kvůli dramatickým personálním opatřením je ohroženo zvládání pandemie Covid-19. „Negativní klima v nemocnici mohlo způsobit kolaps a následný tlak na nemocnice v okolí, okrese, potažmo v celém Moravskoslezském kraji,“ odůvodnilo hejtmanství razantní personální krok.

Mimořádná rada Moravskoslezského kraje v pondělí odvolala ředitele nemocnice v Třinci Martina Sikoru. „Rada odvolává Martina Sikoru, z vedoucího pracovního místa ředitele organizace Nemocnice Třinec,“ stojí v usnesení mimořádné rady, jejímž jediným bodem bylo odvolání Sikory.

Martin Sikora byl jmenován do funkce ředitele 1. října loňského roku. „V současné hektické době je mým cílem zvládání epidemiologické situace spojené s Covid-19, stejně tak vybudovat komplementární tým a stabilizovat nemocnici jak v ekonomické, tak personální oblasti,“ řekl po nástupu do funkce Frýdecko-Místeckému a Třineckému deníku Sikora.

„O situaci v Nemocnici Třinec se vedení kraje dozvědělo na konci minulého týdne od zaměstnanců nemocnice. Po prověření všech okolností byl ředitel odvolán, a to na základě rozhodnutí Rady Moravskoslezského kraje na mimořádném jednání 18. ledna,“ sdělila Ekonomickému deníku mluvčí kraje Nikola Birklenová.

Hlavním důvodem odvolání Sikory byla podle Birklenové destabilizace chodu nemocnice. „Byly prováděny rozsáhlé personální změny bez vědomí zřizovatele a bez následného zajištění provozu, který je v době nouzového stavu nutností. V současné době, která vystavuje nemocnice a její personál enormní zátěži jak psychické, tak i fyzické, si nemůžeme dovolit ohrozit chod nemocnice a s tím související důležité záležitosti, jako je očkování, testování nebo zásobování. Vzniklé negativní klima v nemocnici mohlo způsobit kolaps a následný tlak na nemocnice v okolí, což by mohlo vést ke zhroucení systému v celém okrese, potažmo v celém Moravskoslezském kraji,“ pokračuje mluvčí kraje.

Než bude jmenován nový ředitel, povede nemocnici současný náměstek pro techniku a provoz. Výběrové řízení na pozici ředitele nemocnice bude vyhlášeno v co nejbližším možném termínu, pravděpodobně v pondělí 25. ledna

Odvolání ředitele Sikory bylo sice jedinou personální změnou, kterou rada kraje provedla, ale přinesla i další změnu. Personální náměstkyně Jana Pająk složila funkci v den po rozhodnutí rady o odvolání ředitele. Jedním z hlavních úkolů nového ředitele třinecké nemocnice bude stabilizace personálu v nemocnici.

Martin Sikora (vlevo) nevydržel na postu ředitele nemocnice v Třinci ani čtyři měsíce. Repro: Facebook

Chaotické změny

Na obrovské komunikační problémy a údajné manažerské selhání upozornili vedení Moravskoslezského kraje zaměstnanci nemocnice ve dvou anonymních podnětech. Ekonomický deník poslední z nich získal.

„Vážený pane hejtmane, obracíme se na vás již druhým dopisem s naléhavou prosbou resp. žádostí o řešení aktuální situace v naší nemocnici. Opět se vám předem omlouváme, že volíme tuto formu oslovení, a že náš dopis je fakticky anonymní, ale s ohledem na naléhavost situace nyní nemůžeme postupovat jinak,“ uvádějí zaměstnanci třinecké nemocnice svůj apel na hejtmana Ivo Vondráka.

„Problém, a troufáme si tvrdit, že i kritická situace, která nyní v nemocnici nastala, a je stále aktuální, souvisí s činností a chováním nového ředitele Martina Sikory a současné personální náměstkyně Jany Pająk,“ pokračuje dopis.

Zaměstnanci varují před kritickou situací při léčbě pacientů s covid-19. „Kritická situace, která může nastat a z našeho pohledu je velice reálná, jelikož pan ředitel sesadil v době nouzového stavu, v době kritické situace ve zdravotnictví, která nás provází už delší dobu, osoby v klíčových manažerských pozicích, jejíž činnost opřená o letité zkušenosti a znalosti problematiky je pro chod a provoz nemocnice více než důležitá a je v současných podmínkách a zejména v nouzovém stavu naprosto nepostradatelná a nenahraditelná,“ upozorňují zaměstnanci hejtmana.

Zmiňují odvolání náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, náměstkyně pro neoperační obory, náměstka pro operační obory a zároveň zástupce koordinátora pro intenzivní péči. „Tyto osoby se velkým dílem podílely na koordinaci, provozu a udržování zdravotní péče v naší nemocnici. Tímto krokem dochází k totální destabilizaci a destrukci chodu nemocnice,“ tvrdí zaměstnanci, kteří se z obav před postihem pod svůj apel hejtmanovi nepodepsali.

„V týdnu od 18. ledna naší nemocnici zcela reálně hrozí zhroucení systému a poskytování péče. To proto jak je výše uvedeno, byli bez udání důvodu odvolání, či přeřazeni všichni klíčoví pracovníci vedení nemocnice. Tito nově přijatí zaměstnanci nemají žádné povědomí o situaci a skutečném stavu v naší nemocnici, budou začínat zcela od nuly a nejsou aktuálně schopni odvolané osoby jakkoli nahradit. Nově přijaté osoby neměly žádný adaptační proces, v podstatě do svých funkcí nastoupily ze dne na den. Než budou schopni se alespoň bazálně zorientovat a to za předpokladu, že by jim výše odvolané s osoby poskytly součinnost (což není reálné, jelikož byly funkce předány během několika hodin),“ zní varování v podnětu hejtmanovi.

Hrozící totální kolaps

Popisovaný stav podle citovaného podnětu vyvolal u zaměstnanců, nejenom na ředitelství, extrémní napětí, strach a nejistotu, co bude dál. Ředitel nemocnice, ač je ve funkci už téměř čtyři měsíce, nebyl schopný seznámit klíčové zaměstnance s případnými změnami a organizačním řádem nemocnice. „Pokud byl přijímán jakýkoli nový zaměstnanec na místo klíčového managera, nebyl schopný tohoto člověka řádně představit. Na ředitelství se začaly objevovat nové osoby, o kterých nikdo nic nevěděl. Nikdo nevěděl, jakou mají funkci, jaké mají kompetence,“ píše se dále v dopise, který inicioval odvolání ředitele nemocnice.

„Komunikace s ředitelem, jeho personální náměstkyní s ostatními pracovníky ředitelství a zaměstnanci nemocnice je hrubě nestandardní. Paní personální náměstkyně JUDr. Jana Pająk se chová arogantně, nadřazeně a povýšenecky. Vždy, kdy došlo k odvolání či přeřazení zaměstnance, byl na něj vyvíjen psychický tlak. Zaměstnanci nebyl poskytnut jakýkoli čas a prostor na vyhodnocení situace, před kterou byl postaven, Vždy mu bylo sděleno, buď vezmete přeřazení a jinou práci nebo tam jsou dveře (výpověď),“ popisuje události v nemocnici podnět hejtmanovi.

„Vážený pane hejtmane, jistě si umíte představit, jaký dopad takové jednání na dotčené zaměstnance má. Zejména v této vypjaté pandemické situaci. Nikdy jsme neviděli tolik zoufalství a slz, u našich kolegů, kteří nepochybně jsou vynikajícími pracovníky, ale taktéž jsou manželé, rodiče a především jsou to lidé. Řada zaměstnanců je dnes, již tak v psychicky dezolátním stavu, že je připravena odejít na pracovní neschopnost, pokud jim nebude podána pomocná ruka, v podobě okamžitého odvolání jmenovaného ředitele a personální náměstkyně. Zcela reálně hrozí masivní odchod těchto zaměstnanců na nemocenskou,“ apelovali zaměstnanci třinecké nemocnice na hejtmana.

Zaměstnanci hejtmana také upozornili, že chování a jednání vrcholného managementu nemocnice vykazuje znaky bossingu, které může být za jistých okolností posouzeno nezákonné a může se jím zabývat policie.

Stav před pondělním mimořádným rozhodnutím rady kraje by podle zaměstnanců mohl být důvodem k vznesení i celé řady žalob vůči zaměstnavateli. Jednotlivými zaměstnanci by prý mohla výt požadována i náhrada škody na zdraví, v případě jiné nemajetkové újmy.

„Máme informace o tom, že pokud situace nebude promptně řešena, hrozí, že v pondělí 18. ledna, bude v pracovní neschopností cca 125 zaměstnanců, v souvislosti s výše uvedeným chováním. Za nelékařské zdravotnické profese – 60 osob (40 sester + 20 ošetřovatelek), většinou covidové jednotky, hrozí riziko nezajištění provozu těchto jednotek), lékaři 20 osob (covidové jednotky + intenzivní péče), rovněž budova ředitelství (THP + oddělení IT, sklad zdravotnického materiálu) 30 osob, a v neposlední řadě provoz odběrového místa pro PCR testy, pro antigenní testy a očkovací místo 15 osob,“ vyčíslil možná rizika podnět hejtmanovi.

Problém s dvojnáměstkyní

„Vážený pana hejtmane, naléhavě vás žádáme, abyste této situaci věnoval patřičnou pozornost a učinil veškerá možná opatření, které povedou k okamžitému uklidnění situace v naší nemocnici. Chceme Vás ubezpečit, že jsme vždy měli na srdci zdraví a bezpečí našich pacientů, práci jsme obětovali, vždy víc než jsme museli, a proto nás nyní nesmírně mrzí, že ve vedení nemocnice jsou nyní osoby, které si naší práce neváží a dehonestují ji a vnáší již tak do hektického života napětí a obavy. Toto vše se může výrazným způsobem promítnout do náležité odborné úrovně v péči o pacienty v naší nemocnice a rovněž by mohla mít určitě i forenzní dopad. S úctou tým zaměstnanců nemocnice Třinec,“ končí dopis Ivo Vondrákovi.

Krajská rada podnět personálu nemocnice nevzala na lehkou váhu a rozhodla briskně, když ředitele Martina Sikoru odvolala. „Rada jmenuje s účinností od 19. 1. 2021 včetně Jaroslava Brzyszkowského, na vedoucí pracovní místo ředitele Nemocnice Třinec… …Rada ukládá náměstkovi hejtmana kraje vyhlásit výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele organizace Nemocnice Třinec,“ stojí v rozhodnutí krajské rady.

Kritizovaná personální náměstkyně třinecké nemocnice Jana Pająk je přitom i personální náměstkyní Baťovy nemocnice ve Zlíně. Ona sama problém v dvojím angažmá ve 127 kilometrů od sebe vzdálených nemocnicích nevnímá.

Na otázky Ekonomického deníku zareagovala Jana Pająk následovně: „Mám informaci, že na zasedání rady kraje byl pan ředitel odvolán. Já jsem své působení v Nemocnici Třinec ukončila ke včerejšímu dni ze své vůle.“

Personální náměstkyně zlínské a třinecké  nemocnice Jana Pająk. Repro: LinkedIn

Pająk potvrdila, že informaci o jednom konkrétním anonymním dopisu, který byl zaslán na Moravskoslezský kraj s tím, že dnes už exředitel Martin Sikora zaslal k tomuto dopisu své vyjádření, kde odůvodňuje veškeré provedené kroky.

„V rámci zdravotnických provozů došlo ke změnám, které byly nezbytné, kdy kontinuita činností jednotlivých pozic byla zachována, jelikož ji převzaly osoby s dlouholetou praxí v dané nemocnici zabývající se aktuálně řešením epidemiologické situace. K žádným provozním problémům nedošlo a v návaznosti na uvedené změny tyto ani nehrozily… …Vzhledem k tomu, že v aktuální době je velmi omezeno shromažďování osob, byly jakékoli personální změny oznamovány vždy prostřednictvím e-mailu s tím, že budou upřesněny distanční formou,“ vysvětlila personální zásahy Jana Pająk.

S kritikou ohledně údajně povýšeneckého jednání až údajného bossingu Jana Pająk nesouhlasí. „Jakákoli komunikace vždy probíhala slušně a vstřícně. Způsob komunikace, který je vlastní rovněž odvolanému řediteli  Martinu Sikorovi, dokládám vyjádřením zástupců zaměstnanců z Krajské nemocnice Tomáše Bati a také zástupce zaměstnanců Nemocnice Třinec,“ uvedla Jana Pająk. A odvolává se na vyjádření několika zaměstnanců a odborářů třinecké a zlínské nemocnice, které Ekonomický deník nebyl schopen v reálném čase ověřit.

„V případě, že realizuji jakákoli rozhodnutí nadřízeného v oblasti personálních změn, pak takto činím vždy za přítomnosti svědků, kteří průběh mohou dosvědčit. Je-li zaměstnanci nabízená jiná pracovní pozice, je mu dán prostor k vyhodnocení nabídky. V konkrétním případě je toto možno doložit podklady v rámci provedené změny, kdy lhůta k přijetí nabídky byla stanovena na dva dny. Jakékoli změny jsou vždy dotčenou osobou vnímány citlivě a s tímto vědomím k uvedeným krokům bylo přistupováno. Chci uvést, že ředitel má právo provést personální změny, stejně tak zřizovatel má právo provést změnu v osobě ředitele,“ sdělila dále Jana Pająk ke kritizovaným personálním změnám v třinecké nemocnici.

Na otázku, zda lze zvládat náročné funkce personální náměstkyně hned ve dvou nemocnicích zároveň pak odpověděla: „Ano, v současné době pracuji rovněž jako personální náměstkyně pro Krajskou nemocnici Tomáše Bati.“

Jan Hrbáček

Článek je převzat z portálu Ekonomický deník, který patří do portfolia vydavatele Zdravotnického deníku.