Pátek, 19. srpna, 2022

Ministerstvo zdravotnictví představuje novou kampaň. Zaměřuje se na dobrovolnictví

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ministerstvo zdravotnictví spustilo informační kampaň s heslem „Dobrovolnictví prospívá zdraví.“ Kampaň cílí na širokou veřejnost i na odborníky. „Cílem je představit dobrovolnictví ve zdravotnictví a nabídnout tak informace o možnostech, jak se do dobrovolnictví ve zdravotnických zařízeních zapojit,“ uvádí se v tiskové zprávě ministerstva.

Výzkumy i praxe ukazují, že dobrovolnictví prospívá nejen zdraví pacientek a pacientů v průběhu hospitalizace i při jejich návratu do běžného prostředí. Pomáhá také blízkým a rodinným příslušníkům hospitalizovaných osob a rovněž zdravotníkům, kterým dobrovolnictví prospívá v psychosociálních aspektech jejich práce.

„Z výzkumu realizovaného v rámci projektu víme, že pouze třetina dotázaných uvedla, že má informace o možnostech zapojení se do dobrovolnictví ve zdravotnictví,“ uvedl za resort PhDr. Miroslav Barták, který se na přípravě mediálně kampaně podílel a je odborným garantem pro oblast evaluace projektu. Hlavním komunikačním cílem kampaně je tedy překonání bariér, mezi kterými je primárně neznalost role, respektive „náplně činnosti“ dobrovolníků ve zdravotnictví a komunikace pozitiv, které práce dobrovolníka ve zdravotních službách přináší.

Kampaň je realizována nejen prostřednictvím tiskovin, plakátů, letáků, brožur a reklamy v dopravních prostředcích, ale také na internetových stránkách a sociálních sítích a internetové stránce dobrovolnik.mzcr.cz. V současné době již probíhá první část této kampaně se spolupracujícími zdravotnickými zařízeními zařazenými do projektu a byla též spuštěna kampaň na sociálních sítích Ministerstva zdravotnictví.

„Zájem občanů o dobrovolnické aktivity nás velmi těší. Je pro nás ale také závazkem, abychom vytvářeli nejen dobrovolníkům ve zdravotnictví, ale i zdravotnickým zařízením, které dobrovolnické programy realizují, co nejlepší podmínky pro jejich fungování. A to nejen prostřednictvím morální podpory, ale především prostřednictvím konkrétních praktických aktivit,“ uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Projekt realizuje ministerstvo zdravotnictví díky podpoře Evropské unie, Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost.

TZ MZČR- , -pur-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY