Foto: koláž ZD

Šířili dezinformace o covid-19, přesto jako lékaři působí dál

Ohrožovali životy pacientů tím, že šířili lživé informace o covid-19 či očkování proti němu. Navzdory této skutečnosti naprostá většina z nich nebyla nijak potrestána a lékařskou profesi vykonává dál bez omezení. Americký deník The Washington Post zpětně analyzoval stížnosti, které byly podány v 50 státech USA na lékaře a lékařky v souvislosti s šířením zavádějících či vyloženě lživých informací o covid-19, proti-epidemických opatřeních, očkování či léčbě této infekce. Jinými slovy, lhát pacientům znamená „pouze“ etický problém, nikoliv omezení výkonu profese ze strany dozorových orgánů.

Lékař ze státu Wisconsin v roce 2021 předepsal dvěma pacientům s onemocněním covid-19 antiparazitikum ivermermektin a tito pacienti následně zemřeli. Dostal pokutu nižší než 4 000 dolarů, zhruba 87 tisíc korun, a mohl pokračovat ve výkonu své profese. Další lékař ze státu Massachusetts může i nadále pracovat bez jakéhokoliv omezení, přestože byl více než rok vyšetřován v souvislosti s obviněním „ze šíření dezinformací“ a předepisování neschválené léčby covid-19, včetně antiparazitika ivermektin. Jeden takto „léčený“ pacient zemřel. Ve státu Idaho jeden patolog na sociálních sítích propagoval antiparazitikum ivermektin místo očkování proti covid-19 a navzdory stížnostem dalších lékařů, že tyto výroky jsou „znepokojivé a nebezpečné“ a on tak „ohrožuje veřejné zdraví“, nebyl nijak potrestán.

Tyto případy však nejsou nijak ojedinělé. Americký deník The Washington Post se zpětně ohlédl za tím, co se stalo s lékaři a lékařkami, kteří v době pandemie šířili zavádějící či vyloženě lživé informace o covid-19. Jen naprosté minimum z nich muselo čelit negativním následkům svého jednání. Tým deníku přitom oslovil lékařské orgány, obdobu lékařské komory či jiných profesních organizací, jenž dohlíží na výkon lékařské praxe, a zajímal se o to, co se stalo s těmi zdravotníky, jenž do veřejného prostoru vypouštěli nebezpečná tvrzení. Výsledek byl jednoznačný, tyto dozorové orgány nebyly schopné zastavit rizikové jednání lékařů a lékařek, například když předepisovali neschválenou léčbu, odmítali očkování či používání ochrany dýchacích cest. K potrestání, byť většinou spíše symbolickému, došlo pouze v jednotkách případů.

Při pohledu na situaci v USA se nelze vyhnout srovnání s Českem, které během pandemie také zažívalo situace, kdy dokonce výrazné lékařské autority šířily přinejmenším zavádějící či vyloženě lživé informace o covid-19 či vakcinaci. Přesto ani zde nedošlo k tomu, že by některý z lékařů či lékařek, kteří například propagovali nijak neověřenou léčbu, zpochybňovali závažnost infekce či odmítali očkování, museli ukončit výkon své praxe či přinejmenším čelili disciplinárnímu řízení. Nestalo se tak ani v případě, kdy byl přípravek isoprinosine podáván seniorům v pobytovém sociálním zařízení, aniž by byla schválena jeho indikace, a zcela v rozporu s doporučeními odborných společností. Mlčení následovalo i poté, co ivermektin získal schválení ministerstva zdravotnictví jako léčba covid-19, ačkoliv v té době neexistovaly (a dodnes neexistují) žádná spolehlivá data o tom, že byl tento přípravek byl v dané indikaci účinný.

Lékaři kontrolují sami sebe a nepříliš účinně

Deník prošel více než 2 500 úředních dokumentů, včetně soudních sporů a novinových článků k tématu, a současně redakce provedla rozhovory s více než 130 současnými a bývalými představiteli obdoby lékařských komor z jednotlivých států, lékaři, lékařkami, pacienty a úředníky, jenž pracují pro dozorové orgány. Cílem této práce bylo poskytnout komplexní obraz o dopadech šíření dezinformací ze strany lékařů a lékařek v souvislosti s pandemií covid-19.

Mnoho stížností se týkalo podávání neschválené léčby, zejména hydroxychlorochinu a ivermektinu. Ani jedno z těchto léčiv nikdy nebylo schváleno ze strany Centers for Disease Control and Prevention (CDC) či Food and Drug Administration (FDA) jako účinná a bezpečná léčba pro covid-19, přesto oba tyto přípravky získaly obrovskou pozornost a řada pacientů je užívala v naději, že jsou správně léčeni. Navzdory tomu, že se nikdy neobjevily solidní důkazy o tom, že se jedná o skutečně účinnou terapii infekce covid-19, jejíž účinnost a bezpečnost by byly řádně ověřeny. Jak připomíná The Washington Post, propagace neschválené léčby mohla mimo jiné vést k tomu, že pacienti vyhledali odbornou pomoc pozdě.

Navíc se při zpětném ohlédnutí ukázalo, že systém dohledu na výkonem lékařské praxe je v případě, kdy zdravotníci šíří dezinformace a misinformace, je poněkud bezzubý. Důvodů je několik, jednak skutečnost, že pandemie covid-19 znamenala doslova explozi dezinformací a misinformací, a tak nebylo možné vše sledovat, a současně na lékaře dohlíží jiní lékaři, kteří nemusí být vždy ochotní zasáhnout vůči svým kolegům. „Umožňujeme této profesi, aby hlídala sama sebe. Ale pokud to (pozn. redakce – dozorové orgány) neudělají, a to dokonce ani v těch nejkřiklavějších případech, přispívají tak k narušení důvěry a respektu vůči lékařům,“ popsala deníku Wendy Parmet, ředitelka Northeastern University’s Center for Health Policy and Law, která se mimo jiné zabývala negativním dopadem dezinformací o covid-19. ¨

Žádná z amerických profesních organizací cíleně nesleduje počet lékařů a lékařek, jež byli potrestáni za šíření dezinformací o covid-19. Vlastní vyšetřování se přitom může vléct i několik let, navíc se jedná o značně komplikovaný a neprůhledný proces, což nijak neposiluje důvěru v něj. Vše se pak ještě více komplikuje tím, kdy se politici snaží zasahovat do medicíny. Například ve státu Florida byl schválen zákon, který fakticky znemožňuje lékaře jakkoliv potrestat za to, že šířili dezinformace o covid-19. Dalších šest států pak omezilo pravomoci regulačních orgánů trestat lékaře a lékařky za to, když předepisovali/doporučovali užívání neschválených léčiv, tedy hydroxychlorochinu a ivermektinu.

Ivermektin a ani hydroxychlorochin neléčily covid-19. Pacienti umírali

Nemalá část stížností se týkala používání neschválené léčby infekce covid-19, přesněji toho, že lékaři a lékařky doporučovali svým pacientům přípravky, u nichž nebyla prokázána bezpečnost a účinnost. Někteří z vyšetřovaných zdravotníků se například odvolávali na to, že dodržovali „protokoly Front Line Covid-19 Critical Care Alliance“, tedy značně problematické skupiny lékařů považující antiparazitikum ivermektin za univerzální všelék.

Jedním z lékařů, který tento lék doporučoval jako léčbu covid-19, byl i Edward Hagen působící ve Wisconsinu. V říjnu 2021 předepsal na dálku tento přípravek svému padesátiletému pacientovi s covid-19. Učinil tak v době, kdy jak CDC tak FDA vydaly varování před používáním této nijak neověřené a rizikové terapie. O čtyři dny později tento pacient zemřel. A nebyl jediný. Zdokumentován i další případ úmrtí takto „léčeného“ pacienta. Lékař sám se deníku The Washington Post bránil tím, že „tito lidé nezemřeli kvůli ivermektinu, zemřeli s covid-19“. Navíc prý nemůže své pacienty nutit k tomu, aby se nechali ošetřit a následně hospitalizovat v nemocnici.

V únoru 2023 byl tento lékař potrestán dozorovým orgánem za to, že „nedodržuje zákonná minima lékařské praxe, což vytváří nepřijatelné riziko poškození pacientů“. O lékařskou licenci však nepřišel. Souhlasil totiž s tím, že absolvuje devět hodin doplňujícího vzdělávání a zaplatí necelé čtyři tisíce dolarů jako pokutu. Ivermektin by pak podle svých slov předepsal pacientům i nyní.

Další z lékařů, jenž takto „léčil“ pacienty s covid-19, John Diggs, je nyní vyšetřován kvůli úmrtí pacienta, který zemřel v říjnu 2022. Navzdory opakovaným stížnostem kolegů a kolegyň, že tento lékař ohrožuje své pacienty, dál ordinuje. On sám se deníku odmítl vyjádřit. Pouze jeho právník vzkázal, že se jeho klient cítí ohrožen tím, že ze strany dozorových orgánů dochází „k omezení jeho práva na svobodný názor“.

Dezinformace přibyly ve velkém, odpovědnost dozorových orgánů nikoliv

V reakci na narůstající příliv dezinformací a misinformací ze strany lékařů a lékařek varovala v roce 2021 Federation of State Medical Boards, zastupující dozorové orgány v jednotlivých amerických státech, že pokud se budou zdravotníci dopouštět tohoto jednání, mohou přijít o licenci nezbytnou k výkonu povolání. Avšak nárůst dezinformací na sociálních sítích „nebyl doprovázen žádným nárůstem odpovědnosti vůči těm, kteří dezinformace šíří“, uvedla federace ve své výroční zprávě za rok 2022.

Někteří z lékařů a lékařek, kteří nakonec byli alespoň vyšetřování ze strany dozorových orgánů, což ještě neznamená, že by byli jakkoliv potrestáni, pak sami sebe prezentovali jako „mučedníky“ či „bojovníky za svobodu“ (pozn. redakce – obdobná tvrzení padala i v Česku). K nim patří například internistka Meryl Nass ze stánu Maine, jenž mimo jiné tvrdila, že vakcíny proti covid-19 zvyšují riziko samovolného potratu či, že hydroxychlorochin a ivermektin jsou účinnou léčbou infekce covid-19. Na základě šíření dezinformací jí byl pozastaven výkon lékařské praxe. Mimo jiné předepsala na dálku hydroxychlorochin ženě v šestém měsíci těhotenství. Nyní tato lékařka deníku tvrdila, že dva z jí léčených pacientů se díky této „terapii“ zlepšili a nyní plánují svědčit na její obhajobu. „Chtějí ze mě mít exemplární příklad, aby vyděsili ostatní lékaře a bránili jim šířit pravdu o hydroxychlorochinu, ivermektinu a vakcínám proti covid-19,“ bránila se při oslovení redakcí deníku. Výkon praxe má zatím pozastavený do rozhodnutí revizní komise.

Další z lékařů, jenž prokazatelně šířil dezinformace o covid-19, je patolog z Idaho Ryan Cole, který mimo jiné tvrdil, že očkování proti covid-19 je „znásilnění jehlou“ a současně rozhlašoval, že užívání ivermektinu snižuje pravděpodobnost závažného průběhu infekce o 90 %. Jeho lékařská licence je však nadále platná, a to navzdory opakovaným stížnostem ze strany kolegů a kolegyň o tom, že tento lékař pacientům prokazatelně škodí.

Jak shrnuje deník The Washington Post, je extrémně vzácné, že by lékaři a lékařky, kteří šířili dezinformace o covid-19, byli potrestáni ztrátou licence, tedy ztratili by možnost vykonávat lékařskou praxi. Deník našel pouze jeden jediný takový případ. Praktického lékaře Stevena LaTulippe z Oregonu, který na podzim 2021 přišel o licenci a musel zaplatit pokutu ve výši 10 tisíc dolarů, protože ve své ordinaci odmítal dodržovat proti-epidemická opatření a požadoval po svých pacientech, aby v jeho praxi nenosili roušky. Jeho případ však nekončí, protože se lékař hodlá odvolat k nejvyššímu správnímu soudu.

Ludmila Hamplová