Úterý, 2. března, 2021

I v novém Operačním programu Životní prostředí dostanou dotace jen veřejná zdravotnická zařízení. Novinkou budou prádelny

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

ČR je v přípravě na nové programovací období dále, než většina členských zemí. Kvůli pandemii koronaviru však lze očekávat zpoždění v projednání klíčové legislativy. Prodlouží se také finalizace, projednání a schválení jednotlivých operačních programů. Na konci dubna by měla Evropská komise představit upravený návrh tzv. víceletého finančního rámce, případně dalších nařízení. Upozornil na to náměstek pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů ministerstva životního prostředí Jan Kříž.

I v novém programovacím období budou moci z Operačního programu životní prostředí získat peníze veřejnoprávní zdravotnické subjekty. Konkrétně se bude jednat o podporu opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budov, ke zlepšení kvality vnitřního prostředí, zvýšení adaptability budovy na změny klimatu a podpory OZE. Novinkou bude podpora projektů úspor tzv. technologické energie ve vybraných provozech (včetně zdravotnických zařízení).

„V současném programovacím období jsou nemocnice podporovány především v rámci Prioritní osy 5 – Energetické úspory, kde jsou oprávněnými žadateli pouze veřejné subjekty. Jedná se především o podporu opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti veřejných budov spolu s doprovodnými opatřeními na zlepšení kvality vnitřního prostředí a případné instalace obnovitelných zdrojů energie (OZE). Dále je podporována výstavba nových budov v pasivním standardu. Mohou využít i podporu na lepší nakládání se srážkovou vodou v rámci tzv. velké Dešťovky a realizovat např. akumulační nádrže na záchyt dešťové vody, později využitelné na péči o zeleň, které je jistě v areálu nemocnic nemálo, což jim ušetří i provozní výdaje,“ shrnuje zkušenosti s projekty realizovanými  v současném programovacím období náměstek pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů ministerstva životního prostředí Jan Kříž.

Záměrem je, aby nedocházelo k překrývání programů. „Opět budou prostřednictvím OPŽP podporovány pouze veřejné subjekty, tedy nemocnice zřizované veřejnoprávními institucemi. Soukromé subjekty spadající pod zdravotnické služby bude možné v oblasti energetických úspor podpořit opět pomocí programu v gesci MPO, pro období 2021+ to bude Operačního program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost,“ vysvětlil náměstek Kříž, který má na ministerstvu životního prostředí na starosti evropské fondy.

Z „životního prostředí“ dosud do zdravotnictví „šlo“ 1,3 miliardy

Podle nejčerstvějších údajů ministerstva životního prostředí bylo dosud v programovacím období financováno 69 zdravotnických projektů za 1,3 miliardy korun. Mezi podporované oblasti patří opatření vedoucí k energetickým úsporám na budovách, zlepšení kvality vnitřního prostředí, realizace OZE a efektivní výstavba budov nových, v pasivním energetickém standardu. „V novém programovacím období se počítá s podporou úspor tzv. technologické energie ve vybraných provozech (i ve zdravotnických zařízeních). Konkrétním příkladem jsou prádelny, které spotřebovávají velké množství energie,“ prozradil náměstek ministra životního prostředí Jan Kříž s tím, že finanční objemy pro dílčí oblasti OPŽP 2021+ dosud nebyly stanoveny.

Jiří Reichl

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY