Irena Joveva, Slovenian MEP and second vice-chair of the European Subcommittee on Public Health (SANT). Photo: European Parliament

Místopředsedkyně podvýboru SANT Irena Joveva: Je potřeba samostatný výbor pro veřejné zdraví a vznik Evropské zdravotní unie

„Ve všech členských státech Evropské unie vidíme problémy v systémech zdravotní péče, v každé zemi je nedostatek lékařů a léků; jediným rozdílem je jeho závažnost. Jde o společný problém EU,“ říká v rozhovoru pro Zdravotnický deník Irena Joveva, slovinská europoslankyně z frakce Obnova Evropy a nedávno jmenovaná druhá místopředsedkyně nově vytvořeného podvýboru Evropské komise pro veřejné zdraví (SANT). Jde jen o jednu z mnoha zásadních problematik v oblasti veřejného zdraví, které je třeba řešit. Proto by podle ní byl prospěšný vznik samostatného výboru pro veřejné zdraví a Evropské zdravotní unie.

Jak vnímáte vznik nového podvýboru SANT a jaký bude podle vás jeho hlavní přínos?

Zřízení nového podvýboru SANT je podle mého názoru velmi potřebným krokem ve vývoji politik veřejného zdraví v EU. Přestože SANT není zákonodárným orgánem, diskuse a závěrečná zpráva budou mimořádně důležité pro nastínění potřebných změn v našem společném zájmu, abychom zajistili vhodné a účinné politiky veřejného zdraví.

Co si slibujete od svého jmenování do vedení podvýboru? Na co se chcete nejvíce zaměřit?

Jako součást jmenovaného vedení podvýboru SANT udělám vše, co bude v mých silách, aby to bylo co nejefektivnější. Během svého mandátu se zaměřím na zlepšení politik duševního zdraví v celé EU, protože se domnívám, že k řešení tohoto kritického problému potřebujeme organizovanější přístup. Na rozdíl od kolegů, kteří jsou převážně lékaři a již popsali žádoucí zlepšení v konkrétních oblastech vzácných chorob, pro něž skutečně potřebujeme řešení, se zaměřím na širší škálu zajištění veřejného zdraví jako takového. Tedy na to, aby zdravotní péče byla dostupná, cenově přijatelná a nediskriminující. Ve všech členských státech vidíme problémy v systémech zdravotní péče, v každé zemi je nedostatek lékařů a léků; jediným rozdílem je jeho závažnost. Jde o společný problém EU, byť veřejné zdraví spadá do kompetencí členských států. Stejné problémy se objevují již léta, ne-li desetiletí, a je nejvyšší čas, aby Unie zasáhla a pomohla je vyřešit – to je jeden z důvodů, proč jsme začali formovat Evropskou zdravotní unii.

Nově jmenovaná místopředsedkyně podvýboru SANT, Slovinka Irena Joveva, s novým předsedou podvýboru, Polákem Bartoszem Arłukowiczem (vlevo), a 1. místopředsedou, Rumunem Tudorem Ciuhodaru. Foto: Evropský parlament

Výbor Evropského parlamentu pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) projednává nebo velmi brzy bude projednávat některá zásadní legislativní opatření. Přestože podvýbor SANT nemá mandát zabývat se legislativou, budete osobně usilovat o to, aby se nějakým způsobem účastnil projednávání této legislativy? Případně jakým způsobem?

O farmaceutických právních předpisech v ENVI zatím nediskutujeme, protože Evropská komise musí tento návrh teprve předložit. Jsem si jistá, že se připravovanou farmaceutickou legislativou budeme zabývat, protože má významný vliv na veřejné zdraví. V rámci SANT nebudeme moci řešit specifika návrhu ani navrhovat jakékoli úpravy, ale očekávám, že ENVI vezme výsledky projednávání v SANT na vědomí. V tomto bodě je důležité poznamenat, že většina členů SANT je zároveň (náhradními) členy výboru ENVI, takže budeme mít možnost podílet se na tvorbě této zásadní legislativy. Existuje také možnost společné schůze výboru ENVI-SANT, pokud bychom se jí chtěli v takové věci věnovat.

Jakému z připravovaných legislativních opatření osobně přikládáte největší význam a proč?

V tuto chvíli řešíme pouze legislativu pro zřízení evropského prostoru zdravotních dat (EHDS), což je nepochybně klíčové pro zajištění tolik potřebné spolupráce mezi jednotlivými členskými státy a jde o zásadní krok k vytvoření Evropské zdravotní unie. Tento návrh je v současnosti nejdůležitější, ale bude zastíněn nadcházejícím farmaceutickým balíčkem, který je velmi kontroverzní od doby, kdy jej Evropská komise začala připravovat. Myslím, že se všichni shodneme na tom, že přístup k dostupným lékům je nezbytný pro fungování našich zdravotních systémů, a proto musíme zajistit, aby byly ceny řízeny odpovídajícím způsobem. Možná by bylo účelné zařídit společné zadávání zakázek EU a distribuci mezi členskými státy, aby měl každý na společném trhu rovný přístup k lékům.

Jaké výstupy by podle vás měl předložit podvýbor SANT výboru ENVI?

Již víme, co bude představovat – stejně jako všechny ostatní podvýbory; připravíme závěrečnou zprávu obsahující nástin základních kroků potřebných pro zlepšení veřejného zdraví, zdůraznění hlavních problémů a pokyny pro požadovanou legislativu. Skutečně věřím, že zpráva SANT bude všestranným a dobrým základem pro budoucí zdravotní politiky. Jen doufám, že to příští Evropská komise zváží při vypracovávání nových návrhů.

Myslíte si, že by si problematika veřejného zdraví zasloužila zřízení samostatného výboru? Je to podle vás reálné už v příštím volebním období Evropského parlamentu?

Ano. Myslím, že během tohoto mandátu, kdy jsme dosáhli zásadních zlepšení v environmentálních politikách, které jsou významnou součástí výboru ENVI, i při řešení problémů souvisejících s globální pandemií, jsme mohli vidět, že ENVI je přepracovaný výbor. Obsahuje dvě politické oblasti klíčové pro naši budoucnost a bylo by prospěšné ho rozdělit do dvou samostatných výborů. Doufám, že to bude jeden z výsledků činnosti podvýboru SANT – ustavení stálého, nezávislého výboru zodpovědného za všechny politiky (veřejného) zdraví.

Lenka Springs