Úterý, 19. ledna, 2021

Pokud ministerstvo nejmenuje akreditační komise, hrozí nedostatek atestovaných lékařů

0

Odbor vzdělávání ministerstva zdravotnictví od loňského května nedokázal rozpohybovat jmenování akreditačních komisí, jediného orgánu, který může akreditovat nemocnice k udílení atestační přípravy mladým lékařům. Ministra Vojtěcha jsem na problém koncem července upozornil oficiálním dopisem. Pokud se problém urychleně nevyřeší, hrozí ještě větší nedostatek atestovaných lékařů, což bude mít negativní vliv na chod nemocnic. Na ministerstvu mají jistě hodně práce okolo koronavirových opatření, ale to neznamená, že toto není důležité. Je třeba jednat.

 

Důsledkem absence akreditačních komisí je skutečnost, že většina nemocnic, a to včetně nemocnic fakultních, nemá udělenou akreditaci. Tamním mladým lékařům se tak jejich činnost nezapočítává do atestačního plánu, což oddaluje termín jejich atestace. Ministerstvo sice v červenci zveřejnilo na svém webu příslib něco lékařům uznat, ale podle mého soudu to není dostatečné. Nestačí přece uznat jen část toho, co by lékařům bylo uznáno na akreditovaném pracovišti.

Pana ministra jsem zdvořile požádal o úplnou nápravu stavu, jinak hrozí zbytečná radikalizace mladých lékařů. Odložení jejich atestace by mělo negativní vliv na jejich příjmy, což by nejspíš vedlo k oprávněným protestům a výrazné medializaci celého problému. V dnešní situaci, kdy se na všech frontách snažíme mladé lékaře do nemocnic přitáhnout a udržet je tam, je takovýto byrokratický zmatek vyloženě kontraproduktivní.

Školit mladé lékaře může pouze akreditované pracoviště, které schvaluje akreditační komise na základě předložených dokumentů o způsobilosti pracoviště (personál, vybavení, pacienti).

Komisi jmenuje ministerstvo. Byly vypsány podmínky akreditace a nemocnice se hlásily většinou do května minulého roku.  Od té doby se však komise buď nesešly nebo je ministerstvo nejmenovalo. Je to chyba, kterou je navzdory koronavirové situaci nutné napravit.

Hrozí, že se lékaři nedostanou včas k atestacím, nebudou moci pracovat samostatně a utečou jim peníze. Nemocnicím budou atestovaní lékaři chybět pro samostatnou práci a do služeb. Ve srovnání s riziky, které s sebou tento vzniklý problém nese, se jmenování akreditačních komisí jeví jako vcelku jednoduchý úkol. Proto doufám, že naše ministerstvo konečně bude konat a problém vyřeší.

Prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.