Pátek, 1. července, 2022

Německý e-recept: Poučme se z chyb a hledejme cestu k dokončení projektu, nabádají IT odborníci

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Spolkový svaz dodavatelů IT do zdravotnictví vyzývá v případě německého elektronického receptu k nalezení způsobu, jak celý projekt co nejdříve posunout dál, a dosáhnout tak cíle, který byl vytyčen pro začátek roku 2022. Tedy plošného zavedení e-receptu. Stanovisku se věnoval deník Deutsches Ärztebatt.

Podle zástupců Spolkového svazu IT dodavatelů do zdravotnictví (BvITG – Bundesverband Gesundheits-IT) se dá projekt elektronického receptu v Německu považovat v této chvíli za neúspěšný. Není to ovšem důvod, aby se celý „odpískal“ a nehledaly se cesty, jak z problémů co nejrychleji ven.

„Byl by to špatný signál, kdyby se nyní všichni zúčastnění zabývali malichernostmi a obviňováním, čí vinou se nepodařilo e-recept od nového roku plošně spustit,“ uvedl pro deník Deutsches Ärztebatt generální ředitel BvITG Sebastian Zilch. Podle něho je v tuto chvíli zásadní „dívat se dopředu, aby byl e-recept spolu s jeho přidanou hodnotou pro pojištěnce a poskytovatele služeb co nejrychleji využit při poskytování zdravotní péče“.

Využijte zkušenosti, nabádají odborníci vládu

Svaz BvITG vyzval spolkovou vládu, aby oficiálně pověřila konkrétní subjekt koordinací projektu elektronického receptu a vybavila jej rovněž odpovídajícími kompetencemi. Podle svazu by takovým subjektem klidně mohla být veřejnoprávní organizace Gematik, která má zavádění elektronického receptu de facto na starosti. Navíc také roli onoho subjektu prý již částečně plní.

„Jediný způsob, jak se k zavedení e-receptu dostat, je prostřednictvím testovacího provozu. A proto se do testovací fáze musí zapojit podstatně více uživatelů. To ovšem vyžaduje mimo jiné mnohem transparentnější komunikaci o rámcových podmínkách a cílech testování,“ řekl dále Zilch. Podle něho je rovněž třeba udělat vše pro to, aby se do testovací fáze e-receptů zapojili praktičtí lékaři, lékárny či nemocnice, a aby se na projektu aktivně podíleli a vzali ho za svůj.

Elektronický recept by ale neměl znamenat pouhé převedení receptů z papírové podoby do elektronické. „Musí umožňovat použití dat i v jiných digitálních aplikacích, jako je elektronická dokumentace pacienta. Jen tak lze dosáhnout přidané hodnoty a tím i přijetí mezi pacienty a poskytovateli zdravotních služeb,“ myslí si šéf BvITG Sebastian Zilch.

Svaz v neposlední řadě apeloval na politiky, aby zkušenosti z projektu elektronického receptu zahrnuli také do plánování budoucích projektů digitalizace ve zdravotnictví. A to zejména při naplňování strategie eHealth. Jedině tak je prý možné se vyvarovat podobných chyb, jaké nastaly při projektu e-receptu.

E-recept na poslední chvíli odložen

Projekt plošného povinného elektronického receptu měl totiž v Německu fungovat od začátku letošního roku. Němečtí pacienti se měli zbavit papírové podoby a recepty měly mít povinně elektronickou podobu. Jenže těsně před koncem roku 2021 Spolkové ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že projekt z testovací fáze do ostrého provozu úderem půlnoci na 1. ledna 2022 nepřejde.

Jako důvod uvedlo nedostatečnou připravenost infrastruktury na přechod receptů do elektronické podoby na celonárodní úrovni. Systém přitom již několik let buduje veřejnoprávní společnost Gematik, která jej má také provozovat.

Současný pilotní zkušební provoz tak bude pokračovat a v následujících týdnech se bude ještě rozšiřovat. Nový termín, od kterého by měl e-recept začít fungovat plošně, ale zatím nebyl stanoven, jak uvedl portál Rheinische Post. Mezi lékaři však prý určitá skepse, že se e-recept od ledna 2022 skutečně spustí, panovala již dříve.

Společnost Gematik oznámila, že během prvního kvartálu roku 2022 bude pokračovat jakési přechodné období, během něhož budou probíhat instalace dalších systémů a školení pro používání aktualizací aplikace pro samotný e-recept. Aby mělo smysl projekt přesunout do ostrého provozu, je podle Gematik nutné, aby systém využívali všichni zúčastnění. Bez toho prý spolu nebudou schopné jednotlivé prvky systému (lékaři, lékárny, zdravotní pojišťovny) komunikovat a e-recept nebude fungovat.

Petr Musil

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY