Část zaměstnanců třinecké nemocnice podporuje odvolaného ředitele Martina Sikoru. Repro: ED

Kraj si stojí za odvoláním šéfa nemocnice v Třinci. Rada potvrdila vypsání tendru. Za ředitele se postavili zaměstnanci

V třinecké nemocnici to po odvolání jejího ředitele Martina Sikory notně vře. Mimořádná rada kraje jej minulé pondělí odvolala kvůli netaktickým a drakonickým zásahům do managementu nemocnice ve chvíli silného náporu covidových pacientů. Zdrojem informací pro odvolání byly dva dopisy, jeden podepsaný a jeden anonymní. Za Sikoru se ovšem postavila řada zaměstnanců. Hejtman Ivo Vondrák dnes potvrdil, že si krajská rada za svým rozhodnutím stojí a co nejdříve bude vypsáno výběrové řízení na nového šéfa, Toho se podle Vondráka může Sikora zúčastnit.

Rozhodnutí mimořádné rady Moravskoslezského kraje o odvolání ředitele nemocnice v Třinci Martina Sikory z minulého pondělí zůstává v platnosti. A to přesto, že se za Sikoru postavilo nemálo zaměstnanců. Byli to naopak jiní zaměstnanci, kteří kraj upozornili na Sikorovy drakonické zásahy do struktury vedení nemocnice.

Krajská rada už rozhodla, že vypíše co nejdříve výběrové řízení. Veškeré kroky rady mají vést k zajištění stabilního chodu nemocnice a péče o její pacienty, včetně testování a očkování. Martin Sikora byl jmenován do funkce ředitele nemocnie přitom před nedávnem, 1. října loňského roku.

„Řízení nemocnice zaměstnávající přes 900 pracovníků a poskytující lékařskou péči značné části regionu vyžaduje vysoce kompetentní přístup. V době nouzového stavu, kdy je ohroženo zdraví i životy obyvatel, je nemyslitelné činit kroky, které mohou způsobit destabilizaci chodu nemocničního zařízení a tím i celého zdravotnického systému v regionu. Rozsáhlé personální kroky, které se zřizovatelem bývalý ředitel nemocnice nekonzultoval, mohly ohrozit dostupnost poskytované zdravotní péče. Pan Sikora činil personální změny, aniž by měl zajištěn další kvalitní provoz nemocnice, zaměstnance odvolával z hodiny na hodinu, často bez udání relevantních důvodů,“ stojí si za svým rada Moravskoslezského kraje.

Své kroky nebyl podle vedení kraje Martin Sikora schopen vysvětlit ani obhájit, k čemuž byl vyzván dne 14. ledna na jednání na Krajském úřadě. Proto byl dne 18. ledna odvolán.  Výběrové řízení na nového ředitele Nemocnice Třinec vyhlásila rada dnes. Peticí části zaměstnanců nemocnice se bude rada podle hejtmana Ivo Vondráka (hnutí ANO) zabývat na svém příštím jednání 8. února, kdy vydá i stanovisko k této petici.

„Byl bych rád, aby se situace zklidnila, nikdo z nás nechce dělat rychlé pohyby. Ale pokud dojde k takto radikální změně a odvolání bez udání důvodů, tak to je věc, které se nedá v této době jednoduše tolerovat… …Pravda je taková, že ekonomická situace třinecké nemocnice je vůbec nejhorší ze všech nemocnic Moravskoslezského kraje,“ zareagoval Vondrák.

Dvojnáměstkyně a rozdělení zaměstnanci

Odvolaný ředitel Martin Sikora poslal  Ekonomickému deníku vyjádření ke svému odvolání. V podstatě hned poté, co Ekonomický deník zveřejnil problém v třinecké nemocnici, chodí do redakce podpůrná vyjádření, znějící ve prospěch Sikory i jeho personální náměstkyně Jany Pająk.

Pająk přitom pracovala na 80 procent úvazku ve zlínské nemocnici Tomáše Bati a podle svých slov na 20 procent v Třinci. „Jelikož mám informaci, že se zajímáte o můj pracovní úvazek, dovolím si pro jistotu, aby nedošlo k nedorozumění, upřesnit, že v době mého působení v Nemocnici Třinec, jsem měla v dané nemocnici úvazek 0,2 a ve Zlíně úvazek 0,8. Od pondělí 18.1. již v Nemocnici Třinec nepůsobím. Nikdy, v době souběžného působení v obou nemocnicích, nedošlo v součtu k překročení stanovené týdenní pracovní doby,“ ubezpečuje Jana Pająk.

Právě kroky Sikory a Pająk situaci v třinecké nemocnici notně rozkývaly a reakce kraje přišla záhy. Renomé Jany Pająk se snaží podpořit i dva e-maily z třinecké a zlínské nemocnice, které dorazily do Ekonomického deníku, a Pająk vykreslují jako mimořádně kvalitní manažerku.

Jak už Ekonomický deník uvedl, za odvolaného Martina Sikoru se aktuálně postavila část zaměstnanců nemocnice. „V týdnu před odvoláním pan ředitel učinil personální změny, které měly racionální základ. Do významných pozic náměstků ustanovil uznávané a respektované zaměstnance nemocnice a odborníky. Změny nijak neohrozily chod nemocnice a péče o pacienty byla zajištěna stejně, jako je nyní. Nesouhlasíme s tím, aby na základě nepodložených a neprošetřených anonymních podání byli likvidováni schopní lidé, kteří nemocnici mohou dále rozvíjet,“ tvrdí v dokumentu na podporu odvolaného ředitele zaměstnanci, kteří prý nasbírali 170 podpisů.

Dvaadvacátého ledna na schůzi náměstka hejtmana Martina Gebauera s vedením nemocnice a primáři oddělení prý podle nich Gebauer nebyl schopen vysvětlit kroky, které vedly k odvolání ředitele. „Omlouval jednání kraje tím, že to nebyl on, kdo ředitele odvolal, a jednání opouštěl za skandování zaměstnanců ´Podporujeme Sikoru´,“ napsali zaměstnanci.

Rada kraje podle nich obdržela podepsané podání, které začíná slovy: „Vyjadřujeme tímto silnou podporu řediteli Martinu Sikorovi a stojíme zcela za jeho aktivitami jak manažerskými, tak profesními. Už od samotného nástupu vnesl do nemocnice jiný manažerský přístup, vystupoval profesionálně, a intenzivně komunikoval s personálem.“

„Věříme, že s tímto podáním naloží stejně promptně jako s původním anonymním. Pod uvedené podání se podepsalo více než 170 zaměstnanců Nemocnice Třinec a to v průběhu šesti hodin. Z důvodu směnného provozu nebylo možné oslovit všechny zaměstnance, kteří by chtěli svůj podpis připojit,“ tvrdí zaměstnanci, kteří podporují odvolaného ředitele.

Exředitel: Kvůli anonymu se neodvolává

Martin Sikora nesouhlasí s názorem kraje, že po svém nástupu provedl rozsáhlé personální kroky, které nekonzultoval. „Po svém nástupu jsem se svým týmem provedl ekonomickou a personální analýzu nemocnice a závěry jsem představil na poradě primářů a vrchních sester. Současně jsem tyto závěry představil zástupcům zřizovatele, tj. náměstkovi hejtmana Martinu Gebauerovi a vedoucímu odboru zdravotnictví Pavlu Rydrychovi. Paralelně jsme projednali ekonomické aspekty pro další chod nemocnice a strategii rozvoje nemocnice. Jak v oblasti ekonomické, tak personální, jsme zjistili zásadní pochybení, která bylo nutno neprodleně řešit,“ tvrdí Sikora.

Martin Sikora nevydržel na postu ředitele nemocnice v Třinci ani čtyři měsíce. Repro: Facebook

Nemocnice podle něj v roce 2020 vyplácela zaměstnancům i v nezdravotnických pozicích vysoké odměny, které nedovolovala ekonomická situace zařízení. Zaměstnanci podle Sikory vykonávali (měli vykonávat) více pozic současně, což ve skutečnosti nebylo možné. „Nutně jsem musel učinit kroky k tomu, aby nemocnice činnosti zabezpečovala řádně. Rozdělil jsem činnost ústavního hygienika a manažera kvality, sloučil jsem činnost dvou náměstků pro léčebnou péči do jedné osoby a vyměnil jsem náměstkyní pro ošetřovatelskou péči. Dále je žádoucí převést právní činnosti pod agendu nemocnice vše v souladu se zákonem o
veřejných zakázkách stejně tak oblast vyřizování stížností. Mým jediným cílem bylo efektivní fungování nemocnice a zajištění rovného odměňování. Ve všech uvedených případech jsem postupoval s péčí řádného hospodáře,“ odůvodňuje personální veletoč Sikora.

Organizaci léčebné a ošetřovatelské péče pak podle něj převzaly osoby s letitými zkušenostmi v nemocnici, obecně respektované a uznávané, které zvládly i problémy způsobené nespoluprací ústavní hygieničky v době, kdy nemocnice zřizovala očkovací místo a plánovala očkování osob starších 80 let. Nově jmenované osoby pak vše podle Sikory vše zvládly a „organizace péče, očkování a testování probíhala řádně, ba v některých případech lépe“.

Co se týče jednoho anonymního a jednoho podepsaného dopisu, zaslaných kraji, Sikora uvedl, že byl seznámen pouze s jedním, ke kterému se písemně vyjádřil hejtmanovi s tím, že nabízí další osobní diskusi. „Pan hejtman mi na  dopis v pátek 15. ledna odpověděl tak, že pokud by provedené změny měly dopad na chod nemocnice, musel by toto řešit. Bez dalšího jsem byl následně v pondělí 18. ledna, bez jakékoli osobní konfrontace či došetření situace, odvolán,“ stojí v Sikorově prohlášení.

„Odvolání na základě anonymu považuji za skandální. Provedené kroky byly podloženy, následně vysvětleny, činěny ve prospěch personálu a v konečném důsledku ve prospěch pacientů, kvality a bezpečí poskytované peče. Absolutně odmítám tvrzení, že
nemocnice byla destabilizována, ba naopak zaměstnanci ocenili změny vedoucí k lepší organizaci práce,“ dodal ve svém komuniké Martin Sikora.

„O situaci v Nemocnici Třinec se vedení kraje dozvědělo na konci minulého týdne od zaměstnanců nemocnice. Po prověření všech okolností byl ředitel odvolán, a to na základě rozhodnutí Rady Moravskoslezského kraje na mimořádném jednání 18. ledna,“ sdělila Ekonomickému deníku mluvčí kraje Nikola Birklenová.

Hlavním důvodem odvolání Sikory byla podle Birklenové destabilizace chodu nemocnice. „Byly prováděny rozsáhlé personální změny bez vědomí zřizovatele a bez následného zajištění provozu, který je v době nouzového stavu nutností. V současné době, která vystavuje nemocnice a její personál enormní zátěži jak psychické, tak i fyzické, si nemůžeme dovolit ohrozit chod nemocnice a s tím související důležité záležitosti, jako je očkování, testování nebo zásobování. Vzniklé negativní klima v nemocnici mohlo způsobit kolaps a následný tlak na nemocnice v okolí, což by mohlo vést ke zhroucení systému v celém okrese, potažmo v celém Moravskoslezském kraji,“ sdělila dále mluvčí kraje.

Než bude jmenován nový ředitel, vede nemocnici současný náměstek pro techniku a provoz.

Jan Hrbáček, Ekonomický deník