Oproti stavu z roku 2019 se vynořila poměrně velká skupina nemocničních doktorů, kteří si nejsou zcela jisti, zda budou chtít bílý plášť oblékat i nadále, nebo ne. Foto: Pixabay

Pediatři podporují vznik dalších ambulancí. Důležité je zejména vyrovnat kapacity jednotlivých regionů

Česká pediatrická společnost podporuje návrh ministra Válka na posílení pediatrické péče formou zřizování dalších ambulancí. Ty by měly reflektovat lokální potřeby jednotlivých regionů, vznikat by mohly i v nefakultních nemocnicích nebo přímo v ordinacích dětských praktiků. Vítané je také posílení vzdělávacího programu pro budoucí pediatry. „Školení většího množství lékařů může situaci v pediatrii v horizontu několika let významně zlepšit,“ domnívá se předseda společnosti profesor Jiří Bronský. Opatření směřující k posílení pediatrické péče byly předmětem nedělní diskuze v Partii na CNN Prima News.

Předseda České pediatrické společnosti ČLS JEP profesor Jiří Bronský opět potvrzuje dlouhodobý nedostatek českých pediatrů a to jak v primární péči, tak na dětských lůžkových odděleních. Navíc poukazuje na významné regionální rozdíly, které se týkají obou těchto segmentů. Jako nejrozumnější se tedy jeví cílit opatření lokálně tak, aby se v konkrétním regionu vyšlo vstříc dětským pacientům a jejich rodinám – jak těm příchozím z Ukrajiny, tak i českým.

„Proto jsme za Českou pediatrickou společnost návrh pana ministra podpořili a požádali jsme primáře dětských lůžkových oddělení, aby zřizovali obdoby UA pointů i v nefakultních nemocnicích a zároveň se spojili s lokálními koordinátory praktických dětských lékařů tak, aby se posílily kapacity pediatrů vždy tam, kde je to třeba,“ uvádí Bronský.  

V některých místech to bude znamenat posílení primární péče přímo v ordinacích praktických lékařů pro děti a dorost, jinde vznikne obdobná ambulance při nemocnici a lékaři budou péči vykonávat tam.

„Výhoda ordinace při lůžkovém oddělení je v tom, že lékař pracuje v prostředí, které dobře zná a navíc má po ruce i doplňkové služby jako je nemocniční laboratoř, zobrazovací metody a podobně. Pokud to personální kapacita dovolí a taková ordinace se osvědčí, mohla by se do budoucna přetvořit v klasickou ordinaci primární péče, která by sloužila českým dětským pacientům a pomohla by posílit segment praktického dětského lékařství v daném regionu,“ domnívá se předseda.

Naopak plošný odchod většího množství lékařů z nemocnic do primární péče by byl z hlediska České pediatrické společnosti rizikový a fungování lůžkových oddělení by na řadě míst ohrozil. Znamenal by omezení provozu, snížení kapacity pro příjem pacientů na lůžka, provoz pohotovostních a nočních služeb i řady dětských ambulancí při lůžkových odděleních.

„Do budoucna je vhodným krokem navýšení počtu školenců v pediatrii a jsme rádi, že pan ministr již v uvedeném smyslu činí praktické kroky. Největší školitelské kapacity jsou při lůžkových odděleních, a pokud by se podařilo školení většího množství lékařů podpořit, může se situace v pediatrii v horizontu několika let významně zlepšit. Větší část proškolených mladých lékařů by pak měla směřovat do segmentu praktických lékařů pro děti a dorost,“ uzavírá Bronský.

K opatřením navrhovaným ministrem Válkem se po uzávěrce následujícím stanoviskem vyjádřilo ministerstvo zdravotnictví: „První fází plánů v oblasti změn v pediatrii je změna vzdělávacího programu pro obor pediatrie. Došlo ke shodě mezi odbornými pediatrickými společnostmi a tento upravený program byl již uveřejněn ve Věstníku MZ, částka 5, květen 2022 a dále byl uveřejněn na webových stránkách ministerstva zdravotnictví. Hlavním rozdílem v tomto upraveném vzdělávacím programu je to, že byla posílena možnost volitelné praxe v primární péči v pediatrii. Došlo k navýšení ze stávajících 6 měsíců na 12 měsíců. V upraveném vzdělávacím programu si bude moci školenec zvolit 15 měsíců v primární péči. Od výše uvedeného si slibujeme větší zájem o pediatrii a o primární pediatrickou péči,“ uvádí tiskový mluvčí Ondřej Jakob.

Dále doplňuje, že dopisem ministerstva zdravotnictví byli požádání ředitelé nemocnic, kteří mají udělenou akreditaci pro obor pediatrie, aby uvolnili své školence v pediatrii z nemocnic na praxi do primární péče v nejbližším možném termínu. Tím by mělo dojít k posílení segmentu primární péče.

Připravují se změny v dotačním programu rezidenční místa pro rok 2022, kdy všechna neobsazená rezidenční místa budou primárně nabídnuta pediatrům a následně všeobecným praktickým lékařům.

Dlouhodobou fází je pak podle zaslaného stanoviska příprava změny rezidenčních míst na rok 2023, kdy by měl být větší částkou podpořen pediatrický kmen, a mělo by být nabídnuto větší množství rezidenčních míst pro pediatrii s vyšší částkou pro školence.

-pur-