Úterý, 5. července, 2022

Náměstek MPO Piecha: se soukromými nemocnicemi počítáme i v novém programovacím období

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

V novém programovacím období, které mělo začít v roce 2021 počítá ministerstvo průmyslu a obchodu s obdobnou mírou spolufinancování jako v současném Operačním programu pro inovace a konkurenceschopnost. V rozhovoru to uvedl náměstek ministra průmyslu a obchodu Marian Piecha, pod kterého program spadá. Podle velikosti podniku příjemce dotace bude moci získat až 30 %  investice v případě velkého podniku, 40 % u středního podniku a 50 % nejmenší podniky.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová uvedla pro Zdravotnický deník, že evropské dotace mohou čerpat soukromé i veřejné nemocnice ve stejné výši, pokud poskytují služby v obecném hospodářském zájmu. Ministerstvo životního prostředí počítá v novém programovacím období 2021 až 2027 s dotacemi především do energetických úspor pouze pro veřejné nemocnice.
Aby nedocházelo k překryvům operačních programů, obdobné podpory má podnikatelům poskytovat program MPO. Počítáte s dotacemi do úspor energií se soukromými nemocnicemi jako s příjemci podpory?

Ano, soukromé nemocnice budou v Operační program Technologie a Aplikace pro Konkurenceschopnost (OP TAK ) jak bude přejmenován současný program OP PIK, konkrétně v programu úspor a energie, podporovaným příjemcem podpory.

Jakou výši dotace dostanou podniky na programy úspor energií v připravovaném období 2021 – 2027?

V současné době při platnosti stávajících podmínek veřejné podpory se počítá s obdobnou mírou spolufinancování jako v OPPIK, tedy podle velikosti podniku (příjemce dotace) 30% – velký podnik 40% – střední podnik 50% – malý podnik dle definice Malého a středního podnikání. Úsporná opatření budou vycházet ze stávajících opatření v Operačním programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – OPPIK (program úspory energie), tzn. např. zlepšení tepelně-technických vlastností budovy, modernizace zdrojů vytápění, fotovoltaické systémy, osvětlení apod. Novým opatřením by měla být i dosud méně tradiční forma v podobě např. zelených (vegetačních) střech.

O tom, že je potřeba vyjasnit definici malého a středního podnikání se mluvilo na kulatém stole Ekonomického deníku

Definice malého a středního podniku je dobrý sluha ale zlý pán. Je třeba ji změnit

Jaká opatření budou podpořena a počítáte s nějakými novinkami?

MPO 15. dubna vyhlásilo výzvu Technologie COVID-19, kde je podporována podnikatelská činnost se zaměřením na výrobu zdravotnických prostředků a prostředků osobní ochrany. V dalším programovém období (OP TAK) budou i nadále podporovány aktivity spojené s aktivním nákupem a používáním pokročilých technologií, které využívají prvků digitalizace či automatizace a naplňují tak koncept průmyslu 4.0 Firmy působící ve zdravotnickém průmyslu, výrobci i vývojáři, mohou být rovněž příjemci podpory.

Zdravotnictví však nejsou jen nemocnice. Působí v něm i výrobní firmy, dodavatelé zdravotnických prostředků a technologií včetně IT firem. Co pro ně připravuje MPO v novém programovacím období?

Jedním z významných příjemců dotace z oboru zdravotnictví je Budějovická firma TSE, která se jako jedna z mála v ČR i v Evropě zabývá vývojem a výrobou dětských inkubátorů. Podpora tomuto podniku směřovala jak do výzkumných a vývojových kapacit (vybavení laboratoří), tak i k zisku konkrétních výzkumných výsledků, jako například vývoje hybridního novorozeneckého inkubátoru (probíhající projekt).

Můžete uvést nějaké příklady úspěšných projektů z oblasti zdravotnictví, které byly podpořeny v tomto programovém období?

Jsou to Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, nemocnice Středočeského kraje, Nemocnice Šumperk, Vítkovická nemocnice , Nemocnice Podlesí a Nemocnice Příbram. Podrobné informace o projektech jsou k dispozici na tomto linku

-red-

 

 

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY