Řecké ministerstvo zdravotnictví bude hodnotit tvrzení o nižší škodlivosti e-cigaret a zahřívaného tabáku

Zákon, který letos v Řecku vstoupil v platnost, přiznává kuřákům právo na vědecky podloženou volbu mezi cigaretou a její případnou méně škodlivou alternativou. Foto: Pixabay

Kuřáci cigaret mají právo se na základě vědecky ověřených informací rozhodnout, zda pro ně existuje méně škodlivá alternativa. Po USA či Velké Británii se touto cestou snižování zdravotních dopadů kouření rozhodlo jít letos i Řecko. Tvrzení výrobců elektronických cigaret nebo zahřívaného tabáku o případné nižší škodlivosti jejich produktů bude nově schvalovat ministerstvo zdravotnictví na základě dat z nezávislých klinických studií.

Podle WHO kouří globálně zhruba miliarda lidí a toto číslo se v nejbližších letech nezmění přes veškerá preventivní opatření na úrovni jednotlivých států spojených se zvyšováním ceny či snižováním dostupnosti tabákových výrobků. Tři tradiční pilíře národního akčního plánu pro kontrolu tabáku, tedy prevence, ochrana před pasivním kouřením a podpora při odvykání kouření, proto již nestačí, došlo vloni k závěru řecké ministerstvo zdravotnictví. A do svého akčního plánu se rozhodlo zařadit pilíř čtvrtý, zaměřený na princip snižování rizik a vědecké hodnocení nových alternativních produktů. Letos pak v Řecku vstoupil v platnost zákon, který přiznává kuřákům právo na vědecky podložené rozhodnutí o tom, jestli pro ně existuje vedle dýmající cigarety v ruce i její méně škodlivá alternativa.

Podobný přístup ke snižování negativních zdravotních dopadů kouření s využitím alternativ tradičních cigaret je znám například z Velké Británie nebo USA, kde Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) dokonce již ve dvou případech povolil prodej výrobku s tvrzením „tabákový výrobek s modifikovaným rizikem“. Šlo o švédský snus a produkt na bázi zahřívaného tabáku IQOS, přičemž podle FDA oba výrobky přináší svým uživatelům vědecky doložené nižší riziko negativních zdravotních dopadů spojovaných obvykle s kouřením cigaret.

Čtěte také: Princip snižování rizik kouření má smysl. Lékaři jej ale stále nemají zažitý

Čtěte také: Odborný panel ZD: Alternativy rozšiřují možnosti práce s kuřáky, musíme mít  nezávislá data a studie, shodují se odborníci

Nezavíráme oči před kouřením

Podobnou cestou se tedy rozhodlo jít i Řecko, jak popsal Ioannis Faropulos, odborný poradce generálního sekretariátu pro veřejné zdraví řeckého ministerstva zdravotnictví, na nedávno skončeném vědeckém online summitu ke snižování rizik v oblasti tabáku pořádaném již potřetí řeckými univerzitami v Thesálii a Patrasu ve spolupráci s dalšími odborníky.

„Nejedná se v žádném případě o rozhodnutí, které by zavíralo oči před kouřením, ale musíme se věnovat i této části naší populace,“ tvrdí Faropulos, podle něhož se orgány veřejného zdraví mají na základě vědecky podložených dat zabývat tím, zda k cigaretám, jejichž negativní účinky byly již bohatě popsány, existují i méně škodlivé alternativy. „Naším cílem je nic, ale i méně je pro nás přijatelné,“ dodává k tomu.

Zákon, který letos v Řecku vstoupil v platnost, tak přiznává kuřákům právo na informovanou volbu mezi cigaretou a její případnou méně škodlivou alternativou, v praxi zatím elektronickou cigaretou nebo zahřívaným tabákem, a to striktně na základě nezávislých vědeckých dat garantovaných státem. „Nastavili jsme proces podrobného vědeckého hodnocení, který bude analyzovat tvrzení tabákového průmyslu ohledně škodlivosti jejich výrobků,“ popsal Faropulos. Má se jednat o taková tvrzení jako „snižuje riziko“, „snižuje škodlivost“, „snížená toxicita“ nebo „snižuje riziko vystavení tabákovému kouři“.

Tato tvrzení bude nově hodnotit Výbor pro hodnocení nových tabákových výrobků, a to na základě dat z preklinických a klinických studií. Jeho členové posléze navrhnou schválení či odmítnutí tvrzení, které postoupí ministerstvu zdravotnictví ke konečnému rozhodnutí. V případě, že bude tvrzení o sníženém riziku schváleno, nesmí být předmětem žádné reklamy a spotřebitelům může být  sděleno jen v místě prodeje daného výrobku. Na již platné řecké legislativě zakazující reklamu na tabákové výrobky se nic nemění.

Podle Faropulose postupují podobně i jiné státy, vedle již zmíněných USA a Velké Británie například i   Itálie, Portugalsko nebo Rakousko. Vědecky podložený přezkum tvrzení o případné nižší škodlivosti alternativních výrobků je podle něj i v souladu s pravidly globální Rámcové úmluvy o kontrole tabáku garantované WHO. „Vysíláme tím jasný signál tabákovému průmyslu, aby přestal veřejně prezentovat tvrzení, která neprojdou tímto oficiálním hodnotícím procesem. Chceme tím také podpořit další využití nových technologií a výzkum a vývoj v této oblasti,“ dodal Faropulos na závěr.

Helena Sedláčková