Pátek, 20. května, 2022

Odborníci kritizovali WHO za informace o elektronických cigaretách, ta je následně zmírnila

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Světová zdravotnická organizace (WHO) se nedávno stala terčem kritiky v souvislosti se svým odmítavým postojem ke snížené škodlivosti elektronických cigaret. Na konci ledna zveřejnila na svých webových stránkách informace ohledně užívání a škodlivosti e-cigaret včetně silného varování v souvislosti s nedávnou epidemií plicních onemocnění v USA. Někteří odborníci však posléze WHO obvinili z toho, že poskytuje zavádějící informace. Na základě této kritiky WHO svá doporučení o devět dní později v tichosti přeformulovala. Právě stanovisko WHO bude, podobně jako Evropské komise, hrát významnou roli při revizi národních Doporučení pro léčbu závislosti na tabáku, kterou chystá národní protidrogová koordinátorka Jarmila Vedralová v příštím roce.

V pondělí 20. ledna upozornila Světová zdravotnická organizace (WHO) novináře na nové souhrnné informace o škodlivosti a užívání elektronických cigaret, které zveřejnila na svých webových stránkách formou otázek a odpovědí. Text však mezi některými odborníky vyvolal značnou kritiku, jak nedávno upozornil zpravodajský server Politico. Tito experti organizaci vyčetli, že některé její závěry jsou nepřesné až zavádějící. Velkou nevoli způsobilo zejména konstatování o nedostatku důkazů o tom, že by e-cigarety napomáhaly odvykání kouření, a také velmi stručné vyjádření o epidemii plicního onemocnění v USA zvaném EVALI, kde WHO vedle počtu hospitalizovaných pacientů a úmrtí jen krátce uvedla, že e-cigarety mohou způsobit plicní onemocnění. A nijak nezmínila souvislost s vapováním nelegálně vyrobených směsí s výtažky marihuany, o čemž jsme informovali i ve Zdravotnickém deníku. Po kritice, která se zvedla, WHO devět dní po zveřejnění své otázky a odpovědi (již v tichosti) upravila, některá konstatování zmírnila, jiná více rozvedla.

WHO si poškozuje pověst

Podle Petera Hajeka, ředitele oddělení pro výzkum závislosti na tabáku na Univerzitě královny Marie v Londýně poškozuje WHO svým „anti-vapovacím aktivismem“ svoji pověst. Hajek je autorem studie z roku 2019, podle níž jsou e-cigarety efektivnější terapií při odvykání kouření než jiné terapie nahrazující nikotin, pokud je ovšem doprovází i příslušná změna chování.

Tím, že v druhé verzi svého textu uvedla WHO podrobnější informace k EVALI, reagovala WHO podle svého ředitele programu pro kontrolu tabáku Mohana Prasada nikoli na kritiku, která se zvedla, ale na řadu dotazů, které k tomu následně dostala. Skutečností však zůstává, že WHO ve svém původním textu souvislost s vapováním nelegálních směsí nezmínila, a čtenář tak mohl získat dojem, že onemocnění souvisí spíše s e-cigaretami s obsahem nikotinu než s THC, hlavní psychoaktivní látkou v marihuaně, popsal John Britton, ředitel britského Centra pro studium alkoholu a tabáku z Univerzity v Nottinghamu. Po aktualizaci svých informací již WHO odkazuje na údaje amerického Centra pro prevenci a kontrolu nemocí (CDC), podle nichž více než 80 procent z 2.000 hospitalizaci souviselo s vapováním náplní s příměsí THC a pouze u 14 procent případů se uvádí vapování elektronické cigarety s obsahem nikotinu. Prasad ale v této souvislosti upozorňuje, že vazbu mezi plicním onemocněním a e-cigaretami s obsahem nikotinu řeší nejméně pět dalších zemí, například Kanada.

V informaci o míře škodlivosti e-cigaret pak přeformulovala WHO původní znění otázky „Jsou e-cigarety více škodlivé než standardní cigarety?“ na smířlivější „Jsou méně či více škodlivé?“. Její odpověď však zůstává nejednoznačná, i když už poněkud podrobnější. Podle WHO záleží především na tom, jakým způsobem a jak často se užívají, a nelze činit obecné závěry, protože oba produkty představují zdravotní riziko a nejlepší by bylo nepoužívat ani jeden z nich. V úvahu je třeba vzít i riziko u dětí a mladých lidí, kteří by jinak cigarety nekouřili.

Tento postoj potvrdil ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus na jednání výkonného výboru WHO v únoru, kde uvedl, že role e-cigaret při odvykání kouření „zůstává nejasná“. WHO ještě podle něj nemá dostatek údajů na to, aby mohla jednoznačně posoudit všechny zdravotní dopady jednoduše pro to, že zatím jsou na trhu příliš krátce. Je však zřejmé, že obsahují toxické látky jako nikotin a další přísady, které mohou způsobit rakovinu a mohou přispět k rozvoji kardiovaskulárních onemocnění nebo plicních onemocnění. „(Elektronické cigarety a další alternativní produkty dodávající nikotin) jsou bezesporu škodlivé, měly by být přísně regulovány a především z dosahu dětí,“ řekl Ghebreyesus. Právě obavy z dopadů vapování u dětí a mladých lidí jsou značné, a to nejen z hlediska návykovosti nikotinu, ale také z toho, že podle WHO e-cigarety zvyšují pravděpodobnost, že tyto děti začnou později kouřit normální cigarety.

Tento poslední argument však rozporuje Hajek, podle něhož méně než jedno procento nekuřáků se stane pravidelným uživatelem e-cigaret a vapování nevede mladé ke kouření klasických cigaret. Podle něj nejsou ani důkazy pro to, že by vapování zvyšovalo riziko srdeční choroby (o tématu jsme psali zde). S tím souhlasí Clive Bates, bývalý šéf charitativní organizace „Action on Smoking nad Health“, podle něhož je „hluboce neetické“ naznačovat, že e-cigarety a klasické cigarety představují podobné zdravotní riziko. Tento postoj „může mít závažné zdravotní důsledky“, pokud se kuřák rozhodne, že nemá cenu zkusit přestat s kouřením prostřednictvím e-cigaret.

Skutečností je, že některé státy jdou v současnosti cestou, která se snaží především omezit atraktivnost elektronických cigaret pro děti a mládež omezením nabídky jejich příchutí. K tomuto kroku přistoupilo USA, v Evropě pak Estonsko, Litva nebo Švédsko. Podle Batese však může tento krok vést k tomu, že se e-cigarety stanou méně atraktivními pro dospělé kuřáky, kteří s jejich pomocí chtějí přestat s kouřením. To je mimochodem důvod, proč v USA omezili příchutě jen u některých typů e-cigaret, které jsou oblíbené mezi mládeží, i když úspěch tohoto opatření je zatím nejasný.

Nejlepší je čistý vzduch

Eva Králíková, předsedkyně Společnosti pro léčbu závislostí na tabáku, souhlasí s postojem Cliva Batese, že dávat na roveň klasické kouření a užívání elektronických cigaret je neetické a může mít závažné důsledky z hlediska kuřáků, kteří mohou ztratit chuť zkusit skoncovat s kouřením za použití e-cigarety. „Obecně lze říci, že to, co poškozuje zdraví kuřáků, je především kouř. Ten v elektronických cigaretách není, protože se nekouří. Vdechuje se jen aerosol, nic v nich nehoří. Tento aerosol většinou obsahuje i nikotin, kvůli kterému kuřáci kouří a kvůli kterému mají problém přestat kouřit,“ řekla Zdravotnickému deníku Králíková, jež je zároveň jednou z autorek oficiálních Doporučení pro léčbu závislosti na tabáku.  Ta popisují současnou praxi při této léčbě závislosti, která zahrnuje behaviorální a psychosociální intervenci a také farmakologickou léčbu formou podávání vareniklinu, bupropionu nebo náhradní terapie nikotinem (žvýkačky, pastilky apod.).

Předsedkyně Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku Eva Králíková. Foto: 1. LF UK

„Pokud se pacientovi nepodaří přestat kouřit ani při intenzivní aplikaci této léčby založené na důkazech, je snížení rizika lepším řešením,“ píše se v Doporučeních. Za takovýchto okolností může přijít na řadu i elektronická cigareta, které podle Králíkové dodá nejen nikotin bez škodlivého kouře, ale také „behaviorální náhradu“. Novější modely bývají podle ní v odvykání kouření také účinnější. A pokud zároveň pokračuje farmakoterapie, účinnost se ještě zvyšuje. „Je však důležité volit vždy registrované oficiální značky,“ dodává Králíková. Ty totiž podléhají evropským, respektive českým předpisům a kontrole ze strany úřadů, včetně obsahu jejich náplní.

Podle Králíkové nikdo nedoporučuje elektronické cigarety nekuřákům nebo dětem. Nicméně pokud se mají stát alternativou klasických cigaret, je to méně škodlivá forma, jak svou drogu dostat, protože nevzniká kouř. „Nikoli ovšem zdravější nebo neškodná, neškodný je pouze čistý vzduch,“ upozorňuje.

Národní protidrogová koordinátorka Jarmila Vedralová. Foto: @JVedralova

„Kouření či používání zahřívaných tabákových výrobků nebo vapování má svá rizika a nejlepší je přestat s užíváním tabáku i vapováním úplně,“ řekla Zdravotnickému deníku národní protidrogová koordinátorka Jarmila Vedralová a připomněla, že vedle center pro léčbu závislosti na tabáku lze pomoc nalézt i na Národní lince pro odvykání  800 350 000. „Škodlivé působení tabákového kouře na lidský organizmus je jednoznačně prokázáno. Ale ani emise elektronických cigaret nejsou bez rizik. Víme z některých studií, že i náplně elektronických cigaret mohou obsahovat aerosoly s obsahem látek, které mohou mít negativní dopad na zdraví. Na to ostatně upozorňuje WHO, když mluví o rizicích vapování.“

Právě kvůli značnému vývoji v této oblasti se v rámci aktuálního Akčního plánu národní protidrogové strategie připravuje revize zmíněných Doporučení pro léčbu závislosti na tabáku. „Revidovaná doporučení by měla zohlednit jak postoj WHO, tak Vědeckého výboru Evropské komise pro zdravotní, environmentální, vznikající a nově zjištěná rizika (SCHEER), který by měl v tomto roce publikovat stanovisko k tomuto tématu. Termín pro revizi Doporučení je stanoven na březen příštího roku,“ dodává Vedralová.

Helena Sedláčková

 

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY