U stavebních projektů hrozí zpoždění, a tedy i ztráta nároku na peníze z Národního plánu obnovy, varuje ministerstvo financí. Foto: Pixabay

Ministerstvo zdravotnictví nemusí stihnout včas proinvestovat peníze z plánu obnovy, upozorňuje rezort financí. Hrozí tak, že o ně přijde

Ministerstvo financí má zásadní výhrady k návrhu dotačního programu, z něhož chce rezort zdravotnictví financovat projekty z Národního plánu obnovy. Vyplývá to z připomínek ministerstva k návrhu programu, které má Zdravotnický deník k dispozici. S ohledem na plánované rozsáhlé stavební investice hrozí podle nich časové prodlevy a nedodržení podmínky vyčerpat peníze do konce roku 2026. Tím stoupá i riziko, že stát o tyto peníze z rozpočtu EU nakonec přijde.

Ministerstvo zdravotnictví připravilo návrh investičního programu pro rozdělování peněz na projekty popsané v Národním plánu obnovy. Z toho do sektoru míří zhruba 12 miliard korun přímo na podporu zdravotní péče a necelé tři miliardy pak do digitalizace (částky jsou bez DPH – pozn.red.). K návrhu však vzneslo vážné výhrady ministerstvo financí.

„Existuje významné riziko nesplnění harmonogramu programu. Usuzujeme tak ze současných prodlev významných stavebních investic v kapitole MZ, zejména tzv. strategických investic,“ píše rezort ve svých připomínkách, které má Zdravotnický deník k dispozici.

Snižte riziko z prodlení

Ve zdravotnické části Národního plánu obnovy (podrobnosti například zde či zde) jde především o projekty na posílení onkologické prevence a péče, vzdělávání či digitalizace. Součástí řady z nich jsou i stavební investice, jako v případě vybudování Motolského onkologického centra jakožto Českého onkologického institutu, dobudování sítě center vysoce specializované hematoonkologické a onkologické péče, vzniku simulačního centra intenzivní medicíny v Praze a výstavby nového Centra onkologické prevence v brněnském Masarykově onkologickém ústavu nebo zcela nového centra kardiovaskulární a transplantační medicíny v jihomoravském regionu.

Pro čerpání finančních prostředků z Národního plánu obnovy je přitom naprosto zásadní časové hledisko. Platí totiž obecné pravidlo, že pokud státy nestihnou tyto peníze získané z Evropské unie na obnovu svých ekonomik oslabených v důsledku covidové pandemie proinvestovat do konce roku 2026, přijdou o ně. A právě na toto riziko, s ohledem na dosavadní zkušenosti s plněním strategických investic ministerstva zdravotnictví, které mj. zahrnují novou výstavbu v areálu několika velkých nemocnic podřízených ministerstvu, rezort financí upozorňuje. „Měla by být doplněna opatření ke snížení tohoto rizika,“ požaduje.

Vedle toho má rezort k materiálu i další výhrady. Vedle formálních nedostatků vytýká ministerstvu zdravotnictví i navržené indikátory plnění programu, které mají formu počtu podpořených projektů. „Nevystihují cíle programu v podobě přínosů pro pacienty,“ píše se dále v připomínkách.

Ministerstvo zdravotnictví nyní musí výhrady svých kolegů z financí vypořádat. Teprve pak může materiál pokračovat ke schválení vládě.

Helena Sedláčková