Ministerstvo zdravotnictví připravuje soupis zákroků, po nichž nebude nutná hospitalizace. Zleva: ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, vydavatel Zdravotnického deníku a moderátor debaty Ivo Hartmann a ředitel VZP ČR Zdeněk Kabátek. Foto: Radek Čepelák

Centralizace náročných výkonů i méně hospitalizací. Ministerstvo zdravotnictví chce podpořit jednodenní péči

Česká republika v rozvoji jednodenní medicíny zaspala dobu. Zatímco v jiných státech tato péče tvoří v provedených výkonech desítky procent, u nás je to pouze šest procent. Změnit tento trend by měly pomoci kroky, které plánuje ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. Během několika měsíců by tak měl být na světě seznam náročných výkonů, které se budou centralizovat, a postupně by také měl vzniknout soupis zákroků, po nichž nebude nutná hospitalizace. Ministerstvo zdravotnictví také bude hledat mechanizmus, jak nemocnice motivovat ke zkracování hospitalizací. Vlastimil Válek to řekl na Kulatém stole Zdravotnického deníku s názvem Jak dál s jednodenní péčí v úhradových mechanizmech, který se konal včera v Praze.

„Co se týče centralizace výkonů, chtěl bych mít do srpnové porady jasné podklady, abychom je v září začali zpracovávat. Ideální by bylo, kdyby se to podařilo dostat do úhradové vyhlášky pro příští rok. Udělám vše pro to, aby se tak stalo a peníze šly za pacientem,“ uvádí Vlastimil Válek.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek: Udělám vše pro to, aby peníze šly za pacientem.

Centralizace by se měla týkat 23 až 24 procent výkonů, které by tak bylo možné provádět jen v centrech, kde se jich dělá větší množství. Jedná se například o zákroky na slinivce, resekce solidních orgánů, výkony na játrech či kolorektální chirurgii. U těchto náročných výkonů je totiž prokázáno, že pokud jich tým v nemocnici dělá hodně, mají mnohem lepší výsledky a méně komplikací. V tuto chvíli ale zdravotní pojišťovny nemohou odsmlouvat nemocnici výkon, ani když udělá jeden ročně.

Zleva: Náměstek ředitele a přednosta Chirurgické kliniky 2.LF UK a ÚVN Miroslav Ryska, člen Národní ekonomické rady vlády Pavel Hroboň, ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, vydavatel Zdravotnického deníku a moderátor debaty Ivo Hartmann a ředitel VZP ČR Zdeněk Kabátek.

Druhá věc, kterou ministr Válek chystá, je říci, u kterých výkonů není třeba hospitalizace. Dnes je tomu mnohdy naopak – i u výkonů, kde to není třeba, je pro úhradu vyžadován několikadenní pobyt v nemocnici. To by se nyní mohlo změnit.

Debaty se zúčastnil i ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR Zdeněk Kabátek.

„Už jsem napsal dopis některým předsedům odborných společností a požádal jsem je, aby definovali výkony, u nichž se domnívají, že není třeba hospitalizace. V první fázi bych chtěl gastroenterologii, invazivní kardiologii a intervenční radiologii,“ vypočítává Válek.

Třetím krokem, který má nyní za úkol připravit náměstkyně Helena Rögnerová, je motivace nemocnic, aby zkracovaly hospitalizace. S tímto mechanizmem by se pak ministerstvo zdravotnictví mělo během několika měsíců obrátit na zdravotní pojišťovny.

Zleva: Člen České chirurgické společnosti pověřený Výborem vypracováním standardu jednodenní chirurgie Ludvík Winkler a Václav Vachta, generální ředitel EUC, a.s.

„Představuji si, že mechanizmus během tohoto a příštího roku dostaneme do debaty a v úhradové vyhlášce by byl zakotven v příštím roce,“ dodává ministr Válek.

Tématu se budeme podrobně věnovat v dalších vydáních ZD.

Michaela Koubová

Foto: Radek Čepelák