Pátek, 18. června, 2021

Odmítám si připustit, že by region měl o fakultu přijít, říká děkan lékařské fakulty v Ostravě

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Lékařské fakultě Ostravské univerzity hrozí, že nezíská akreditaci pro svůj studijní program Všeobecné lékařství. Hodnotící komise Národního akreditačního úřadu schválení akreditace nedoporučila. Problém má být především v nedostatečném odborném personálním zajištění programu. V praxi by to znamenalo, že by fakulta minimálně letos nemohla program otevřít a přijímat do něj nové studenty. Podle vedení univerzity i fakulty Moravskoslezský region lékařskou fakultu potřebuje, jak se také ukázalo během koronavirové krize. Fakultě chce se získáváním nových tváří pomoci i epidemiolog Rastislav Maďar.

Hodnotící komise Národního akreditačního úřadu (NAÚ) nedoporučila Radě NAÚ schválit akreditaci studijního programu Všeobecného lékařství pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity. Nejde sice zatím přímo o rozhodnutí, ale přesto není jisté, jestli tento program bude moci fakulta letos pro uchazeče otevřít.

Návrh hodnotící komise univerzita obdržela v pondělí. „Byť jde o návrh a nikoli o definitivní rozhodnutí, není to pro lékařskou fakultu ani pro univerzitu příjemná situace. Věříme, že Rada NAÚ zohlední stoupající kvalitu jak v oblasti personálního obsazení, tak v oblasti vědy a výzkumu, která se na fakultě v posledních letech odehrála a fakulta akreditaci obdrží,“ uvedl rektor univerzity Jan Lata v tiskovém prohlášení.

Podle děkana lékařské fakulty Arnošta Martínka patří k hlavním výhradám personální obsazení, o čemž se v souvislosti s fakultou hovoří dlouhodobě. „Nedostatek odborníků s potřebnou habilitací je v podstatě jediný důvod, proč komise doporučuje akreditaci neudělit. Ve všech ostatních ohledech fakulta všechny podmínky pro udělení akreditace splňuje,“ prohlásil Martínek. „Neustále rozšiřujeme přístrojové vybavení pro kvalitnější výuku, plánujeme stavbu cvičné nemocnice za čtvrt miliardy korun. Mimo to jsme například rozšířili portfolio doktorských programů o Klinické neurovědy, abychom měli vlastní odborné asistenty s vědeckou hodností,“ popsal Zdravotnickému deníku.

Děkan přiznává, že ve vybraných oborech fakulta skutečně potřebuje posílit. Najít optimální garanty je však podle něj někdy velmi složité, obzvláště v situaci, kdy se jedná o nejmladší lékařskou fakultu v zemi. „Začínáme si sice vnitřně vychovávat také své docenty a profesory, ale bez příchodu nových habilitovaných odborníků se neobejdeme,“ dodal.

Fakulta má v regionu svůj význam

Lékařská fakulta v Ostravě má dlouhodobé problémy. Kritiku si vysloužila zvláště poté, kdy se ukázalo, že pochybila při přijímání studentů, které na univerzitě prověřoval právě NAÚ. Ke studiu škola totiž přijala i uchazeče, kteří nesplnili podmínky přijímacího řízení. Kauza nakonec vyvrcholila odvoláním děkana Martínka z funkce a vedením fakulty byl dočasně pověřen Václav Procházka. Fakulta stála těsně před děkanskými volbami, když počátkem března Krajský soud v Ostravě, na který se odvolaný děkan obrátil, vrátil Martínka předběžným opatřením zpět do funkce. V té má zůstat nejméně do doby, než soud rozhodne o podstatě věci, tedy o tom, zda byl platně odvolán. Na definitivní stanovisko soudu se stále čeká.

„Návrh na neudělení akreditace ze strany hodnotící komise by měl být pro lékařskou fakultu důrazným varováním, že je potřeba si zvolit takové vedení fakulty, které ji bude schopné vyvést ze současných problémů, razantně podpořit další výzkumné aktivity a stabilizovat pedagogický tým,“ komentoval situaci rektor Lata. Na druhou stranu však fakulta podle něj zvláště během koronavirové pandemie, kdy v regionu pomáhalo kolem tří stovek mediků, ukázala, nakolik je pro Moravskoslezský kraj důležitá.

To potvrzuje i Martínek. „Dostali jsme zpětně stovky děkovných řádků od ředitelů a vedoucích nemocnic a dalších zdravotnických a sociálních zařízení s tím, že jsou naši studenti nesmírně šikovní. Řada z nich dostala i nabídku zaměstnání po úspěšném absolvování studia. To svědčí o tom, že navzdory všem problémům, kterým fakulta čelí, jsou naši studenti šikovní a kvalitní a že je o ně velký zájem“. Fakulta se podílela i na celostátním projektu testování kolektivní imunity a uskutečnila vlastní dotazníkový průzkum zaměřený na vnímání pandemie.

Fakultu podpořila i jedna z nejvýraznějších tváří boje proti koronaviru, koordinátor pracovní skupiny ministra zdravotnictví pro řízené uvolňování karantény Rastislav Maďar, který stojí v čele fakultního Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví. „Ostravu mám rád a lékařská fakulta je moje srdeční záležitost,“ řekl Zdravotnickému deníku epidemiolog, který by chtěl nyní své alma mater pomoci a přilákat do Ostravy nové tváře. „Působí zde mnoho velmi kvalitních vyučujících, díky kterým odchází do praxe kvalitní absolventi. A nemyslím si to jenom já. Řada přednostů, primářů, lékařů z jiných zdravotnických odborníků napříč nemocnicemi vám potvrdí, že naši studenti i absolventi mají velmi dobré znalosti a hlavně díky často individuální výuce jsou výborně připraveni do praxe.“

Podle Maďara končí na fakultě ročně úspěšně desítky lékařů a většina z nich chce zůstat v regionu. „Věřím, že všichni uděláme pro získání akreditace maximum,“ tvrdí epidemiolog, podle něhož bude v této souvislosti klíčová spolupráce s ostravskou fakultní nemocnicí. „Jsou to spojené nádoby. A od pana ředitele Jiřího Havrlanta vím, že se tomuto problému již delší čas věnuje. Zájem o působení v Ostravě projevilo již několik renomovaných odborníků z potřebných medicínských oborů.“ Jejich příchod však podle Maďara brzdí právě dlouhodobě nejistá a komplikovaná situace kolem vedení fakulty.

Nepřipouštím si, že by region o fakultu přišel

Podle ředitele odboru kanceláře NAÚ Jiřího Smrčky zatím nelze s jistotou říci, kdy NAÚ o udělení akreditace rozhodne. „Nejbližší zasedání Rady NAÚ se uskuteční 25. června,“ sdělil Zdravotnickému deníku a dodal: „Ostravská univerzita má nyní prodlouženu platnost akreditace Všeobecného lékařství až do 31. prosince 2024, výhradně však za účelem dostudování studentů. Bez nově udělené akreditace není možné ke studiu tohoto programu přijímat nové uchazeče. V praxi by se to pravděpodobně v příštím akademickém roce projevilo výpadkem prvního ročníku.“

Děkan Martínek zatím nechce hovořit o nějakém záložním plánu. „Pevně doufám, že se nám akreditaci, třeba i podmínečně, nakonec podaří získat. Scénář, že by region měl o svoji fakultu přijít, si odmítám připustit,“ sdělil Zdravotnickému deníku, ale vzápětí dodal: „Pokud by však byla naše veškerá snaha přece jen neúspěšná, budeme se snažit akreditaci podat znovu.“

Podobně to hodnotí i rektor Lata, podle něhož si je vedení univerzity vědomo toho, že personální obsazení není dokonalé. „Ale v některých oborech je v České republice extrémně obtížné najít optimální garanty a v obdobné situaci jsou i ostatní lékařské fakulty. Soudíme nicméně, že nedostatky nejsou tak závažné, aby bránily udělení akreditace,“ uvedl rektor.

-sed-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY