Středa, 25. května, 2022

E-recept se v Německu blíží do cílové rovinky. Podaří se ho konečně spustit?

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Německo má v zavedení elektronických receptů obrovské zpoždění. Kupodivu v tomto ohledu zaostává i za Českou republikou, která již e-recept běžně využívá. Nyní se však snad u našich západních sousedů konečně blýská na časy, ostrý start elektronického receptu je naplánovaný na začátek září.

Touto dobou již měli Němci elektronických receptů využívat zcela běžně. Plošné a povinné nahrazení papírových verzí mělo začít od 1. ledna letošního roku. Jenže veřejnoprávní společnosti Gematik, která má vybudování a spuštění celé infrastruktury na starosti, se nepodařilo vše připravit tak, aby 1. leden 2022 by skutečně termínem, kdy elektronické recepty v Německu odstartují se vší parádou.

Namísto toho se pokračovalo v testovacím provozu jen v části Německa, ovšem počet lékáren i zdravotních pojišťoven, jež se do systému zapojovaly, úspěšně stoupal. A tak Spolkové ministerstvo zdravotnictví přistoupilo k naplánování (snad již posledního) harmonogramu ke spuštění e-receptu, které by mělo nastat 1. září letošního roku. S odkazem na informace z badensko-württemberského lékárenského sdružení to uvedl deník Deutsche Apotheker Zeitung.

Zavádět se bude plošně, ale postupně

Úřad Karla Lauterbacha (SPD) harmonogram poslední fáze zavedení plošného elektronického receptu svůj návrh předložilo společnosti Gematik v pondělí 9. května. Mimořádná valná hromada akcionářů Gematik by jej měla posoudit, a případně schválit, do konce tohoto měsíce.

Jenže jak už jsme v případě zavádění elektronického receptu v Německu zvyklí, ani cílová rovinka nebude úplně hladká. Spolkové ministerstvo zdravotnictví povinné zavedení e-receptu přece jen ještě trochu rozfázovalo. A tak elektronický recept bude od 1. září povinný pouze pro lékárny, respektive ty budou mít povinnost elektronický recept přijímat.

Praktičtí lékaři a stomatologové budou na elektronický recept nabíhat postupně. Od 1. září bude tato povinnost zavedena ve Šlesvicku-Holštýnsku a Bavorsku, dalších šest spolkových zemí se připojí od 1. prosince. Zbytek Německa pak na elektronické recepty „naskočí“ od 1. února 2023. I v tomto případě musí harmonogram teprve schválit společnost Gematik.

V této souvislosti Německá lékárenská asociace (DAV – Deutscher Apothekerverband) nabádá své členy, aby zbývající čas využili k účasti na kurzech, kde se s elektronickým receptem mohou naučit zacházet. Tak, aby je od září nic nepřekvapilo. Jedině tak lze prý zajistit, že start e-receptů bude hladký a bezproblémový.

Několikrát odložený start

Jak již bylo řečeno, Německo má se zaváděním elektronických receptů zpoždění. Původní termín pro jejich spuštění byl stanoven na červenec 2020. To byl alespoň plán společnosti Gematik. Jenže potřebná infrastruktura nebyla dostatečně připravena ani na zahájení testovacího provozu. Start byl tedy odložena začátek roku 2021.

Podle Hannese Neumanna ze společnosti Gematik se ale ukázalo, že ani leden 2021 nebyl realistický. Naráželo se na problémy, které souvisely s tím, že někteří němečtí pojištěnci tráví podstatnou část roku v zahraničí, a nebylo dořešeno, jak by systém elektronických receptů fungoval právě v místech mimo území Německa.

Další možný start povinného elektronického receptu byl tedy naplánován na leden 2022, ale ani to se nepovedlo. Finální ladění celého systému provázely technické komplikace, a tak se znovu prodloužil termín pro testovací provoz. Ministerstvo i Gematik se shodly, že projekt bude spuštěn nejdříve poté, kdy systém dokáže zpracovat nejméně 30 tisíc elektronických receptů. Této hranice již bylo dosaženo, a tak by již nic nemělo bránit dotažení projektu do konce.

Zpoždění 18 let

Přitom cestu k elektronickým receptům Německo nastoupilo už v roce 1998. První funkční verze tohoto prvku digitálního zdravotnictví byla představena o šest let později na veletrhu MEDICA 2004 v Düsseldorfu. V té době stála v čele rezortu zdravotnictví Ulla Schmidtová (SPD). Také ona věřila tomu, že elektronický recept bude brzy zaveden plošně. Legislativní základ k tomu byl položen v témže roce 2004 v rámci reformy zdravotnictví.

Tehdejší kabinet Gerharda Schrödera prosadil zákon o modernizaci systému povinného zdravotního pojištění, jehož součástí byl elektronický zdravotní průkaz. K elektronickému receptu tak chyběl už jen krůček. Jenže proti zákonu se tenkrát postavily z velké části samosprávy, a tak z projektu sešlo. Oporu nakonec ztratil i u lékárníků poté, co byla uzákoněna možnost on-line nákupu léků. Elektronické recepty se vrátily zpět do hry až s nástupem do funkce Lauterbachova předchůdce Jense Spahna (CDU), tedy v roce 2018.

Petr Musil

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY