Pátek, 1. července, 2022

Vojtěchova novela postgraduálního vzdělávání se do voleb zřejmě nestihne schválit

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Návrh na novelu zákona o postgraduálním vzdělávání, kterou poslanec a exministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) předložil v říjnu loňského roku Poslanecké sněmovně a vláda jej podpořila, asi skončí v koši. Návrh zatím nedošel ani do prvního čtení, zároveň se blíží sněmovní volby a poslanci řeší prioritně jiná témata. Zdravotnickému deníku to potvrdil sám Adam Vojtěch.

Poslanecký návrh novely zákona č. 95/2004 o podmínkách postgraduálního vzdělávání lékařů načtený poslancem za ANO a exministrem Adamem Vojtěchem vloni v říjnu zůstane zřejmě neprojednán. Novela se zatím nedostala ani do prvního čtení. S ohledem na blížící se podzimní volby do Poslanecké sněmovny a jiná prioritní témata tak již zřejmě nestihne projít povinným parlamentním kolečkem.

„Obávám se, že to bude velmi obtížné. Pokoušel jsem se dohodnout přednostní zařazení návrhu. Ovšem byť panuje shoda na potřebnosti dané právní úpravy, tak vůle projednávat přednostně návrhy zákonů nesouvisející s epidemií covid-19 v tuto chvíli není,“ potvrdil Zdravotnickému deníku Adam Vojtěch.

Návrh měl řešit lepší prostupnost systému nebo započítávání praxe

Svým návrhem chtěl Vojtěch především zlepšit prostupnost systému specializačního vzdělávání lékařů. Novela měla zjednodušit získání potřebné specializované způsobilosti v hygienické službě, epidemiologii a posudkové službě. Tedy oborech, které dlouhodobě trpí značným personálním nedostatkem.

Novela však obsahovala i řadu dalších dílčích úprav, které si Vojtěch přinesl i ze svého předchozího působiště. Například chtěla řešit palčivý problém s akreditacemi zdravotnických pracovišť, která si ji musela obnovovat po velké novele specializačního vzdělávání v roce 2017. Lékařům se měla nově započítávat i praxe v zařízeních, jež novou akreditaci získala později (nebo ji ještě nezískala), ale podle předchozích pravidel ji měla.  Novela doplňovala i právo ministerstva zdravotnictví udělit výjimku a započíst do vzdělávání v nástavbovém oboru odbornou praxi, kterou lékař absolvoval na pracovišti neakreditovaném pro vzdělávání. 

Vojtěch chtěl též zjednodušit vzdělávání všeobecných praktických lékařů v základním kmeni. Jiná drobná úprava měla zabránit tomu, aby akreditovaná zařízení neuzavírala smlouvy o zajištění odborných praxí a stáží s příliš vysokým počtem jiných zdravotnických zařízení. Stávalo se totiž, že ta pak nebyla z kapacitních důvodů schopná toto vzdělávání zajistit. Nový byl i požadavek, aby mezi úspěšným složením zkoušky po ukončení vzdělávání v základním kmeni a přihlášením k atestační zkoušce uplynul alespoň jeden rok (v případě vzdělávání v základním kmeni praktiků šest měsíců).

První čtení možná v dubnu

Aktuálně je první čtení návrhu zařazeno na nadcházející schůzi Sněmovny. Ta začne příští týden a potrvá až do května. Nicméně i pokud by se novelu podařilo úspěšně posunout do druhého čtení, čeká ji diskuse na jednání poslaneckého zdravotního výboru. A ta nebude jednoduchá. Postgraduální vzdělávání mladých lékařů je velmi citlivé téma a různé výhrady k Vojtěchově návrhu zaznívaly již v době jeho předložení. Komplikace nelze vyloučit ani pokud by se novela úspěšně dostala do Senátu. Její doprojednání v rámci celého parlamentního kolečka ještě před podzimními sněmovními volbami tak zůstává velmi nejisté.

Procedurálně je na tom ale tento spis přece jen o něco lépe než Vojtěchův – ještě ministerský – návrh na jinou úpravu stejného zákona, která měla zásadně změnit systém dotovaných tzv. rezidenčních míst pro mladé lékaře. Ta sice zvyšovala dotace na rezidenční místa v regionech s nedostatkem lékařů, nicméně nově zaváděla podmínku, aby mladí rezidenti uzavírali se svými zaměstnavateli stabilizační smlouvy. To se setkalo se značnou nevolí odborné veřejnosti i samotných mladých lékařů. Od konce meziresortního připomínkového řízení vloni v březnu však tento návrh stále leží na ministerstvu a doposud nebyl předložen ani ke schválení vládě.

Helena Sedláčková

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY