Úterý, 22. června, 2021

Hrozba pandemie a tři ministři – i takové bylo první zdravotnické české předsednictví v Radě Evropské unie před deseti lety

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Před deseti lety se Česká republika vůbec poprvé ve své historii ocitla v doposud neznámé roli předsedy Rady Evropské unie – jedné z klíčových institucí Evropské unie složené ze zástupců členských států EU. Jednalo se o tak unikátní zkušenost, že stálo za to si ji znovu připomenout.

 

Na konci června tomu bude 10 let, co skončilo historicky první předsednictví České republiky v Radě Evropské unie. Po pouhých pěti letech členství v EU a zkušeností s jejím chodem se Češi postavili do čela rozhodování členských států EU a zastupovali je při jednání s evropskými komisaři, Evropským parlamentem a dalšími institucemi EU a také mezinárodními organizacemi.  Málokdo si tehdy předem dokázal představit, co vše bude tento úkol obnášet, ať po stránce obsahové, organizační, logistické, personální či finanční.

Na českém předsednictví se přirozeně podílelo i ministerstvo zdravotnictví, jehož úkolem bylo především řídit jednání ministrů zdravotnictví v rámci Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO) a jejích pracovních skupin a zastupovat je v Evropském parlamentu nebo mezinárodních organizacích jako je WHO. Kromě aktivit odehrávajících se přímo v Bruselu se ale řada setkání, konferencí a seminářů uskutečnilo i na území ČR. Ministerstvo tehdy vyvinulo maximální úsilí, aby české předsednictví v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví a léčiv bylo ve svém závěru hodnoceno jako úspěšné, čitelné a konsistentní, což se podařilo.

Jednalo se o natolik hektické, ale zároveň jedinečné období, že stálo za to na něj zavzpomínat. Právě po deseti letech od předsednictví se tedy znovu, tentokrát v poklidu v restauraci Speciál, sešli tehdejší aktéři předsednických akcí organizovaných ministerstvem zdravotnictví, a to od úrovně vedení – dostavili se exministři Tomáš Julínek a Dana Jurásková, několik bývalých náměstků a také Ivo Hartmann, dnešní majitel vydavatelství Media Network (vydavatel Zdravotnického deníku) a tehdejší vrchní ředitel úseku mezinárodních věcí a zmocněnec ministerstva pro přípravu a výkon předsednictví – až po odborné experty z ministerstva i jeho přímo řízených organizací a pracovníky mezinárodního odboru a EU, kteří celé zdravotnické předsednictví na ministerstvu koordinovali.

A bylo na co vzpomínat.  „Bruselská větev“ organizátorů a účastníků si především připomněla komplikovaná jednání spojená s návrhy směrnice o poskytování přeshraniční zdravotní péče a tzv. farmaceutického balíčku a také neuvěřitelný výkon v podobě svolání mimořádného a mediálně sledovaného jednání ministrů zdravotnictví 30. dubna v souvislosti s hrozbou šíření nového viru pandemické chřipky (H1N1). Tehdy bylo zapotřebí během pouhých čtyř dnů sehnat všechny ministry a zástupce dalších organizací a také připravit a na všech pracovních úrovních předem projednat závěry, které Rada měla schválit. „Pražští“ aktéři mj. zavzpomínali na shon spojený s náročnou přípravou a organizací tři prioritních ministerských konferencí na téma eHealth, antimikrobiální resistence a finanční udržitelnosti zdravotních systémů, které se uskutečnily v pražském hotelu Ambassador, a téměř 30 dalších akcí na expertní úrovni. A všichni pak na to, jaké komplikace a nepříjemné vysvětlování způsobila skutečnost, že během šesti měsíců předsedali Radě EPSCO – v důsledku změn ve vládě a nakonec i jejího pádu po březnovém vyslovení parlamentní nedůvěry – tři různí ministři, resp. ministryně zdravotnictví…

Organizace společenského setkání se ujala Eva Karásková, tehdejší ředitelka odboru mezinárodních věcí a EU, která dnes pracuje pro farmaceutickou společnost Novartis. Na poslední chvíli se bohužel musela omluvit tehdejší zdravotní attaché ze Stálého zastoupení ČR při EU v Bruselu a předsedající pracovní skupiny Rady pro zdraví Klaudie Faltysová, jež v Bruselu působí dodnes. Druhá diplomatka Lenka Kaška, která řídila pracovní skupinu Rady pro léčiva, dnes pracuje ve firmě Pfizer jako ředitelka oddělení Corporate Affairs a na akci dorazila stejně jako jejich tehdejší kolegyně Lenka Kostelecká působící jako juniorní diplomatka pro zdravotnickou agendu, která doposud pracuje na ministerstvu zdravotnictví.

Česká republika bude Radě EU znovu předsedat za tři roky – v druhé polovině roku 2022.  Česká vláda oficiálně zahájila přípravy vloni v červenci a mj. již zaregistrovala tradiční předsednickou doménu www.eu2022.cz.  Zážitek a zkušenosti spojené s vůbec prvním předsednictvím však již opakovat nelze a také Evropská unie bude pracovat v jiné atmosféře a složení než před 10 lety.

České předsednictví v Radě EU 2009 si lze připomenout na stránkách www.eu2009.cz, kde je možné dohledat i hlavní akce z působnosti ministerstva zdravotnictví.

Leden 2009: Ministr zdravotnictví Tomáš Julínek na jedné z řady diskusí během předsednických akcí. Foto: Ministerstvo zdravotnictví.

20. února 2009: Ministerská konference k eHealth, Praha. Tisková konference. Zprava: Ministryně Daniela Filipiová, 1. náměstek Marek Šnajdr, vrchní ředitel Ivo Hartmann, slovenský ministr zdravotnictví Richard Raši, kyperský ministr zdravotnictví Christos Patsalides, bývalý předseda Evropského parlamentu Pat Cox . Foto: eu2009.cz

16. duben 2009: Ministerská konference k antimikrobiální resistenci, Praha. Family photo. Dole uprostřed ministryně Daniela Filipiová. Foto: eu2009.cz

30. dubna 2009: Briefing před mimořádnou Radou EPSCO k hrozbě pandemie, Lucemburk. Zleva: zdravotní ataché Klaudie Faltysová, nastupující ministryně Dana Jurásková, dále 1. náměstek Marek Šnajdr, odstupující ministryně Daniela Filipiová, která ještě řídila jednání Rady, vrchní ředitel Ivo Hartmann, velvyslankyně Jana Reinišová (Stálé zastoupení ČR při EU), zcela vpravo hlavní hygienik ČR Michael Vít. Foto: Ministerstvo zdravotnictví.

9. června 2009: Jednání Rady EPSCO – část zdraví, Lucemburk. První řada zleva: Hlavní hygienik ČR M. Vít, zdravotní ataché K. Faltysová, vrchní ředitel I.Hartmann, velvyslankyně J. Reinišová (Stálé zastoupení ČR při EU), ministryně D. Jurásková. Druhá řada zleva: ataché pro léčiva L. Kaška, ředitelka mezinárodního odboru E. Karásková, vedoucí oddělení EU D. Mimrová. Napravo od CZ PRES sedí zástupci Generálního sekretariátu Rady EU. Foto: Ministerstvo zdravotnictví.

9. června 2009, Rada EPSCO – část zdraví, Lucemburk. V čele vlevo české předsednictví, v čele vpravo Evropská komise. Foto: The Council of the European Union

9. června 2009: Rada EPSCO – část zdraví, Lucemburk. Tisková konference. Komisařka pro zdraví Androulla Vassiliou a ministryně Dana Jurásková. Foto: The Council of the European Union

Červen 2009: Předsednický tým odboru mezinárodních věcí a EU ministerstva zdravotnictví. Sedící zleva: vedoucí odd. mez. a bilaterálních vztahů M.Průchová, L. Stránská. Stojící zleva: V.Vyhnánková, G.Kratochvílová, D.Felklová, L. Giovagnoniová, vedoucí oddělení EU D. Mimrová, E. Sobotková, J. Šturma, ředitelka odboru E.Karásková, J. Jirková, H. Sedláčková, která čerstvě posílila redakční tým Zdravotnického a Ekonomického deníku, R. Giovagnoniová, P. Brahová, L.Wondřichová, M. Brzková, G. Špičková. Foto: Ministerstvo zdravotnictví.

 Helena Sedláčková

 

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY